Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Bosch Vac090s

Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Bosch Vac090s to profesjonalny przewodnik, który zawiera wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego użytkowania i obsługi sprzętu komputerowego Bosch Vac090s. Podręcznik zawiera wszystkie informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, uruchamiania i konserwacji sprzętu. Zawiera także sekcje dotyczące wydajności, bezpieczeństwa i możliwości rozszerzenia urządzenia. Podręcznik zawiera również instrukcje dotyczące niezawodnego działania sprzętu w różnych warunkach. Wszystkie informacje są przedstawione w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego użytkownika.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Bosch Vac090s

1 Lenovo MIIX 320 Lenovo MIIX ICR Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

2 Uwagi Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa Lenovo. Niektóre instrukcje w tym podręczniku mogą zakładać, że używany jest system operacyjny Windows 10. Jeśli korzystasz z innej wersji systemu operacyjnego Windows, niektóre czynności mogą nieznacznie się różnić. Jeśli używane są inne systemy operacyjne, niektóre operacje mogą nie mieć zastosowania. Funkcje opisane w tym podręczniku są wspólne dla większości modeli. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne na twoim komputerze, lub twój komputer może posiadać funkcje które nie są opisane w niniejszym Podręcznik użytkownika. Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na ilustracjach w instrukcji. Zrzuty ekranu systemu operacyjnego służą wyłącznie odniesieniu. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem. Uwaga prawna Szczegółowe informacje zawarto w sekcji Guides & Manuals pod adresem Wydanie pierwsze (Grudzień 2016) Copyright Lenovo 2016.

3 Spis treści Rozdział 1. Poznaj swój komputer... 1 Widok z góry... 1 Widok z lewej strony... 3 Widok z prawej strony... 4 Widok od dołu... 5 Widok z tyłu... 9 Widok z góry doku klawiatury (opcjonalnie) Widok z lewej strony doku klawiatury (opcjonalnie) Widok z prawej strony doku klawiatury (opcjonalnie) Aby użyć rysika Lenovo Active Pen (w wybranych modelach) Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows Konfiguracja systemu operacyjnego po raz pierwszy Interfejs systemu operacyjnego Przełączanie komputera do stanu uśpienia lub wyłączanie go Zarządzanie zadaniem i pulpitem Podłączanie do sieci bezprzewodowej Aplikacja Rozpoczynanie Obsługa ekranu dotykowego Rozdział 3. System odzyskiwania Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Często zadawane pytania Rozwiązywanie problemów Znaki towarowe i

4

5 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z góry Uwaga: Obszary zaznaczone liniami przerywanymi oznaczają, że części nie są widoczne z zewnątrz. a Kamera przednia Kamera może być używana do komunikacji wideo lub robienia zdjęć. b c Anteny bezprzewodowej sieci LAN Anteny bezprzewodowej sieci WAN (w wybranych modelach) Umożliwiają wysyłanie i odbieranie transmisji bezprzewodowych po podłączeniu adaptera LAN. Umożliwiają wysyłanie i odbieranie transmisji bezprzewodowych po podłączeniu adaptera WAN. d Ekran wielodotykowy Funkcjonuje zarówno jako wyświetlacz, jak i touchpad. Uwaga: Szczegółowe informacje - zobacz Obsługa ekranu dotykowego na stronie 22. e Głośnik Zapewnia wyjście dźwięku. 1

6 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Orientacja ekranu Można obrócić panel wyświetlacza do preferowanej orientacji. Orientacja wyświetlacza zmienia się automatycznie (przełączając pomiędzy trybami portretowym a krajobrazowym) w zależności od sposobu trzymania komputera. Pionowa Pozioma 2

7 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z lewej strony a Gniazdo audio typu combo Pozwala na podłączenie zestawu słuchawkowego. Uwagi: Gniazdo audio typu combo nie obsługuje tradycyjnych mikrofonów. Ze względu na różnice w standardach przemysłowych funkcja nagrywania może nie być obsługiwana, jeśli zostaną podłączone słuchawki lub zestaw słuchawkowy innych producentów. b c d Przycisk zmniejszania głośności Przycisk zwiększania głośności Power indicator Zmniejsza poziom głośności. Zwiększa poziom głośności. Wskaźnik Stan wskaźnika Znaczenie Zasilanie Włączony (ciągłe światło białe) Włączony (ciągłe światło pomarańczowe) Wyłączony Tablet jest włączony. Tablet jest w trybie uśpienia. Tablet jest wyłączony. e Przycisk zasilania Kiedy komputer jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk aby go włączyć. 3

8 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z prawej strony a Wbudowany mikrofon Przechwytuje dźwięk, który może być wykorzystywany do wideokonferencji, narracji głosowej lub nagrywania dźwięku. b Gniazdo micro HDMI Pozwala na podłączenie urządzeń z wejściem micro HDMI, takich jak telewizor lub wyświetlacz zewnętrzny. c Gniazda typu-c Pozwala na podłączenie urządzeń typu-c. d Gniazdo zasilacza sieciowego Należy podłączyć zasilacz sieciowy. 4

9 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok od dołu a Czytnik kart Do gniazd pasują karty micro SD (nie są dostarczone z komputerem) i karty Nano SIM (nie są dostarczone z komputerem). Uwagi: Niektóre modele mogą nie mieć gniazda na karty Nano SIM. Szczegółowe informacje - zobacz Korzystanie z czytnika na stronie 6. b Blokada doku klawiatury Przyłącza tablet do doku zabezpieczając go w miejscu. Uwaga: Szczegółowe informacje - zobacz Połączenie tabletu i doku klawiatury na stronie 13. c Złącze doku klawiatury Pozwala podłączyć tablet do doku. 5

10 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Korzystanie z czytnika Ten komputer obsługuje następujące rodzaje kart: Karty Micro Secure Digital (SD) Karty Nano Subscriber Identity Module (SIM) (w wybranych modelach) Uwagi: Kieszeń na karty może mieć dwa gniazda na różne rodzaje kart. Należy wkładać wyłącznie jedną kartę na raz. Niektóre modele mogą nie mieć gniazda na karty Nano SIM. Czytnik kart nie obsługuje urządzeń SDIO (tj. Bluetooth SDIO itp. ). Ilustracje pełnią jedynie funkcję orientacyjną. Wkładanie kart(y) 1 Wyłączyć tablet. Odłączyć zasilacz sieciowy i wszystkie przewody. 2 Włożyć szpilkę (nie są dostarczone z komputerem) w mały otwór w kieszeni na karty. Wcisnąć i wepchnąć mocno do środka, aż wyskoczy kieszeń na karty. 6

