Podręcznik ustawień i konfiguracji Electrolux Ecf9214b

Podręcznik ustawień i konfiguracji Electrolux Ecf9214b to narzędzie, które pomaga użytkownikom zapoznać się z wszystkimi funkcjami i opcjami urządzenia. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące ustawień, konfiguracji i działania urządzenia, a także instrukcje krok po kroku, aby pomóc użytkownikom w ustawieniu urządzenia. Podręcznik zawiera również wszystkie niezbędne informacje dotyczące konserwacji, czyszczenia i przechowywania urządzenia, aby zapewnić jego bezpieczne i niezawodne działanie przez długi czas. Zalecenia zawarte w podręczniku ustawień i konfiguracji Electrolux Ecf9214b pomogą użytkownikom w maksymalnym wykorzystaniu wszystkich dostępnych funkcji i opcji urządzenia oraz zapobiec uszkodzeniom i awariom.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ustawień i konfiguracji Electrolux Ecf9214b

Ogólnie pojęta konfiguracja w programie Comarch ERP Optima obejmuje ustalanie trzech rodzajów parametrów: parametrów programu określanych dla całej aplikacji (niezależnych od aktualnie otwartej bazy danych), parametrów firmy określanych indywidualnie dla każdej bazy danych oraz parametrów stanowiska – określanych dla konkretnego komputera.

Po zainstalowaniu systemu (założeniu nowej bazy) ustawiona jest zawsze domyślna konfiguracja umożliwiająca pracę programu. Przed rozpoczęciem wprowadzania danych należy ją jednak skontrolować i w razie potrzeby zmienić.

Aby uruchomić konfigurację należy wybrać z menu System /Konfiguracja lub wcisnąć przycisk Konfiguracja na Pasku skrótów Comarch ERP Optima. Wyświetlone zostanie okno konfiguracji, podzielone na 2 części (panele). W części lewej ułożone są trzy główne grupy konfiguracyjne:

Firma – konfiguracja firmy służy do określania parametrów pracy typowych dla konkretnej firmy (bazy danych) oraz obejmuje wprowadzanie i przechowywanie nazwy, adresu i wszelkich danych formalnych firmy.

Program – konfiguracja programu służy do ustalania parametrów pracy oraz administracji programem. Administracja obejmuje zarządzanie kontami operatorów, zakładanie i zarządzanie obsługiwanymi bazami danych.

Uwaga

Ustalane w ramach konfiguracji programu parametry pracy są parametrami niezależnymi od wybranej bazy danych, tzn. dla wszystkich obsługiwanych w programie baz danych posiadamy takie same stawki podatkowe, stawki VAT, waluty itd.

Stanowisko – z tego poziomu możliwe jest określenie parametrów pracy danego stanowiska.

Elementy konfiguracji w tym oknie ułożone są w tzw. strukturę drzewa. W strukturze tej główne grupy konfiguracyjne rozwijają się w podgrupy (gałęzie), które z kolei mogą posiadać kolejne rozgałęzienia (lista podgrup dostępna jest na dwa sposoby: dwukrotne kliknięcie na pozycji w prawym oknie lub kliknięcie przycisku widocznego obok nazwy grupy. Po rozwinięciu przycisk zmienia się na ). Na najniższym poziomie rozgałęzienia znajdują się właściwe parametry konfiguracyjne, które są wyświetlane w prawym panelu okna konfiguracji.

Konfigurację można zamknąć wciskając przycisk lub (w górnej części okna).

Konfiguracja systemu

Podczas ustalania parametrów dodatkowo można wykorzystać przyciski:

 Przywróć poprzedni stan – w przypadku zmiany ustawień parametrów wciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie ustawień poprzednich (po ostatnim zapisie).

 Zapisz wprowadzone zmiany – zapisuje nowe ustawienia parametrów.

Uwaga

Przywrócenie poprzednich ustawień jest możliwe tylko do czasu zapisania parametrów.

W celu łatwiejszego poruszania się w obrębie konfiguracji, w górnej części okna Konfiguracja zostały wprowadzone dodatkowe elementy nawigacyjne. Wciśnięcie klawisza  powoduje przejście z gałęzi aktualnie podświetlonej do gałęzi nadrzędnej w ramach tej samej grupy. Użycie klawisza  powoduje otwarcie aktualnie podświetlonego elementu konfiguracji. Klawisz ten jest nieaktywny, jeśli podświetlony jest najniżej położony w strukturze drzewa element konfiguracji.

