Rozwiązywanie problemów Black And Decker Xtc183bk

Rozwiązywanie problemów Black And Decker XTC183BK może być trudne. Jednak z odpowiednią wiedzą i narzędziami można je rozwiązywać. Przede wszystkim należy uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, aby mieć wgląd w wszystkie informacje na temat tego urządzenia. Następnie należy zbadać urządzenie i zidentyfikować problemy. Aby naprawić lub naprawić problemy, które zostały zidentyfikowane, może być konieczne wymienienie części lub wykonanie regulacji. W niektórych przypadkach konieczne może być również skorzystanie z profesjonalnych usług serwisowych. Rozwiązanie problemów Black And Decker XTC183BK może wymagać czasu i wysiłku, ale możliwe jest, aby je prawidłowo rozwiązać.

Ostatnia aktualizacja: Rozwiązywanie problemów Black And Decker Xtc183bk

FAQ

Jeśli zamiast strony witryny internetowej wyświetlany jest komunikat błędu „Aw, Snap” lub inny kod błędu, Google Chrome ma problemy z ładowaniem. Możesz również stwierdzić, że strona ładuje się powoli lub nie otwiera się w ogóle.

Jeśli otrzymasz błąd ładowania strony, możesz zacząć od ponownego załadowania strony. Zazwyczaj można przeładować stronę, aby naprawić błąd. Kliknij ikonę [Reload] (przeładuj) w lewym górnym rogu przeglądarki. Jeśli problem nadal występuje, wykonaj działania w opisanej poniżej kolejności.

Sprawdź swoje połączenie internetowe

Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci Wi-Fi lub sieci przewodowej.

Spróbuj przeładować kartę z błędem.

Wyczyść pamięć podręczną

Chrome może mieć zapisane informacje, które zatrzymują ładowanie strony.

Otwórz stronę w oknie incognito

 1. Otwórz przeglądarkę Google Chrome.
 2. Kliknij ikonę [More] (więcej) w prawym górnym rogu, a następnie wybierz [New Incognito window] (nowe okno incognito).
 3. W oknie Incognito spróbuj otworzyć stronę. Jeśli się otworzy, wykonaj poniższe działania, aby wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie.

Wyczyść pamięć podręczną i pliki cookie

 • Kliknij ikonę [More] (więcej) w prawym górnym rogu, wybierz [More tools] (więcej narzędzi), a następnie wybierz [Clear browsing data].
  (wyczyść dane przeglądania)
 • W menu rozwijanym Time range (zakres czasu) wybierz [All time] (cały czas). com/images/2023/01/04/0296e812-d2c2-40e7-b957-3c4b38591459. png"/>
 • Zaznacz pole do [Cookie and other site data] (pliki cookie i inne dane witryny) I [Cached images and files] (obrazy i pliki w pamięci podręcznej), a następnie wybierz [Clear data].
  (wyczyść dane)
 • Po zakończeniu czyszczenia spróbuj przeładować kartę z błędem.
 • Zamknij inne zakładki, rozszerzenia i aplikacje

  W urządzeniu może zabraknąć pamięci i nie można załadować strony podczas uruchamiania aplikacji, rozszerzeń i programów.

 • Zwolnij pamięć
 • Spróbuj przeładować kartę z błędem.
 • Uruchom ponownie komputer

  Programy lub aplikacje czasami zatrzymują ładowanie strony.

 • Uruchom ponownie Chromebooka.
 • Spróbuj ponownie załadować stronę.
 • Zaktualizuj przeglądarkę Google Chrome

 • Kliknij ikonę [More] (więcej) w prawym górnym rogu, a następnie wybierz [Settings] (ustawienia). com/images/2023/01/04/5a60da2d-5ecf-43de-be1d-5ea0bc4673a7. png"/>
 • W lewym menu wybierz [About Chrome] (informacje o Chrome). com/images/2023/01/04/33f20d58-ed22-4dc8-b22f-dc38b076cfbe. png"/>
 • Chrome sprawdzi, czy dostępna jest aktualizacja. Być może konieczne będzie poczekać kilka sekund, aby to zweryfikować.
  • Jeśli dostępna jest aktualizacja, zobaczysz opcję, aby kliknąć Relaunch (uruchom ponownie). Po ponownym uruchomieniu spróbuj ponownie załadować kartę z błędem.
  • Jeśli żadne instrukcje nie zostały wyświetlone, Twoja wersja Chrome jest aktualna.