11 Rozdział 1. Poznaj swój komputer 3 Delikatnie wyciągnąć kieszeń na karty z czytnika. 4 Włożyć kartę(y) w odpowiednie gniazdo w kieszeni. 7

12 Rozdział 1. Poznaj swój komputer 5 Włożyć kieszeń do czytnika. Wyjmowanie kart(y) 1 Wyłączyć tablet. 2 Włożyć szpilkę w mały otwór w kieszeni na karty. 3 Delikatnie wyciągnąć kieszeń na karty z czytnika. 4 Wyjąć kartę(y) z kieszeni, a następnie włożyć kieszeń z powrotem do czytnika. Uwagi: Nie należy wkładać ani wyjmować kart, kiedy komputer jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie czytnika kart. Przed wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć ją, korzystając z funkcji bezpiecznego usuwania sprzętu i wysuwania nośników systemu Windows, aby zapobiec uszkodzeniu danych. 8

13 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z tyłu a Kamera tylna Kamera może być używana do komunikacji wideo lub robienia zdjęć. 9

14 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z góry doku klawiatury (opcjonalnie) a Blokada doku klawiatury Przyłącza tablet do doku zabezpieczając go w miejscu. b Złącze doku klawiatury Pozwala podłączyć tablet do doku. c Klawiatura d Touchpad 10

15 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Kombinacje przycisków funkcyjnych Korzystając z przycisków funkcyjnych można natychmiastowo przełączać funkcje. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn a; następnie naciśnij jeden z klawiszy funkcyjnych b Poniżej opisane zostało działanie każdego z przycisków funkcyjnych. Fn + Esc: Wycisza/przywraca dźwięk. Fn +: Zamyka aktywne okno. Fn + Delete: Fn + Backspace: Fn + PgUp: Fn + PgDn: Fn +: Fn +: Fn +: Fn +: Fn + Tab: Włącza/wyłącza touchpad. Włącza/wyłącza tryb samolotowy. Aktywuje funkcję przycisku home. Aktywuje funkcję przycisku end. Zwiększa jasność wyświetlacza. Zmniejsza jasność wyświetlacza. Zmniejsza poziom głośności. Blokuje/odblokowuje klawisze funkcyjne. 11

16 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z lewej strony doku klawiatury (opcjonalnie) a Gniazdo USB 2. 0 Pozwala na podłączenie urządzeń USB. Widok z prawej strony doku klawiatury (opcjonalnie) a Gniazdo USB 2. 12

17 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Połączenie tabletu i doku klawiatury Lenovo MIIX ICR to nie tylko tablet. Można go połączyć z dokiem klawiatury i używać jak notebooka. Podłączanie tabletu Dopasuj złącze doku klawiatury do tabletu i wepnij tablet w kierunku wskazanym strzałką. 13

18 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Odłączanie tabletu Ostrożnie odłączyć tablet w kierunku zgodnym ze strzałką. Uwagi: Uważaj, aby nie uszkodzić złącza podczas podłączania i odłączania tabletu. Powyższe ilustracje pełnią jedynie funkcję orientacyjną. 14

19 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Aby użyć rysika Lenovo Active Pen (w wybranych modelach) Jeśli wybrany model wyposażony jest w Lenovo Active Pen, aby go użyć, należy zapoznać się z poniższymi ilustracjami. Funkcje Pisanie Wyświetlanie menu funkcji Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty górny przycisk aktywnego pisaka podczas zbliżania go do ekranu i wyświetleniu kursora. Funkcja klikania prawym przyciskiem myszy Naciśnij górny przycisk, a następnie kliknij ekran dotykowy. Wymazywanie Naciśnij dolny przycisk podczas pisania. Wymiana akumulatora Uwaga: Należy włożyć baterię, dopasowując styki + i baterii do styków + i w komorze baterii. 15

20 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Uwaga: Windows 10 ma już wersję zaktualizowaną. Jeśli korzystasz z wersji zaktualizowanej, to możesz stwierdzić, że część operacji jest odmienna. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem. Konfiguracja systemu operacyjnego po raz pierwszy Przy pierwszym użyciu komputera może być konieczne skonfigurowanie systemu operacyjnego. Proces konfiguracji może obejmować następujące czynności: Akceptacja warunków Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania (EULA) Konfiguracja połączenia Internetowego Rejestracja systemu operacyjnego Utworzenie konta użytkownika Interfejs systemu operacyjnego System Windows 10 dostarczany jest z mocnym i użytecznym menu start. Aby otworzyć menu start, wykonaj jedną z poniższych czynności: Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze. Wybierz Start w lewym dolnym rogu pulpitu a Aplikacja Rozpoczynanie d Przycisk start b Przycisk ustawień e Pole wyszukiwania c Przycisk zasilania f Przycisk widoku zadania 16

21 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Ustawienia Ustawienia pozwalają na wykonywanie podstawowych zadań. Można także wyszukiwać więcej ustawień, za pomocą pola wyszukiwań w prawym górnym rogu. Aby otworzyć ustawienia, należy wykonać następujące czynności: Otworzyć menu start, a następnie wybrać Ustawienia. Personalizowanie menu start Można spersonalizować menu start za pomocą swoich ulubionych aplikacji. Aby spersonalizować menu start, należy wykonać następujące czynności: 1 Otwórz menu start i znajdź aplikację na liście po lewej. 2 Prawym przyciskiem kliknąć na aplikację, którą chcemy dodać do menu start, następnie wybrać Pin to Start (Przypnij do Start). Uwaga: Można również przeciągnąć aplikację z listy i dodać ją do menu start. 17

