Specyfikacja formularza skróconego CAnds Fl60cd200

Specyfikacja formularza skróconego CAnds Fl60cd200 jest ściśle związana z wymaganiami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla określonych celów. Ten standard jest używany do tworzenia formularzy, które są zgodne z przepisami i zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w różnych krajach. Formularze te są wykorzystywane przez firmy i organizacje do przechowywania i przetwarzania danych osobowych, takich jak adresy e-mail, numery telefonów i inne dane. Specyfikacja formularza skróconego CAnds Fl60cd200 zapewnia wszystkim zainteresowanym stronom zgodność z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zapewnia bezpieczeństwo danych.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja formularza skróconego CAnds Fl60cd200

IK. 0630. 1. 2022 Sporządzenie,, Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Komorniki. "
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Sporządzenie dokumentacjiiny Komorniki" Sporządzenie,, Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Komorniki" 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Urząd Gminy Komorniki
Stawna 1
62-052, Komorniki

Dokument nr: ID 559090, IK. 2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa. pl/transakcja/559090
Składania: 12-01-2022 09:50:00
Otwarcia: 12-01-2022 09:55:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 8100673
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa. pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0, 00 PLN netto
0, 00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 30. 07. 2022 Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Formularz ofertowy oraz formularz skróconego obowiązku informacyjnego. - Należy załączyć wypełniony formularz ofertowy oraz formularz skróconego obowiązku informacyjnego. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa. pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Gminy Komorniki Oddział: Wydział Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa. pl/all? limit=100&tab=active&year=2022

Interfejs użytkownika edytora formularzy w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 6 min

Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby uzyskać informacje na temat wersji Power Apps, zobacz:Omówienie opartego na modelu Projektanta formularzy

Edytor formularzy wyświetla polecenia na trzech kartach: Plik, Strona główna, i Wstaw. Więcej informacji:

 • Karta Plik
 • Karta Strona główna
 • Karta Wstaw
 • Edytor formularzy jest podzielony na trzy obszary: Nawigacja, Treść i Eksplorator.

  Nawigacja
  Znajdują się po lewej stronie. Użyj obszaru nawigacji, aby kontrolować dostęp do powiązanych encji albo dodawać łącza do adresów URL, które mają być wyświetlane w głównym okienku formularza. Aby edytować ustawienia nawigacji, należy najpierw wybrać polecenie Nawigacja w grupie Wybierz na karcie Strona główna.

  Formularze główne udostępniają opcje nawigacji za pomocą paska nawigacji, ale korzystają z tych samych danych w obszarze nawigacji, aby kontrolować, które opcje nawigacji są dostępne. Więcej informacji: Edytowanie nawigacji

  Treść
  Znajduje się na środku. Aby kontrolować układ formularza należy użyć obszaru treści. Można zaznaczać i przeciągnąć elementy formularza, aby je umieszczać w wybranym miejscu. Dwukrotne kliknięcie elementu spowoduje otwarcie właściwości elementu.

  Domyślnie, dla formularzy głównych dla Sprawa, Kontakt i Konto, pierwsza sekcja na karcie Krótki opis ukazuje formularz karty konta lub kontaktu typu Skrócony formularz. W przypadku encji niestandardowych ta sekcja nie jest dostępna domyślnie. Możesz dodać nową sekcję z formularzem skróconym. Formularz karty wyświetla maksymalnie pięć pól. Poza polami nie jest możliwe pokazanie innych formantów na niebieskim kafelku, nawet jeśli znajdują się one w formularzu skróconym.

  Uwaga

  Aby zachować format karty (jak pokazano na poniższym obrazie), zaleca się, aby nie przenosić formularza skróconego do żadnej innej sekcji formularza. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/media/card-format. png? view=op-9-1" alt="Card format. " data-linktype="relative-path"/>

  Więcej informacji: Tworzenie i edytowanie skróconych formularzy

 • Aby dodać pole, zaznacz je w Eksploratorze pól i przeciągnij do sekcji.

 • Aby dodać element, który nie jest polem, wskaż, gdzie chcesz go umieścić, i użyj odpowiedniego polecenia z karty Wstaw, aby je dodać.

 • Aby usunąć element, zaznacz go i użyj polecenia Usuń w grupie Edycja na karcie Strona główna.

 • Aby edytować element Nagłówek lub Stopka formularza, należy najpierw zaznaczyć odpowiednie polecenie w grupie Wybierz na karcie Strona główna.