  Uzyskaj dodatkową pomoc

 • Jeśli inne strony otwierają się normalnie, ale jedna się zawiesza, to ta strona może być przyczyną problemu:
 • Jeśli spróbujesz ponownie załadować stronę i nie otworzy się ona, poinformuj o tym Google, klikając przycisk Send feedback (prześlij opinię).
 • Włącz automatyczne raportowanie błędów, aby pomóc Google szybciej rozwiązywać problemy z awariami stron, lub zgłoś problem do Chrome.
 • Skontaktuj się z właścicielem witryny, aby zgłosić problem.
 • Uzyskaj pomoc od ekspertów na forum pomocy Chrome.
 • Więcej szczegółów można znaleźć na witrynie wsparcia Chromebooka firmy Google:

  https://support. com/chromebook/answer/95669

  Jeśli powyższe rozwiązania i informacje nie rozwiązały problemu, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta firmy ASUS w celu uzyskania dalszych informacji.

 • KategoriaUstawienie/ Użytkowanie Chrome OSTypProduct Knowledge

  Czy informacja okazała się przydatna?

  YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

  POLSKI

  Ostrzyć krawędzie tnące na obu końcach ostrza, usuwając

  u

  równą ilość materiału z obu końców.

  Aby naostrzyć ostrze w imadle (rys. P)

  Przed demontażem ostrza dopilnować, aby ostrze było

  zatrzymane, a kosiarka odłączona od zasilania.

  Zdemontować ostrze z kosiarki. Zapoznać się z instrukcją

  demontażu i montażu ostrza.

  Zacisnąć ostrze (11) w imadle (14).

  Korzystać z ochrony wzroku oraz rękawic i uważać, aby

  się nie przeciąć. Ostrożnie spiłować krawędzie tnące

  ostrza drobnoziarnistym pilnikiem (15) lub osełką do

  ostrzenia, zachowując oryginalny kąt nachylenia krawędzi

  tnącej. Sprawdzić wyważenie ostrza. Zapoznać się z

  instrukcją wyważenia ostrza.

  Zamontować ostrze z powrotem na kosiarkę i dobrze je

  dokręcić.

  Wyważenie ostrza (rys. Q)

  Sprawdzić wyważenie ostrza (11), umieszczając centralny

  otwór ostrza na gwoździu lub wkrętaku z okrągłym trzonkiem,

  zamontowanym poziomo w imadle. Jeśli jakiś koniec ostrza

  obróci się w dół, szlifować pilnikiem wzdłuż ostrej krawędzi

  tego opadającego końca. Ostrze jest wyważone prawidłowo,

  jeśli żaden z końców nie opada.

  Smarowanie

  Smarowanie nie jest wymagane. Nie smarować kół. Koła są

  wyposażone w łożyska z tworzyw sztucznych niewymagające

  smarowania.

  Czyszczenie

  Wyłączyć kosiarkę i poczekać, aż ostrze się zatrzyma.

  Kosiarkę czyścić jedynie przy użyciu łagodnego mydła

  i mokrej ściereczki. Usunąć resztki trawy, jakie mogły

  nagromadzić się pod spodem kosiarki. Po kilkakrotnym

  użyciu kosiarki sprawdzić dokręcenie wszystkich odkrytych

  elementów mocujących.

  Zapobieganie korozji

  Nawozy i inne ogrodnicze środki chemiczne zawierają

  substancje, które znacznie przyspieszają korozję metali. Po

  koszeniu w miejscach, gdzie użyte zostały nawozy lub inne

  środki chemiczne, należy niezwłocznie oczyścić kosiarkę w

  następujący sposób:

  Wyłączyć kosiarkę i odłączyć ją od zasilania. Wytrzeć

  wszystkie odsłonięte części wilgotną ściereczką.