22 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Przełączanie komputera do stanu uśpienia lub wyłączanie go Po zakończeniu pracy z komputerem można przełączyć go w stan uśpienia lub wyłączyć go. Przełączanie komputera do stanu uśpienia Jeśli oddalasz się od komputera tylko na chwilę, przełącz go w stan uśpienia. Gdy komputer znajduje się w stanie uśpienia, można szybko przywrócić go do normalnej pracy, pomijając proces rozruchu. Aby przełączyć komputer w stan uśpienia, wykonaj jedną z poniższych czynności: Zamknij pokrywę wyświetlacza. Naciśnij przycisk zasilania. Otworzyć menu start i wybrać Zasilanie Stan Uśpienia. Uwaga: Przed przeniesieniem komputera poczekaj, aż wskaźnik zasilania zacznie migać (informując, że komputer jest w trybie uśpienia). Przenoszenie komputera kiedy talerze dysku twardego obracają się może uszkodzić dysk twardy powodując utratę danych. Aby obudzić komputer, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. (Tylko w trybie notebooka) Naciśnij przycisk zasilania. 18

23 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Wyłączanie komputera Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć. Aby wyłączyć komputer, wykonaj jedną z poniższych czynności: Otworzyć menu start i wybrać Zasilanie Zamknij. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisku Start w lewym-dolnym rogu i wybierz Zamknij lub wyloguj się Zamknij. 19

24 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Zarządzanie zadaniem i pulpitem Widok zadania Aby otworzyć widok zadania, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Wybrać przycisk Widok Zadania na pasku zadań. Naciśnij klawisz Windows + Tab. Przeciągnąć od lewej krawędzi ekranu. Zarządzanie wirtualnym pulpitem Windows 10 pozwala na tworzenie, zarządzanie i przełączanie pomiędzy wirtualnymi pulpitami. Aby stworzyć nowy wirtualny pulpit, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Otworzyć widok zadania, a następnie wybrać New desktop (Nowy Pulpit). Naciśnij klawisz Windows + Ctrl + D. Aby przełączać pomiędzy różnymi pulpitami, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Otworzyć widok zadania i wybrać pulpit, który chcesz aktywować. Naciśnij klawisz Windows + Ctrl + /, aby przewinąć pulpity, które utworzyłeś. 20

25 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Podłączanie do sieci bezprzewodowej Włączanie połączenia bezprzewodowego Aby uruchomić funkcje bezprzewodowe, wykonaj następujące czynności: 1 Naciśnij Fn + Backspace, aby wyłączyć tryb samolotowy. 2 Nacisnąć w prawym dolnym rogu paska zadań, aby otworzyć stronę konfiguracji sieci. Podłączanie do sieci bezprzewodowej Po włączeniu łączności bezprzewodowej komputer automatycznie wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe i wyświetli je na liście dostępnych sieci bezprzewodowych. Aby połączyć się z siecią, należy kliknąć jej nazwę na liście, a następnie kliknąć Połącz. Uwaga: Niektóre sieci wymagają podania klucza zabezpieczeń lub hasła podczas łączenia. Aby połączyć się z jedną z takich sieci, należy poprosić administratora sieci lub Dostawcę usług internetowych (ISP) o wydanie klucza zabezpieczeń lub hasła. Aplikacja Rozpoczynanie Windows 10 zawiera aplikację Get Started (Rozpoczynanie), która objaśnia nowe funkcje Windows 10. Znajdziesz ją w menu start. Aby otworzyć aplikację Rozpoczynanie, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Otworzyć menu start i wybrać Get Started (Rozpoczynanie). Naciśnij klawisz Windows + Fn + F1 (zależnie od układu klawiatury). 21

26 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 Obsługa ekranu dotykowego Panel wyświetlacza umożliwia wprowadzanie danych tak jak w tablecie, z użyciem ekranu wielodotykowego, lub jak w tradycyjnym notebooku, za pomocą klawiatury i touchpada. Gesty wielodotykowe Można dotykać ekranu używając jednego lub więcej palców, aby wykonywać różne zadania. Najczęściej używane gesty Stuknięcie Stuknij element jednokrotnie. Wykonywane zadania Wykonuje czynność, taką jak uruchomienie aplikacji, otworzenie łącza lub wykonanie komendy. Funkcja podobna do kliknięcia lewym przyciskiem myszy. Naciśnięcie i przytrzymanie Naciśnij palcem i przytrzymaj przez chwilę. Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji przed wybraniem czynności. Może także otworzyć menu zawierające więcej opcji. Funkcja podobna do kliknięcia prawym przyciskiem myszy. 22

27 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 (ciąg dalszy) Najczęściej używane gesty Zoom Zsunięcie dwóch palców do siebie, lub rozsunięcie ich od siebie podczas dotykania ekranu. Wykonywane zadania Funkcja przybliżenia lub oddalenia w aplikacjach pracujących z obrazami, takimi jak zdjęcia czy mapy. Może także służyć do przeskoczenia do początku lub końca listy. Obrót Umieszczenie dwóch lub więcej palców na elemencie i obrócenie dłoni. Obraca obiekt. (Uwaga: Nie wszystkie elementy mogą być obrócone, jest to zależne od aplikacji. ) Przesunięcie Przesunięcie palców po ekranie. Pochyla lub przewija listy i strony. Może także przesunąć obiekt, lub umożliwić rysowanie lub pisanie, w zależności od aplikacji. Funkcja podobna jak naciśnięcie i przytrzymanie podczas przesuwania elementu myszą. 23

28 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 10 (ciąg dalszy) Najczęściej używane gesty Pociągnięcie Przesunięcie w kierunku środka ekranu, rozpoczynając od prawej/lewej krawędzi ekranu. Wykonywane zadania Pociągnięcie od lewej krawędzi ekranu, może otworzyć pasek zadań. Pociągnięcie od prawej krawędzi ekranu wyświetla centrum akcji. 24