  Eksplorator
  Znajduje się po prawej stronie. Zawartość obszaru eksploratora zależy od kontekstu.

  Gdy w grupie Wybierz na karcie Strona główna zostanie wybrana opcja Treść, Nagłówek lub Stopka, zobaczysz Eksploratora pól. Używaj Eksploratora pól do przeciągania pól, które mają być wyświetlane w sekcji w formularzu albo w obrębie nagłówka lub stopki. W formularzu można umieścić wiele razy to samo pole. Używaj przycisku Nowe pole jako skrótu, aby utworzyć nowe pole.

  Gdy w grupie Wybierz na karcie Strona główna zostanie wybrana opcja Nawigacja, zobaczysz Eksploratora relacji. Przeciągaj dowolne relacje do jednej z grup w obszarze nawigacji. Tej samej relacji nie można dodać dwa razy. Relacje są dostępne w oparciu o to, jak są skonfigurowane. Po skonfigurowaniu relacji tak, aby nie była wyświetlane, nie będzie widoczna w Eksploratorze relacji. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania domyślnych opcji wyświetlania dla relacji, zobacz Element okienka nawigacji dla encji podstawowej.

  Można użyć przycisków Nowa relacja 1:N i Nowa relacja N:N jako skrótów dodawania nowych relacji między encjami.

  Karta Plik

  Wybierz kartę Plik, aby dodać/przejrzeć następujące opcje:

 • Nowe działanie Dodaj nowe działanie
 • Nowy rekord Dodaj nowy rekord
 • Narzędzia Korzystaj z opcji, takich jak Importowanie danych, Wykrywanie duplikatów i Kreator usuwania zbiorczego
 • Opcje Zmień domyślne ustawienia wyświetlania w celu dostosowania Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), i zarządzaj własnymi szablonami wiadomości e-mail.
  • Ogólne
  • Synchronizacja
  • Działania
  • Formaty
  • Szablony wiadomości e-mail
  • Podpisy wiadomości e-mail
  • Wiadomość e-mail
  • Prywatność
  • Języki
  • Pomoc
  • Zamknij
  • Karta Strona główna

   Na karcie Strona główna są wyświetlane polecenia wymienione w poniższej tabeli:

   GrupowyCommandopis
   ZapiszZapisz(Ctrl+S)Zapisywanie formularza. Zapisz jakoTworzenie kopii tego formularza z inną nazwą. Zapisz i zamknijZapisywanie formularza, a następnie zamknięcie edytora formularzy. PublikowaniePublikowanie formularza. Więcej informacji: Publikowanie dostosowańEdytujZmień właściwościZmiana właściwości zaznaczonego elementu w treści.

   Zobacz następujące sekcje w zależności od wybranego elementu:

   - Właściwości karty
   - Właściwości sekcji
   - Wspólne właściwości pola
   - Specjalne właściwości pola
   - Właściwości podsiatki
   - Właściwości formantu skróconego formularza

   UsuńUsuń wybraną pozycję. Cofnij(Ctrl+Z)Cofnij poprzednią akcję. Wykonaj ponownie(Ctrl+Y)Wykonaj ponownie poprzednią akcję. WybieranieTreśćEdytuj główną treść formularza. NagłówekEdytuj nagłówek formularza. StopkaEdytuj stopkę formularza. NawigacjaEdytuj nawigację formularza.

   Więcej informacji: Edytowanie nawigacji

   FormularzReguły biznesoweWyświetlaj, edytuj lub twórz nowe reguły biznesowe za pomocą Eksploratora reguł biznesowych. Uwaga: W przypadku formularzy interaktywnych obsługiwany jest tylko zakres „Encja” i „Wszystkie formularze”. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/create-business-rules-recommendations-apply-logic-form? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Tworzenie i edytowanie reguł biznesowych