  Konserwacja

  Opisywane sieciowe/bezprzewodowe urządzenie/narzędzie

  BLACK+DECKER zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić

  długoletnią pracę przy minimalnej konieczności konserwacji.

  144

  (Tłumaczenie z oryginału w języku angielskim)

  Długotrwałe zadowalające działanie urządzenia zależy

  od odpowiedniej dbałości o urządzenie i regularnego

  czyszczenia.

  Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do konserwacji urządzeń

  zasilanych przewodem zasilającym/akumulatorami należy:

  Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z kontaktu.

  Jeśli akumulator jest wbudowany, należy go całkowicie

  rozładować, a następnie wyłączyć urządzenie.

  Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda

  zasilającego. Ładowarka nie wymaga, oprócz okresowego

  czyszczenia, żadnej dodatkowej konserwacji.

  Okresowo czyścić otwory wentylacyjne narzędzia/

  urządzenia i ładowarki za pomocą miękkiej szczoteczki

  lub suchej ściereczki.

  Regularnie czyścić obudowę silnika wilgotną tkaniną.

  Nie używać środków czyszczących ściernych ani

  zawierających rozpuszczalniki.

  Regularnie używać tępego skrobaka w celu usuwania

  trawy i zabrudzeń spod osłony.

  Rozwiązywanie problemów

  Jeśli urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy, prosimy

  o zastosowanie się do poniższych instrukcji. Jeśli to nie

  rozwiąże problemu, należy skontaktować się z lokalnym

  przedstawicielem serwisowym BLACK+DECKER.

  Ostrzeżenie! Przed przejściem dalej zwolnić uchwyt

  uruchamiający, aby wyłączyć kosiarkę, a następnie poczekać

  na zatrzymanie się ostrza.

  Problem

  Prawdopodobna

  przyczyna

  Kosiarka nie

  Kabel nie jest podłą-

  uruchamia się.

  czony do gniazdka.

  Przepalony bezpiecz-

  nik obwodu.

  Kabel lub włącznik

  jest uszkodzony.

  Trawa jest zbyt

  długa.

  Maszyna pracuje z

  Uruchomił się wy-

  przerwami.

  łącznik termiczny.

  Propozycja rozwiązania

  Podłączyć wtyczkę kabla kosiar-

  ki do sprawnego gniazdka.

  Wymienić bezpiecznik obwodu.

  Jeśli produkt powoduje wielo-

  krotne przepalanie bezpiecznika,

  niezwłocznie zaprzestać użyt-

  kowania i oddać urządzenie do

  przeglądu w autoryzowanym

  serwisie BLACK+DECKER.

  Wymienić kabel lub włącznik

  w autoryzowanym serwisie

  BLACK+DECKER.

  Zwiększyć wysokość koszenia i

  przestawić maszynę na krótszą

  trawę, aby rozpocząć.

  Poczekać na ostygnięcie silnika i

  zwiększyć wysokość koszenia.

  Jeśli występują problemy z dźwiękiem, poniższe sugestie mogą okazać się pomocne. Porady są przedstawione w określonej kolejności. Zacznij od pierwszej, a jeśli nie pomoże ona w rozwiązaniu problemu, przejdź do następnej.

  Przed rozpoczęciem

  Rozpocznij od uruchomienia automatycznego narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem w aplikacji Uzyskaj pomoc. Aplikacja Uzyskaj pomoc automatycznie przeprowadza diagnostykę i podejmuje odpowiednie kroki w celu rozwiązania większości problemów z dźwiękiem.