29 Rozdział 3. System odzyskiwania Wprowadzenie Reset this PC (Zresetuj ten komputer) to wbudowane narzędzie odzyskiwania, które umożliwia użytkownikom przywrócenie systemu operacyjnego to pierwotnego stanu. Powoduje to zachowanie ich danych i ważnych dostosowanych funkcji bez konieczności wcześniejszego wykonania kopii zapasowych danych. Następujące funkcje narzędzia Reset this PC (Zresetuj ten komputer) są dostępne dla użytkownika w wielu miejscach w systemie Windows: Keep my files (zachowaj moje pliki) Naprawia problemy z oprogramowaniem poprzez ponowną instalację domyślnej konfiguracji fabrycznej. Powoduje to zachowanie plików osobistych i usuwa aplikacje oraz ustawienia. Remove everything (Usuń wszystko) Przygotowuje komputer do recyklingu lub sprzedaży. Powoduje to ponowną instalację domyślnej konfiguracji fabrycznej i przywrócenie wszystkich danych użytkownika i aplikacji do stanu jak po wyjęciu z pudełka (ang. out-of-box Experience, OOBE). Używanie narzędzia Reset this PC (Zresetuj ten komputer) Narzędzie Reset this PC (Zresetuj ten komputer) można uruchomić za pomocą jednej z następujących metod: Przycisk zasilania + przycisk zwiększania głośności: - Zamknij komputer i poczekaj przynajmniej pięć sekund. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aż na ekranie zostanie wyświetlone Novo Menu. - Novo Menu System Recovery Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów) Reset this PC (Zresetuj ten komputer). Ustawienia komputera z systemem Windows: - Windows PC settings (Ustawienia komputera z systemem Windows) Update & security (Aktualizacja i zabezpieczenia) Recovery (Odzyskiwanie) Reset this PC (Zresetuj ten komputer) wybierz Start (Uruchom). Aby uzyskać więcej informacji, patrz plik Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows na komputerze. Po zakupie komputera zawierał on kopię systemu Windows. Jak można określić, czy kopia systemu Windows została wstępnie zainstalowana przez firmę Lenovo? Na zewnętrznej stronie opakowania komputera można znaleźć etykietę zawierającą informacje o konfiguracji komputera. Należy sprawdzić ciąg tekstu wydrukowany obok OS. Jeśli zawiera słowo Windows lub WIN, oznacza to, że kopia systemu Windows została wstępnie zainstalowana przez firmę Lenovo. Czym jest partycja odzyskiwania? Jeśli na komputerze została wstępnie zainstalowana jakakolwiek wersja systemu Windows 10, urządzenie pamięci masowej komputera zawiera partycję odzyskiwania. Ta partycja zawiera plik obrazu zainstalowanego wstępnie systemu operacyjnego Windows. W przypadku awarii systemu można użyć systemu Lenovo OneKey Recovery lub funkcji resetowania ustawień systemu Windows do przywrócenia systemu operacyjnego do stanu fabrycznego. Uwaga: Partycja odzyskiwania nie ma przydzielonej litery napędu i nie można do niej uzyskać dostępu za pomocą Eksploratora plików systemu Windows. 25

30 Rozdział 3. System odzyskiwania Wstępnie zainstalowane oprogramowanie zostało odinstalowane, ale ilość wolnego miejsca na napędzie nie zwiększyła się znacząco. Kopia systemu Windows na komputerze może mieć włączoną technologię kompaktowania. W przypadku komputerów z systemem Windows z włączoną technologią kompaktowania większość plików wymaganych przez zainstalowane wstępnie oprogramowanie jest zainstalowanych na partycji odzyskiwania i nie zostaną one usunięte w procesie normalnego odinstalowania. Co się stanie w przypadku próby usunięcia lub zmodyfikowania partycji odzyskiwania? Uwaga: Nie wolno usuwać ani modyfikować partycji odzyskiwania, gdy na komputerze włączona jest technologia kompaktowania. Jeśli partycja odzyskiwania zostanie usunięta lub zmodyfikowana, przywrócenie systemu Windows do stanu fabrycznego może nie być możliwe. W przypadku modeli komputerów z włączoną technologią kompaktowania usunięcie partycji odzyskiwania może uniemożliwić uruchomienie systemu Windows. Jak można określić, czy system Windows na komputerze ma włączoną technologię kompaktowania? Technologia kompaktowania jest zwykle włączona w kopiach aktualizacji systemu Windows 10 na dyskach SSD (lub emmc) dotyczy to tylko modeli komputerów. Aby sprawdzić komputer, 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start w lewym dolnym rogu i wybierz Disk Management (Zarządzanie dyskami). 2 Program Disk Management (Zarządzanie dyskami) zostanie uruchomiony. Jeśli partycja systemu Windows jest oznaczona jako Wim Boot, technologia kompaktowania jest włączona w posiadanej kopii systemu Windows. 26

31 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Często zadawane pytania Ten rozdział zawiera najczęściej zadawane pytania, pogrupowane według kategorii. Wyszukiwanie informacji Jakich środków bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas korzystania z komputera? Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa, które podano w Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa firmy Lenovo. Uwaga: Aby wyświetlić Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa firmy Lenovo, wybierz ikonę Companion (lub Lenovo PC Manager) na pulpicie. Można go również pobrać z serwisu WWW wsparcia Lenovo. Gdzie można znaleźć specyfikacje sprzętową mojego komputera? Szczegółowe dane techniczne komputera znajdują się na drukowanych broszurach dostarczonych z komputerem. Gdzie można znaleźć informacje na temat gwarancji? Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji dla tego urządzenia znajdują się na poniższej stronie internetowej: support. lenovo. com/warrantystatus. Sterowniki Gdzie można znaleźć sterowniki dla różnych urządzeń komputera? Można także pobrać najnowsze sterowniki ze strony wsparcia technicznego klienta Lenovo. Uzyskiwanie pomocy Jak mogę skontaktować się z Centrum obsługi klienta? Zobacz Rozdział 3. Uzyskiwanie pomocy i obsługi technicznej w Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa Lenovo. 27