Dodatkowym elementem ułatwiającym konfigurację programu Comarch ERP Optima jest możliwość użycia schematów konfiguracyjnych. Schematy pozwalają ograniczyć ilość dostępnych parametrów konfiguracyjnych, dzięki czemu konfiguracja staje się bardziej przejrzysta. Wybór jednego z dostępnych schematów następuje po wciśnięciu klawisza  w górnej części okna konfiguracji. Rozwinięta zostaje wtedy lista, która pokazuje dostępne schematy konfiguracji:

Moje moduły – wyświetla elementy konfiguracji wspólne dla wszystkich modułów oraz elementy konfiguracji tych modułów, które są zaznaczone w Konfiguracja Programu/Użytkowe/Operatorzy/ Ogólne.

Elementy ogólne – wyświetla elementy konfiguracyjne wspólne dla wszystkich modułów.

Moduł Kasa/Bank – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Kasa/Bank.

Moduł Faktury – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Faktury.

Moduł Handel – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Handel,

Moduł Książka Podatkowa – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Książka Podatkowa.

Moduł Księga Handlowa – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Księga Handlowa.

Moduł Środki Trwałe – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Środki Trwałe.

Moduł Płace i Kadry – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Płace i Kadry.

Moduł Analizy – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Analizy. Dodatkowo Operator ma dostęp do następujących gałęzi w trybie tylko do odczytu: Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy, w trybie do edycji: Program/ Informacje/ Informacje bieżące, Program/ Pulpit Menadżera, Program/ Użytkowe, Stanowisko/ Ogólne/ Wydruki, Stanowisko/ Użytkowe/ Parametry. Pozostałe gałęzie są ukryte. Założenia dotyczą również bazy offline (współpraca z Comarch ERP XL).

Moduł CRM – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu CRM.

Moduł Serwis – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Serwis.

Większość parametrów konfiguracyjnych jest odczytywana bezpośrednio po zamknięciu konfiguracji. W przypadku, gdy wymagane jest ponowne uruchomienie programu – użytkownik jest o tym informowany.

Pliki cookie

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia – Opcje– LibreOffice – Zaawansowane – Konfiguracja eksperta

Otwiera okno Konfiguracji eksperta służące do zmiany zaawansowanych ustawień i konfiguracji LibreOffice. Okno dialogowe Konfiguracja eksperta daje dostęp do setek ustawień LibreOffice, niedostępnych z poziomu interfejsu użytkownika.

Okno dialogowe Konfiguracja eksperta umożliwia edycję oraz zapisanie konfiguracji ustawień, które mogą uszkodzić profil użytkownika. Zmiany mogą doprowadzić od niestabilności, niespójności lub mogą nawet uczynić profil użytkownika bezużytecznym. Kontynuuj tylko wtedy, jeśli wiesz co robisz.


Konfiguracja eksperta nie wprowadza zmian w instalacji LibreOffice na komputerze.

Obszar wyszukiwania tekstu

Wprowadź preferencje do wyświetlenia w obszarze tekstu. Następnie kliknij przycisk Szukaj.

Przycisk wyszukiwania

Kliknij, aby wyszukować preferencje w drzewie preferencji.

Drzewo preferencji

Lista preferencji jest hierarchicznie uporządkowana w układzie drzewa. Aby rozwinąć gałąź, kliknij dwukrotnie na znak (+). Od momentu rozwinięcia, można ją edytować.

Nazwa preferencji

Nazwa preferencji

Właściwość

Pokazuje nazwę właściwości danej preferencji.

Typ

Definiuje typ właściwości. Prawidłowe typy to:

  • string: Wartość alfanumeryczna;

  • long: liczby całkowite;

    boolean: wartości prawda lub fałsz;

    void: właściwości typów void są niemodyfikowalne.

Wartość

Bieżąca wartość danej właściwości.

Edycja

Otwiera okno dialogowe służące do edycji preferencji.

Aby edytować bieżącą wartość, kliknij dwukrotnie w wiersz preferencji.

Resetuj

Wycofane zmiany wykonane do tej pory.

Podręcznik ustawień i konfiguracji Electrolux Ecf9214b

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ustawień i konfiguracji Electrolux Ecf9214b

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik ustawień i konfiguracji Electrolux Ecf9214b