  Otwórz aplikację Uzyskaj pomoc

  Jeśli aplikacja Uzyskaj pomoc nie jest w stanie rozwiązać problemu z dźwiękiem, spróbuj skorzystać z wymienionych możliwych rozwiązań:

  Jeśli dostępnych jest wiele urządzeń wyjściowych audio, sprawdź, czy jest wybrane właściwe. Oto odpowiednia procedura:

  1. Wybierz ikonę Głośniki na pasku zadań.

   Uwaga: Jeśli nie widzisz pozycji Głośniki , być może znajduje się ona w obszarze przepełnienia. Wybierz pozycję Pokaż ukryte ikony , aby tam sprawdzić. 

  2. Następnie wybierz strzałkę , aby otworzyć listę urządzeń audio podłączonych do komputera.

   Sprawdź, czy dźwięk jest odtwarzany przez preferowane urządzenie audio, na przykład głośnik lub słuchawki.

  Jeśli to nie pomoże, przejdź do następnej porady.

  Narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem może rozwiązać problem z dźwiękiem automatycznie.

  Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów:

  Przejdź do pozycji Wyszukaj na pasku zadań, wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem, a następnie wybierz pozycję Znajdź i rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku z listy wyników, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów.

  Wybierz pozycję Dalej, a następnie wybierz urządzenie, którego problem chcesz rozwiązać, po czym kontynuuj pracę w programie rozwiązywania problemów. 

  Narzędzie do rozwiązywania problemów można także uruchomić z poziomu Ustawień dźwięku:

   Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk > Rozwiązywanie typowych problemów z dźwiękiem , a następnie wybierz pozycję Urządzenia wyjściowe lub Urządzenia wejściowe.

  Jeśli skorzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów nie pomogło, przejdź do kolejnej porady.

  Aby sprawdzić dostępność aktualizacji:

  Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Windows Update , a następnie wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji.

  Otwórz Windows Update

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Jeśli jest wyświetlany stan „Wszystko jest aktualne”, przejdź do kolejnej wskazówki poniżej.

  Jeśli jest wyświetlany stan „Aktualizacje są dostępne”, wybierz pozycję Zainstaluj teraz.

  Wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować, a następnie wybierz pozycję Zainstaluj.

  Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy dźwięk działa prawidłowo.

  Jeśli to nie rozwiąże problemu, przejdź do następnej porady.

  Wypróbuj następujące rozwiązania:

  Sprawdź połączenia głośników i słuchawek pod kątem luźnych kabli. Upewnij się, że są podłączone wszystkie kable.

  Jeśli jest kilka gniazd 5 mm, do których można podłączać kable (szczególnie w przypadku systemów dźwięku przestrzennego), upewnij się, że wszystkie kable są podłączone do właściwych gniazd.

  Jeśli nie jest oczywiste, który przewód powinien zostać podłączony do którego gniazda, skontaktuj się z producentem sprzętu lub sprawdź po kolei najbardziej naturalne połączenia.

  Uwaga: Niektóre systemy używają zielonego gniazda do podłączenia wyjścia i różowego gniazda do podłączenia mikrofonu, a inne mają oznaczenia "słuchawki" lub "mikrofon".

  Upewnij się, że zasilanie jest włączone.

  Upewnij się, że wyciszanie jest nie jest włączone, a następnie spróbuj zwiększyć głośność wszystkich regulatorów głośności.

  Uwaga: Niektóre głośniki i aplikacje mają własne regulatory głośności. Koniecznie sprawdź je wszystkie.

  Spróbuj podłączyć głośnik i słuchawki do innego portu USB.

  Możliwe, że głośniki nie będą działać po podłączeniu słuchawek. Odłącz słuchawki i sprawdź, czy to pomoże.

  Jeśli nadal występują problemy z dźwiękiem, zapoznaj się z kolejnymi sekcjami przedstawiającymi dodatkowe sposoby rozwiązywania problemów.

  Upewnij się, że urządzenia audio nie są wyciszone i nie zostały wyłączone.

  Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym klawiszem) ikonę Głośniki na pasku zadań, a następnie wybierz pozycję Otwórz mikser głośności.