32 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Jeśli nie możesz znaleźć swojego problemu, patrz Rozdział 1. Poniższy rozdział opisuje tylko problemy, których rozwiązanie nie wymaga odniesienia się do bardziej szczegółowych informacji zawartych w Rozdziale 1. Problemy z wyświetlaniem Po włączeniu komputera nic nie pojawia się na ekranie. Ekran gaśnie kiedy komputer jest włączony. Jeśli na ekranie nie pojawia się obraz, należy upewnić się, że: - Zasilacz sieciowy jest podłączony do komputera, a przewód zasilający jest podłączony do sprawnego gniazdka elektrycznego. - Komputer jest włączony. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około trzy sekundy w celu potwierdzenia. - Aby wymusić wyłączenie komputera należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około dziesięć sekund. Następnie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około trzy sekundy aby go zrestartować. Jeśli powyższe warunki są spełnione, a ekran pozostaje pusty, oddaj komputer do serwisu. Zarządzanie energią jest włączone. Należy wykonać jedną z poniższych czynności, aby wybudzić komputer z trybu uśpienia: - Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. - Naciśnij przycisk zasilania. Problemy z trybem uśpienia Pojawia się komunikat o krytycznie niskim stanie akumulatora i komputer od razu wyłącza się. Komputer przechodzi do stanu uśpienia natychmiast po Włączeniu. Akumulator rozładowuje się. Należy podłączyć do komputera zasilacz sieciowy. Należy upewnić się, że: - Akumulator jest naładowany. - Temperatura nie przekracza dopuszczalnego zakresu. Zobacz Rozdział 2. Informacje na temat użytkowania i konserwacji w Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa Lenovo. Uwaga: Jeśli akumulator jest naładowany, a temperatura jest odpowiednia, wykonaj następujące czynności: a Należy przytrzymać przycisk Power przez trzy sekundy, aby włączyć komputer. b Aby wymusić wyłączenie komputera należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około dziesięć sekund. c Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power przez około trzy sekundy aby go zrestartować. Następnie zresetować komputer za pomocą systemu przywracania Reset this PC (Zresetuj ten komputer). Jeśli problem nie ustąpi, należy oddać komputer do serwisu. 28

33 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Komputer nie wybudza się z trybu uśpienia i nie działa. Jeśli komputer nie wychodzi z trybu uśpienia, może to być spowodowane rozładowaniem baterii. Jeśli komputer znajduje się w trybie uśpienia, należy podłączyć zasilacz sieciowy do komputera. Następnie nacisnąć przycisk zasilania. Jeśli komputer jest wyłączony, należy podłączyć zasilacz sieciowy do komputera. Następnie nacisnąć przycisk Power w celu wznowienia działania. Uwaga: Jeśli system nadal nie powraca z trybu uśpienia, system przestał odpowiadać i nie można wyłączyć komputera, należy wymusić wyłączenie (niezapisane dane mogą zostać utracone). Aby zresetować komputer, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej dziesięć sekund. Jeśli komputer nadal nie odpowiada, należy odłączyć zasilacz sieciowy. Problemy z panelem wyświetlacza Ekran jest pusty. Należy: -Jeśli używasz zasilacza sieciowego lub akumulatora, naciśnij Fn + (znajdujący się na klawiaturze), aby rozjaśnić ekran. - Naciśnij przycisk Power żeby sprawdzić czy komputer znajduje się w trybie uśpienia. -Jeśli problem utrzymuje się, należy postępować zgodnie z rozwiązaniem kolejnego problemu: Obraz jest nieczytelny lub zniekształcony. Obraz jest nieczytelny lub zniekształcony. Na ekranie pojawiają się niewłaściwe znaki. Upewnij się że rozdzielczość ekranu i jakość kolorów są poprawnie ustawione. Czy system operacyjny lub programy są zainstalowane poprawnie? Jeśli są zainstalowane i skonfigurowane poprawnie, wykonaj następujace kroki: a Należy przytrzymać przycisk Power przez trzy sekundy, aby włączyć komputer. Problemy z dźwiękiem Z głośników nie słychać dźwięku, nawet po zwiększeniu głośności. Należy upewnić się, że: -Wyłączona jest funkcja wyciszenia. -Nie jest używane gniazdo audio typu combo. -Głośniki są wybrane jako urządzenie do odtwarzania. 29

34 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Problemy z akumulatorem Twój komputer wyłączy się zanim ikona stanu baterii pokaże że jest pusta. -lub- Twój komputer działa po wyświetleniu pustego wskaźnika stanu baterii. Należy naładować akumulator. Problemy z uruchomieniem System operacyjny Microsoft Windows nie uruchamia się. Szczegółowe informacje - zobacz System odzyskiwania na stronie 25. Problemy z Recovery System Nie udało się przywrócić partycji systemowej do stanu fabrycznego. Parametry partycji systemowej (rozmiar partycji lub pojemność dysku C) zostały zmodyfikowane. Inne problemy Komputer nie odpowiada. Aby wyłączyć komputer, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej dziesięć sekund. 30

35 Znaki towarowe Lenovo jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Lenovo w Polsce i/lub innych państwach. Microsoft i Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych Ameryki i/lub innych państwach. 31

36 Lenovo China 2016 pl-pl Rev. PB02

1 Podręcznik użytkownika S300L computers. toshiba-europe. com

2 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wstęp Informacje ogólne Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia Wprowadzenie Ponowne uruchamianie komputera Opcje odtwarzania systemu oraz odtwarzanie wstępnie zainstalowanego oprogramowania Przewodnik po systemie Widok komputera z przodu po zamknięciu panelu wyświetlacza Lewa strona Prawa strona Wstecz Spód komputera Widok komputera z przodu po otwarciu panelu wyświetlacza Wskaźniki Stacja dysków optycznych Zasilacz sieciowy Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne Sprzęt Dodatkowe funkcje TOSHIBA Value Added Package Programy narzędziowe i aplikacje Urządzenia opcjonalne Gniazdo Bridge media Akcesoria opcjonalne ii Podręcznik użytkownika

3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Podstawowe funkcje produktu Kamera internetowa Korzystanie z programu TOSHIBA Face Recognition Korzystanie ze stacji dysków optycznych Zapisywanie dysków CD w napędach DVD-ROM i CD-R/RW Zapisywanie dysków CD/DVD przy użyciu napędu DVD Super Multi Obchodzenie się z nośnikami System dźwiękowy Modem Łączność bezprzewodowa LAN (sieć lokalna) Obchodzenie się z komputerem Korzystanie z funkcji ochrony dysku twardego Rozpraszanie ciepła Klawiatura Klawisze standardowe w układzie maszyny do pisania Klawisze funkcyjne: F1... F Klawisze programowalne (kombinacje z klawiszem Fn) Klawisze dostępu Klawisze specjalne systemu Windows Mapowanie klawiatury Generowanie znaków ASCII Zasilanie komputera Warunki zasilania Monitorowanie stanu zasilania Akumulator TOSHIBA Password Utility Tryby zasilania Włączanie/wyłączanie zasilania przy użyciu pokrywy komputera Automatyczne przełączanie do stanu wstrzymania/hibernacji HW Setup Uruchamianie programu HW Setup Okno programu HW Setup Rozwiązywanie problemów Proces rozwiązywania problemów Lista kontrolna sprzętu i systemu Pomoc techniczna firmy Toshiba Podręcznik użytkownika iii

