Zasady bezpieczeństwa Dewalt Dw818 Br

Zasada bezpieczeństwa Dewalt DW818 Br jest niezwykle ważna, aby zapewnić bezpieczeństwo przy używaniu narzędzia. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi narzędzia. Upewnij się, że masz wystarczającą wiedzę, aby bezpiecznie używać narzędzia. Upewnij się, że masz odpowiednie ubranie, w tym okulary ochronne, rękawice i odpowiednie obuwie. Upewnij się, że narzędzie jest włączone i wyłączone przy użyciu wyłącznika. Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń i uszkodzenia.

Ostatnia aktualizacja: Zasady bezpieczeństwa Dewalt Dw818 Br

 • Gdy pojemniki są napełnione cieczą lub wypełniają się upłynniającym się produktem podczas gotowania, wolno używać wyłącznie tych poziomów załadunku, przy których operator z łatwością może zajrzeć do wsuniętych pojemników – ryzyko oparzenia! W komplecie z urządzeniem znajdują się naklejki ostrzegawcze.
 • Drzwi komory urządzenia należy zawsze otwierać bardzo powoli (gorąca para) – ryzyko oparzenia!
 • Wyposażenia i innych przedmiotów znajdujących się w gorącej komorze wolno dotykać tylko przez termiczną odzież ochronną – ryzyko oparzenia!
 • Temperatura zewnętrzna urządzenia może przekraczać 60°C, dotykać tylko elementów obsługowych urządzenia – ryzyko oparzenia!
 • Spryskiwacz ręczny i woda ze spryskiwacza mogą być gorące – ryzyko oparzenia!
 • Tryb „Cool Down”: funkcję „Cool Down” wolno aktywować jedynie przy prawidłowo zablokowanej osłonie wentylatora – ryzyko obrażeń!
 • Nie dotykać wirnika wentylatora – ryzyko obrażeń!
 • Mycie: agresywne środki chemiczne – ryzyko oparzenia chemikaliami! Podczas czyszczenia nosić odpowiednią odzież ochronną, okulary i rękawice ochronne oraz maskę ochronną na twarz.
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w rozdziale „Czyszczenie / Efficient CareControl”.
 • W pobliżu urządzenia nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych – niebezpieczeństwo pożaru!
 • Zablokować hamulce urządzeń mobilnych i ruchomych stelaży, jeżeli nie są one już przemieszczane. Wózki mogą się potoczyć po nierównym podłożu – ryzyko obrażeń!
 • W przypadku mobilnego użytkowania stelaży ruchomych należy zawsze zamykać blokadę pojemników. Nakrywać pojemniki z płynami, aby nie dopuścić do rozchlapania gorącej cieczy – ryzyko oparzenia!
 • Podczas wstawiania i wyjmowania stelaża na talerze i stelaża ruchomego należy prawidłowo zamocować wózek transportowy do urządzenia – ryzyko obrażeń.
 • Stelaże ruchome, stelaże na talerze, wózki transportowe i urządzenia zamontowane na kółkach mogą się przewrócić podczas transportu na nierównym podłożu lub na progach – ryzyko obrażeń!

Zasady bezpieczeństwa Dewalt Dw818 Br

Bezpośredni link do pobrania Zasady bezpieczeństwa Dewalt Dw818 Br

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zasady bezpieczeństwa Dewalt Dw818 Br