  Zostanie wyświetlony zestaw regulatorów głośności urządzeń. Upewnij się, że żaden regulator nie jest wyciszony. Jeśli którykolwiek z nich jest wyciszony, zobaczysz znak „x” obok regulatora głośności . Aby wyłączyć wyciszenie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wybierz regulację głośności i dostosuj ją do żądanego poziomu głośności. 

  Wybierz ikonę Wyłącz wyciszenie głośników  .

  Sprawdź właściwości urządzenia, aby się upewnić, że urządzenia nie zostały wyłączone przez pomyłkę. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk .

  W obszarze Zaawansowane wybierz pozycję Więcej ustawień dźwięku i wybierz kartę Odtwarzanie (wyjście) lub Nagrywanie (wejście). net/pl-pl/media/62855780-a6b0-4941-84fc-60f7a064372b. png" alt="Uzyskaj dostęp do właściwości urządzenia wyjściowego dźwięku w ustawieniach dźwięku systemu Windows 11. " loading="lazy"/>

  Wybierz urządzenie, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

  Obok pozycji Użycie urządzenia sprawdź, czy dla urządzeń wyjściowych i wejściowych wybrano z listy pozycję Użyj tego urządzenia (włącz) . net/pl-pl/media/b9076179-4ee9-422c-a3a8-3b4c08d6fca7. png" alt="Włącz urządzenie audio we właściwościach głośników w systemie Windows 11. " loading="lazy"/>

  Problemy ze sprzętem mogą być spowodowane przez nieaktualne sterowniki lub nieprawidłowe ich działanie. Upewnij się, że sterownik audio jest aktualny i w razie potrzeby zaktualizuj go. Jeśli to nie pomoże, spróbuj odinstalować sterownik audio (zostanie on automatycznie ponownie zainstalowany). Jeśli to nie pomoże, użyj ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows. Jeśli występują problemy z dźwiękiem po zainstalowaniu aktualizacji, spróbuj przywrócić sterownik audio.

  Aby automatycznie zaktualizować sterownik audio:

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz go z listy wyników.

  Wybierz strzałkę obok pozycji Kontrolery dźwięku, wideo i gier, aby ją rozwinąć.

  Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, takie jak na przykład słuchawki lub głośniki, wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć aktualizację. net/pl-pl/media/f529914a-8f22-02c7-655f-7e35d4f499b3. png" alt="Kliknij prawym przyciskiem myszy listę urządzeń i wybierz polecenie Aktualizuj sterownik" loading="lazy"/>

  Jeśli system Windows nie wykryje nowego sterownika, poszukaj go w witrynie internetowej producenta urządzenia i wykonaj podane instrukcje. Jeśli to nie zadziała, spróbuj odinstalować sterownik audio.

  Aby odinstalować sterownik audio:

  Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie, zaznacz pole wyboru Podejmij próbę usunięcia sterownika dla tego urządzenia , a następnie wybierz pozycję Odinstaluj

  Uruchom ponownie komputer.

  Uwaga: Pamiętaj, aby przed ponownym uruchomieniem zapisać dokumenty i wszelkie inne bieżące prace.

  Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie automatycznie wyświetlony monit o ponowne zainstalowanie sterownika audio.

  Aby przeprowadzić ponowne uruchomienie, wybierz pozycję Start > Zasilanie > Uruchom ponownie .

  Jeśli te opcje nie pomogą, użyj ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows.

  Aby użyć ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows:

  Wybierz strzałkę obok pozycji Kontrolery dźwięku, wideo i gier , aby ją rozwinąć.

  Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych na komputerze sterowników.