4 Załącznik A Załącznik B Załącznik C Załącznik D Załącznik E Załącznik F Załącznik G Załącznik H Specyfikacje Wymiary A-1 Warunki otoczenia A-1 Sterownik ekranu i tryb wideo Sterownik wyświetlacza B-1 Tryb wideo B-1 Bezprzewodowa sieć LAN Dane techniczne karty C-1 Charakterystyka radiowa C-1 Obsługiwane podzakresy częstotliwości C-2 Kabel i gniazda zasilające Instytucje wystawiające certyfikaty D-1 Licznik ochrony przed kradzieżą firmy TOSHIBA TOSHIBA PC Health Monitor Uruchamianie programu TOSHIBA PC Health Monitor F-2 Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat programu TOSHIBA PC Health Monitor F-2 Czyszczenie modułu chłodzącego F-3 Uwagi prawne Jeżeli komputer zostanie skradziony Glosariusz Indeks iv Podręcznik użytkownika

5 Copyright Zastrzeżenie Znaki towarowe 2009 TOSHIBA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawem autorskim, tego podręcznika nie wolno powielać w żadnej formie bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy TOSHIBA. Korzystanie z informacji zamieszczonych w podręczniku nie jest objęte zobowiązaniami patentowymi. Podręcznik użytkownika przenośnego komputera osobistego S300L Wydanie pierwsze czerwiec Prawa autorskie do utworów muzycznych, filmów, programów komputerowych, baz danych oraz innych własności intelektualnych chronionych prawami autorskimi należą do autora lub właściciela praw autorskich. Materiał chroniony prawami autorskimi może być reprodukowany wyłącznie na użytek własny lub domowy. Wszelkie zastosowanie podręcznika inne niż wymienione powyżej (włącznie z konwersją na format cyfrowy, wprowadzaniem zmian, przesyłaniem skopiowanych materiałów i rozpowszechnianiem w sieci) bez zgody właściciela praw autorskich stanowi naruszenie praw właściciela lub autora i jest traktowane jako szkody cywilne lub przestępstwo. Podczas kopiowania tego podręcznika należy przestrzegać praw autorskich. Ten podręcznik został zatwierdzony i poprawiony z zachowaniem należytej staranności. Instrukcje i opisy w nim zawarte dotyczą przenośnego komputera osobistego TOSHIBA S300L w momencie druku podręcznika. Komputer i podręcznik mogą ulec modyfikacjom bez powiadomienia. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędów, pominięć i niezgodności dostarczonego komputera z informacjami zamieszczonymi w tym podręczniku. IBM jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a IBM PC jest znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation. Intel, Intel SpeedStep, Intel Core i Centrino są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowym firmy Intel Corporation. Windows, Microsoft i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Photo CD jest znakiem towarowym firmy Eastman Kodak Company. Memory Stick, Memory Stick PRO i Memory Stick PRO Duo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. ConfigFree jest znakiem towarowym firmy Toshiba Corporation. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance. Secure Digital i SD są znakami towarowymi firmy SD Card Association. MultiMediaCard i MMC są znakami towarowymi firmy MultiMediaCard Association. Podręcznik użytkownika v

6 xd-picture Card jest znakiem towarowym firmy FUJIFILM Corporation. W tym podręczniku mogą być również wykorzystane inne znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe nie wymienione powyżej. Deklaracja zgodności z przepisami UE Na tym produkcie umieszczono znak CE zgodnie z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej. Firmą odpowiedzialną za umieszczenie symbolu CE na tym produkcie jest firma TOSHIBA Europe GmbH z siedzibą w Hammfelddamm 8, Neuss, Niemcy. Pełną, oficjalną treść Deklaracji zgodności ze standardami UE zamieszczono w witrynie firmy TOSHIBA w sieci Web w Internecie. Zgodność ze standardem CE Produkt został oznaczony znakiem CE zgodnie z dyrektywą dotyczącą znaku wyposażenia radiowego i terminali telekomunikacyjnych 1999/5/EC oraz dyrektywą dotyczącą zgodności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/EC i dyrektywą dotyczącą niskiego napięcia 2006/95/EC. Odpowiedzialność za opatrzenie produktu oznaczeniem CE ponosi firma TOSHIBA EUROPE GmbH, Hammfelddamm 8, Neuss, Niemcy, tel. : +49-(0) Ten produkt i dostarczone akcesoria zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi standardami dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej (EMC). Firma Toshiba nie gwarantuje jednak zachowania zgodności z powyższymi normami, jeżeli w komputerze zostaną zastosowane urządzenia dodatkowe lub kable nie wyprodukowane / sprzedawane przez firmę Toshiba. Przestrzeganie poniższych reguł pozwoli uniknąć problemów związanych ze zgodnością elektromagnetyczną: Do komputera należy podłączać wyłącznie akcesoria oznaczone symbolem CE. Należy stosować wyłącznie ekranowane przewody najlepszej jakości do przesyłania danych. Następujące informacje dotyczą tylko Turcji: Zgodność z przepisami EEE: Firma Toshiba spełnia wszystkie wymagania obowiązujących w Turcji przepisów Ograniczenia użytkowania określonych substancji niebezpiecznych w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym. Dopuszczalna liczba uszkodzonych pikseli wyświetlacza jest określana zgodnie ze standardami ISO Jeżeli liczba uszkodzonych pikseli jest mniejsza niż wartość określona przez ten standard, nie będą uznawane za defekt lub usterkę. Akumulator jest produktem ulegającym zużyciu, a jego trwałość jest zależna od sposobu użytkowania komputera. Jeżeli nie można naładować akumulatora, oznacza to, że jest on wadliwy. Zmiany wydajności akumulatora nie są wadą lub usterką. vi Podręcznik użytkownika