   Właściwości formularzaWięcej informacji: Właściwości formularzaWersja zapoznawczaUżyj, aby zobaczyć, jak formularz będzie wyglądał po opublikowaniu. Możesz również wyświetlić podgląd, aby przetestować skrypty skojarzone ze zdarzeniami. Włącz role zabezpieczeńUżyj tej opcji, aby ustawić role zabezpieczeń, które będą miały dostęp do formularzy. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/control-access-forms? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Kontrolowanie dostępu do formularzyWażne: Jeśli tworzysz nowy formularz, tylko role zabezpieczeń Administrator systemu i Konfigurator systemu będą miały do niego dostęp. Dostęp do innych ról zabezpieczeń należy najpierw przypisać, a dopiero wtedy osoby w organizacji mogą go używać. Pokaż zależnościPokazywanie, które składniki rozwiązania zależą od tego formularza, a które są wymagane przez ten formularz. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/overview? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Zależności rozwiązaniaWłaściwości zarządzanePolecenie Właściwości zarządzane ma dwie właściwości Dostosowywalne i Można usunąć. Ustawienie tych wartości na wartość false oznacza, że formularza nie będzie można dostosować ani usunąć po umieszczeniu go w rozwiązaniu, eksportować rozwiązania jako rozwiązania zarządzanego, a następnie importować tego rozwiązania zarządzanego do innej organizacji. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/managed-properties? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Właściwości zarządzaneUaktualnienieScal formularzeJeśli ma to zastosowanie, ta opcja umożliwia scalenie tego formularza z formularzem z poprzedniej wersji formularza Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

   Karta Wstaw

   Na karcie Wstaw są wyświetlane polecenia wymienione w poniższej tabeli:

   GrupujPolecenieOpisObszarDodawanie sekcji do wybranej karty. Można uwzględnić sekcję zawierającą od jednej do czterech kolumn.

   Możesz także w formularzach interakcyjnych wstawić panel informacji referencyjnych. Panel informacji referencyjnych jest również dodawany jako sekcja do formularza Główny - Interaktywny interfejs. Domyślnie sekcja panelu informacji referencyjnych jest dodawana do formularzy Sprawa, Konto, Kontakt oraz encji niestandardowych.

   Więcej informacji: Właściwości sekcji

   3 kartyTrzy kolumnyWstawianie karty z trzema kolumnami o równej szerokości. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/tab-properties-legacy? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Właściwości karty

   Wstawianie karty z trzema kolumnami o szerszej środkowej kolumnie. 2 kartyDwie kolumnyWstawianie karty z dwoma kolumnami o szerszej prawej kolumnie. Wstawianie karty z dwoma kolumnami o szerszej lewej kolumnie. Wstawianie karty z dwoma kolumnami o równej szerokości. 1 kartaJedna kolumnaWstaw kartę z jedną kolumną. FormantPodsiatkaFormatuje podsiatkę i wstawia do formularza. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/sub-grid-properties-legacy? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Właściwości podsiatki

   RozdzielaczWstaw puste miejsce. Skrócony formularzWstawianie skróconego formularza. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/quick-view-control-properties-legacy? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Właściwości formantu skróconego formularza

   Zasób sieci WebWstaw zasób sieci Web, aby osadzić zawartość z innych miejsc na jednej stronie. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/web-resource-properties-legacy? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Właściwości zasobu sieci Web.

   Element IFRAMEElementy IFRAME można dodać do formularza w celu integracji zawartości z innej witryny internetowej w obrębie formularza. Oś czasuWstawianie formantu osi czasu w formularzu. Ten formant ukazuje w formularzu oś czasu działań związanych z encją. Link nawigacyjnyPrzy użyciu tej opcji, można wstawić łącze do nawigacji w formularzu. CzasomierzWstaw formant czasomierza w formularzu Sprawa, aby śledzić czas w odniesieniu do SLA. com/pl-pl/dynamics365/customer-service/add-timer-control-case-form-track-time-against-sla? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Dodaj formant czasomierzaWyszukiwanie w Bazie wiedzyWstaw formant wyszukiwania, którego użytkownicy mogą używać do wyszukiwania artykułów merytorycznych. com/pl-pl/dynamics365/customer-service/add-knowledge-base-search-control-forms? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Kontrolka wyszukiwania w Bazie wiedzyAsystent relacjiPrzy użyciu tej opcji, można wstawić formant Asystent relacji w formularzu.

   Poniższe elementy nie są obsługiwane w formularzach głównych:

   • Mapy Bing
   • Yammer
   • Źródła działania

   Zobacz także

   Użyj formularza głównego i jego składników

Dodatkowe zasoby

Specyfikacja formularza skróconego CAnds Fl60cd200

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja formularza skróconego CAnds Fl60cd200

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja formularza skróconego CAnds Fl60cd200