  Wybierz urządzenie audio, którego sterownik chcesz zaktualizować, wybierz pozycję Dalej, a następnie zastosuj się do wyświetlanych instrukcji, aby go zainstalować. net/pl-pl/media/aecf7023-683c-61a7-35b4-5f105725a59a. png" alt="Wybierz sterownik i wybierz pozycję Dalej, aby użyć ogólnego sterownika audio" loading="lazy"/>

  Jeśli te czynności nie rozwiązały problemu z dźwiękiem, odwiedź witrynę internetową producenta urządzenia i zainstaluj najnowsze sterowniki audio/dźwięku danego urządzenia. Poniżej przedstawiono przykładową stronę pobierania sterowników producenta urządzenia dźwiękowego. net/pl-pl/media/d6f8d2d8-ff27-c7cb-64c8-33936a6fb441. png" alt="Przykład sterowników firmy Dell i plików do pobrania dla producenta OEM" loading="lazy"/>

  Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji występują problemy z dźwiękiem

  Jeśli dźwięk działał przed uruchomieniem usługi Windows Update, a teraz nie działa, spróbuj przywrócić sterownik dźwięku.

  Aby przywrócić sterownik audio:

  Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

  Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Przywróć sterownik. net/pl-pl/media/d2d36bd0-f681-fc12-4a3e-256b9543e8e6. png" alt="Wycofywanie sterownika audio w Menedżerze urządzeń" loading="lazy"/>

  Przeczytaj instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, a następnie wybierz pozycję Tak , jeśli chcesz przywrócić sterownik audio.

  Jeśli wycofanie sterownika audio nie pomogło lub nie było możliwe, możesz spróbować przywrócić komputer na podstawie punktu przywracania systemu.

  Wykonaj przywracanie komputera z użyciem punktu przywracania systemu:

  Gdy firma Microsoft instaluje aktualizacje w Twoim systemie, tworzymy punkt przywracania systemu na wypadek problemów. Spróbuj wykonać przywracanie na podstawie tego punktu i zobacz, czy spowoduje to rozwiązanie problemów z dźwiękiem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat „Przywracanie na podstawie punktu przywracania systemu” w artykule Opcje odzyskiwania w systemie Windows.

  Jeśli łączysz się z urządzeniem audio — na przykład ze słuchawkami lub głośnikiem — za pomocą portu USB lub HDMI, może być konieczne ustawienie tego urządzenia jako domyślnego. Jeśli używasz zewnętrznego monitora, który nie ma wbudowanych głośników, upewnij się, że monitor nie jest już wybrany jako domyślne urządzenie wyjściowe. jeśli jest, nie będzie słychać dźwięku. Możesz to sprawdzić po ustawieniu domyślnego urządzenia wyjściowego audio. Jak to zrobić:

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz tę pozycję z listy wyników.

  Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk w Panelu sterowania, a następnie wybierz opcję Dźwięk.

  Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdujące się na liście urządzenie audio, wybierz pozycję Ustaw jako urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję OK. net/pl-pl/media/26d57167-d79a-8722-acd1-9495b5b1b562. png" alt="Ustaw urządzenie audio jako urządzenie domyślne" loading="lazy"/>

  Jeśli ustawienie urządzenia audio jako domyślnego nie pomoże, zobacz kolejne porady, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

  Czasami użycie ulepszeń dźwięku może spowodować problemy. Ich wyłączenie może rozwiązać problem. 

  Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

  Wybierz kartę Zaawansowane i usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz ulepszenia dźwięku lub Włącz efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), wybierz pozycję Zastosuj, a następnie spróbuj odtworzyć dźwięk na urządzeniu audio.

  Jeśli to nie zadziała, na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) inne urządzenie domyślne (jeśli je posiadasz) i następnie wybierz pozycję Właściwości. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz ulepszenia dźwięku lub Włącz efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), wybierz pozycję Zastosuj, a następnie spróbuj ponownie odtworzyć dźwięk. Wykonaj te czynności dla każdego urządzenia domyślnego. 

  Jeśli wyłączenie ulepszeń audio nie pomoże, zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz usługi, a następnie z listy wyników wybierz tę pozycję.

  Wybierz kolejno każdą z następujących usług, zaznacz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Uruchom ponownie, a następnie wybierz pozycję Tak

  Windows Audio

  Konstruktor punktów końcowych audio systemu Windows

  Zdalne wywoływanie procedur (RPC)

  Jeśli ponowne uruchomienie tych usług nie rozwiąże problemu, więcej informacji można znaleźć w następnych sekcjach.

  Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

  Na karcie Zaawansowane w obszarze Domyślny Format zmień ustawienie, a następnie wybierz pozycję OK i przetestuj urządzenie audio. Jeśli to nie zadziała, spróbuj ponownie zmienić ustawienie. net/pl-pl/media/bdc2e7b5-2182-1144-84f9-54c45c8b6730. png" alt="Zmień ustawienia formatu dźwięku urządzenia audio" loading="lazy"/>

  Jeśli spróbowanie różnych formatów audio nie pomoże, zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

  Wiele aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia urządzenia.

  Aby sprawdzić, czy zainstalowane zostały oczekujące aktualizacje i czy konieczne jest ponowne uruchomienie komputera:

  Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

  Wybierz pozycję Start > Zasilanie . W przypadku oczekujących aktualizacji zostaną wyświetlone opcje Zaktualizuj i uruchom ponownie oraz Zaktualizuj i zamknij.

  Wybierz jedną z tych opcji ponownego uruchomienia, aby zainstalować aktualizacje.

  Czy potrzebujesz pomocy z usługą Windows Update? Zobacz Rozwiązywanie problemów z aktualizacją systemu Windows.

  Jeśli ponowne uruchomienie nie pomoże, zobacz kolejną sekcję, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

  Niektóre problemy z dźwiękiem mogą być spowodowane problemami z koderem-dekoderem audio IDT High Definition Audio CODEC. Można to naprawić ręczną aktualizacją sterownika, która pozwala wybrać wskazany przez użytkownika sterownik dźwięku.

  Uwaga: Nie wszystkie systemy mają koder-dekoder audio IDT High Definition Audio CODEC.

  Aby sprawdzić, czy masz taki koder-dekoder, oraz aby ręcznie zaktualizować sterownik:

  Poszukaj pozycji IDT High Definition Audio CODEC. Jeśli jest on na liście, wybierz go i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na komputerze.

  Zobaczysz listę wstępnie zainstalowanych sterowników. Wybierz pozycję Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Prywatność i zabezpieczenia.

  W obszarze Uprawnienia aplikacji wybierz pozycję Mikrofon.

  Upewnij się, że przełączniki Dostęp do mikrofonu i Zezwalaj aplikacjom na dostęp do mikrofonu Włączone.

  Jeśli problem dotyczy określonej aplikacji, przewiń w dół do pozycji Zezwalaj aplikacjom na dostęp do mikrofonu i upewnij się, że przełącznik obok tej aplikacji jest Włączony .

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz rozwiązywanie problemów z dźwiękiem, wybierz pozycję Znajdź i rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku z listy wyników, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Wybierz urządzenie, którego problem chcesz rozwiązać, a następnie przejdź przez kolejne kroki narzędzia do rozwiązywania problemów. 

  Narzędzie do rozwiązywania problemów można również uruchomić z poziomu ustawień dźwięku. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System  > Dźwięk  > Rozwiąż problemy.

  Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update  > Sprawdź dostępność aktualizacji.

  Otwórz Windows Update

  Uruchom ponownie komputer, aby sprawdzić, czy dźwięk działa prawidłowo.

  Zostanie wyświetlony zestaw regulatorów głośności urządzeń. Jeśli którykolwiek z nich jest wyciszony, obok regulatora głośności zobaczysz czerwone kółko przekreślone linią. W takim przypadku wybierz regulator głośności, aby wyłączyć wyciszenie. 

  Sprawdź właściwości urządzenia, aby się upewnić, że urządzenia nie zostały wyłączone przez pomyłkę. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk .

  Wybierz urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Właściwości urządzenia. Pamiętaj, aby wybrać pozycjęWłaściwości urządzenia zarówno dla urządzeń wejściowych jak i wyjściowych.