7 GOST Środowisko pracy To urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie ze standardami EMC (zgodność elektromagnetyczna) obowiązującymi dla obiektów mieszkalnych, biurowych i dla przemysłu lekkiego. Miejsca, w których nie należy korzystać z tego produktu: W następujących środowiskach korzystanie z tego urządzenia może być ograniczone: Przemysł (np. środowiska, w których stosowane jest zasilanie wyższe niż 380 V trójfazowego prądu zmiennego). Środowiska medyczne: Produkt nie jest przeznaczony do użytku jako produkt medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą produktów medycznych, ale może być używany na terenie biurowym, gdzie jego użycie nie jest ograniczone. Należy wyłączyć bezprzewodowy LAN lub sprzęt Bluetooth w obszarach gdzie ta funkcja nie jest oficjalnie obsługiwana przez operatora związanego urządzenia medycznego. Pojazdy mechaniczne: Należy zapoznać się z instrukcją obsługi, aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń korzystania z urządzenia. Lotniska i samoloty: Należy postępować zgodnie z zaleceniami personelu lotniczego odnośnie ograniczeń korzystania z urządzenia. Firma Toshiba Corporation nie odpowiada za szkody wynikające z korzystania z tego produktu w środowiskach, które nie zostały zatwierdzone lub środowiskach, w których obowiązują ograniczenia użytkowania. Konsekwencje użytkowania tego produktu w tych środowiskach mogą być następujące: Wpływ na pracę innych urządzeń znajdujących się w pobliżu. Awarię produktu lub utratę zgromadzonych danych spowodowane zakłóceniami wytwarzanymi przez inne urządzenia lub maszyny znajdujące się w pobliżu. Ponadto uwzględniając ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa, użytkowanie tego produktu w środowiskach, w których występuje niebezpieczeństwo wybuchu, nie jest dozwolone. Podręcznik użytkownika vii

8 Uwaga dotycząca modemu Te informajce dotyczą modeli wyposażonych we wbudowany modem. Deklaracja zgodności Urządzenie zostało dopuszczone do użytku na podstawie decyzji komisji CTR 21 dotyczącej jednoterminalowych połączeń z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN). Uwzględniając różnice między sieciami tego typu w poszczególnych krajach/regionach, zezwolenie to nie jest jednak związane z bezwarunkową gwarancją prawidłowego działania urządzenia po podłączeniu do publicznej komutowanej sieci telefonicznej. W przypadku problemów należy najpierw skontaktować się z dostawcą sprzętu. Stwierdzenie zgodności z sieciami Ten produkt jest przystosowany do współpracy z następującymi sieciami. Został sprawdzony pod względem zgodności z dodatkowymi wymaganiami zawartymi w normie EG Niemcy ATAAB AN005, AN006, AN007, AN009, AN010 i DE03, 04, 05, 08, 09, 12, 14, 17 Grecja ATAAB AN005, AN006 oraz GR01, 02, 03, 04 Portugalia ATAAB AN001, 005, 006, 007, 011 i P03, 04, 08, 10 Hiszpania ATAAB AN005, 007, 012, oraz ES01 Szwajcaria ATAAB AN002 Pozostałe kraje/regiony ATAAB AN003, 004 Każda sieć wymaga określonych ustawień przełączników oraz konfiguracji oprogramowania. Szczegółowe informacje zamieszczono w odpowiednich sekcjach w podręczniku użytkownika. Funkcja Hookflash (wywołanie rejestru o ściśle określonym czasie) jest przedmiotem oddzielnego krajowego zatwierdzenia. Nie została ona sprawdzona pod względem zgodności z krajowymi przepisami i nie można zagwarantować prawidłowego działania tej funkcji w określonych sieciach krajowych. viii Podręcznik użytkownika

9 Następujące informacje dotyczą tylko krajów członkowskich UE: Likwidacja zużytych produktów Przekreślona ikona kosza w okręgu oznacza, że nie wolno gromadzić i likwidować zużytych produktów razem z odpadami komunalnymi. Zintegrowane akumulatory można likwidować razem ze zużytym produktem. Zostaną wyodrębnione w centrum recyklingu. Czarny pasek oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku. Uczestnicząc w programie zbierania zużytych produktów i baterii/akumulatorów, można przyczynić się do prawidłowej likwidacji produktów i baterii/akumulatorów oraz eliminacji potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących programów zbierania odpadów i recyklingu dostępnych w danym kraju, odwiedź naszą witrynę w sieci Web ( albo skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Likwidacja zużytych baterii i/lub akumulatorów Przekreślona ikona kosza w okręgu oznacza, że nie wolno gromadzić i likwidować zużytych baterii i/lub akumulatorów razem z odpadami komunalnymi. Jeżeli bateria lub akumulator zawiera ołów (Pb), rtęć (Hg) i/lub kadm (Cd) w ilości większej niż określona przez dyrektywę dotyczącą baterii (2006/66/EC), symbole chemiczne ołowiu (Pb), rtęci (Hg) i/lub kadmu (Cd) są umieszczane poniżej ikony przekreślonego kosza. Uczestnicząc w programie zbierania zużytych baterii/akumulatorów, można przyczynić się do prawidłowej likwidacji produktów i baterii/akumulatorów oraz eliminacji potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie. Te symbole mogą nie być umieszczone na produkcie, zależnie od kraju i regionu, w którym został on zakupiony. Podręcznik użytkownika ix