  Upewnij się, pole wyboru Wyłącz nie jest zaznaczone dla urządzeń wejściowych i wyjściowych. net/pl-pl/media/f2a2848c-c72b-d1c1-498b-96ca6dd045d0. png" alt="Wyczyszczono pole wyboru wyłączenia właściwości urządzenia" loading="lazy"/>

  Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, takie jak na przykład słuchawki czy głośniki, wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. net/pl-pl/media/e07029ea-c454-ab95-c6a3-a607f27cb084. png" alt="Automatycznie wyszukaj zaktualizowane oprogramowanie sterownika w celu zaktualizowania sterownika audio" loading="lazy"/>

  Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie, zaznacz pole wyboru Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia , a następnie wybierz pozycję Odinstaluj. net/pl-pl/media/4692e7df-c782-ba51-d22b-f719d9353100. png" alt="Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia i odinstaluj" loading="lazy"/>

  Uruchom ponownie komputer.

  Uwaga: Przed ponownym uruchomieniem pamiętaj o zapisaniu dokumentów i innych elementów, nad którymi pracujesz.

  Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy sterowników na komputerze.

  Jeśli te kroki nie rozwiązały problemu z dźwiękiem, odwiedź witrynę producenta urządzenia i zainstaluj najnowsze sterowniki audio dla danego urządzenia.

  Przeczytaj instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, a następnie wybierz pozycjęTak , jeśli chcesz przywrócić sterownik audio.

  Jeśli łączysz się z urządzeniem audio — na przykład ze słuchawkami lub głośnikiem — za pomocą portu USB lub HDMI, może być konieczne ustawienie tego urządzenia jako domyślnego. Jeśli tak, nie będzie słychać dźwięku. Jak to zrobić:

  Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdujące się na liście urządzenie audio, wybierz pozycję Ustaw jako urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję OK. png" alt="Ustaw urządzenie audio jako urządzenie domyślne" loading="lazy"/>

  Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz Właściwości.

  Na karcie Ulepszenia zaznacz pole wyboru Wyłącz wszystkie ulepszenia lub Wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), a następnie wybierz pozycję OK i spróbuj odtworzyć dźwięk na urządzeniu audio.

  Jeśli to nie zadziała, na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) inne urządzenie domyślne (jeśli je posiadasz), a następnie wybierz pozycję Właściwości. Na karcie Ulepszenia zaznacz pole wyboru Wyłącz wszystkie ulepszenia lub Wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), a następnie wybierz pozycję OK i spróbuj ponownie odtworzyć dźwięk. Wykonaj te czynności dla każdego urządzenia domyślnego. net/pl-pl/media/445d8aa9-2f28-1c06-facb-a40b2b879080. png" alt="Wyłącz wszystkie ulepszenia lub efekty dźwiękowe" loading="lazy"/>

  Wybierz kolejno następujące usługi, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie:

  Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

  Aby sprawdzić, czy zainstalowano aktualizacje oczekujące na ponowne uruchomienie komputera

  Wybierz pozycję Start > Zasilanie . W przypadku oczekujących aktualizacji zostaną wyświetlone opcje Zaktualizuj i uruchom ponownie oraz Zaktualizuj i zamknij.

  Poszukaj pozycji IDT High Definition Audio CODEC. Jeśli jest on na liście, wybierz go i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na komputerze. Wybierz opcję Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio, a następnie Dalej.

  Wybierz opcję Start  > Ustawienia > Prywatność, a następnie opcję Mikrofon z menu.

  W obszarze Zezwalaj na dostęp do mikrofonu na tym urządzeniu wybierz pozycję Zmień. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji Włącz.

  Jeśli problem występuje z określoną aplikacją, przewiń w dół do pozycji Wybierz aplikacje ze sklepu Microsoft Store, które mogą uzyskiwać dostęp do Twojego mikrofonu i upewnij się, że przełącznik obok tej aplikacji jest również włączony.

 • Rozwiązywanie problemów Black And Decker Xtc183bk

  Bezpośredni link do pobrania Rozwiązywanie problemów Black And Decker Xtc183bk

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Rozwiązywanie problemów Black And Decker Xtc183bk