10 Utylizacja komputera i akumulatorów Komputer należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Komputer jest wyposażony w akumulator. W przypadku częstego używania akumulator po pewnym czasie utraci zdolność ładowania i konieczna będzie jego wymiana. Przepisy w niektórych krajach zabraniają utylizacji zużytych baterii i akumulatorów przez wyrzucenie ich razem z odpadami komunalnymi. Należy chronić nasze wspólne środowisko naturalne. Szczegółowe informacje na temat miejsca recyklingu lub właściwego sposobu utylizacji baterii i akumulatorów uzyskasz u lokalnych władz. Ten produkt zawiera rtęć. Ze względu na szkodliwość dla środowiska naturalnego utylizacja tego materiału może być uregulowana przepisami. Informacje na temat ponownego wykorzystania, utylizacji lub recyklingu uzyskasz u lokalnych władz. Program ENERGY STAR Komputer może być zgodny z programem Energy Star. Jeżeli zakupiony model jest zgodny z tym programem, jest na nim umieszczone logo ENERGY STAR i obowiązują następujące informacje. Firma TOSHIBA jest partnerem programu ENERGY STAR Agencji Ochrony Środowiska (EPA) i zaprojektowała ten komputer zgodnie z najnowszymi zaleceniami programu ENERGY STAR dotyczącymi efektywności. Komputer jest dostarczany z opcjami zarządzania energią skonfigurowanymi w sposób zapewniający najbardziej stabilne środowisko operacyjne i optymalną wydajność systemu zarówno dla zasilania sieciowego, jak i akumulatorowego. Aby oszczędnie korzystać z energii, komputer jest przełączany do stanu wstrzymania, w którym system jest zamykany, a wyświetlacz jest wyłączany po 15 minutach braku aktywności w trybie zasilania sieciowego. Firma TOSHIBA zaleca uaktywnienie tej konfiguracji oraz innych funkcji oszczędzania energii, aby umożliwić najbardziej efektywne wykorzystanie energii przez komputer. Aby zakończyć stan wstrzymania, należy nacisnąć przycisk zasilania. Produkty oznaczone symbolem ENERGY STAR zapobiegają emisji gazów cieplarnianych, ponieważ są zgodne z restrykcyjnymi zaleceniami dotyczącymi efektywnego korzystania z energii, określonymi przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) USA i Komisję Unii Europejskiej. Zgodnie z zapewnieniami Agencji Ochrony Środowiska (EPA) komputer zgodny z nowymi specyfikacjami ENERGY STAR zużywa od 20% do 50% mniej energii zależnie od zastosowania. Więcej informacji na temat programu ENERGY STAR znajduje się pod adresami lub Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu ENERGY STAR, odwiedź witrynę lub x Podręcznik użytkownika

11 Deklaracja zgodności z przepisami REACH Nowe przepisy dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji i limitowania substancji chemicznych (REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) od 1 czerwca 2007 roku. Firma Toshiba będzie zapewniać zgodność ze wszystkimi wymaganiami REACH i udostępniać naszym klientom informacje dotyczące substancji chemicznych wykorzystywanych w naszych produktach, zgodnie z przepisami REACH. Należy skorzystać z następującej witryny w sieci Web, aby uzyskać informacje dotyczące wykorzystywanych w naszych produktach substancji uwzględnionych na liście zgodnej z artykułem 59(1) przepisów (WE) nr 1907/2006 ( REACH) w stężeniu ponad 0, 1% (wagowo). Nowe przepisy dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji i limitowania substancji chemicznych (REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) od 1 czerwca 2007 roku. Lista zgodna z artykułem 59 przepisów REACH została opublikowana 28 października 2008 roku. Zgodnie z przepisami REACH firma Toshiba jest zobowiązana do udostępniania klientom odpowiednich informacji, jeżeli substancje uwzględnione na liście substancji bardzo niebezpiecznych (SVHC, Substances of Very High Concern) są wykorzystywane w naszych produktach w stężeniu ponad 0, 1% (wagowo). 1)Poniżej wspomniane substancje SVHC mogą być wykorzystywane w wymienionych produktach w stężeniu ponad 0, 1% (wagowo). Podręcznik użytkownika xi

12 Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania ze stacji dysków optycznych. Należy sprawdzić zalecenia międzynarodowe na końcu tego rozdziału. TEAC DVD-ROM DV-28S Stacja DVD-ROM wykorzystuje system laserowy. Aby zapewnić prawidłowe korzystanie z tego produktu, należy dokładnie przeczytać i zachować ten podręcznik. Jeżeli konieczna jest konserwacja urządzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Obsługa, regulacja lub użytkowanie produktu w sposób niezgodny z procedurami opisanymi w podręczniku może być przyczyną narażenia na niebezpieczne promieniowanie. Aby uniknąć bezpośredniego narażenia na wiązkę laserową, nie wolno otwierać obudowy urządzenia. xii Podręcznik użytkownika

13 TEAC DVD-ROM & CD-R/RW DW-224S Stacja dysków DVD-ROM i CD-R/RW jest urządzeniem zawierającym system laserowy. Podręcznik użytkownika xiii

14 TEAC Stacja DVD Super Multi DV-W28S z możliwością nagrywania na dwóch warstwach dysku Stacja DVD Super Multi wykorzystuje system laserowy. xiv Podręcznik użytkownika

15 Panasonic Communications Stacja DVD Super Multi z możliwością nagrywania na dwóch warstwach dysku UJ880 Stacja DVD Super Multi wykorzystuje system laserowy. Podręcznik użytkownika xv

16 Zalecenia międzynarodowe PRZESTROGA: Ten produkt jest wyposażony w system laserowy i należy do PRODUKTÓW LASEROWYCH KLASY 1. Aby zapewnić prawidłowe korzystanie z produktu, należy uważnie przeczytać i zachować ten podręcznik. W przypadku problemów związanych z tym modelem należy skontaktować się z najbliższym AUTORYZOWANYM punktem serwisowym. VORSICHT: Dieses Gerät enthält ein Laser-System und ist als LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT klassifiziert. Für den richtigen Gebrauch dieses Modells lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren diese bitte als Referenz auf. Falls Probleme mit diesem Modell auftreten, benachrichtigen Sie bitte die nächste autorisierte Service-Vertretung. Um einen direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden darf das Gerät nicht geöffnet werden. ADVARSEL: Denne mærking er anbragt udvendigt på apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1, hviket betyder, at der anvendes laserstrlier af svageste klasse, og at man ikke på apparatets yderside kan bilve udsat for utilladellg kraftig stråling. APPARATET BOR KUN ÅBNES AF FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER MED LASERSTRÅLER! Indvendigt i apparatet er anbragt den her gengivne advarselsmækning, som advarer imod at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man kan komme til at udsatte sig for laserstråling. xvi Podręcznik użytkownika

17 OBS! Apparaten innehåller laserkomponent som avger laserstråining överstigande gränsen för laserklass 1. VAROITUS. Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää laserdiodin, joka lähetää näkymätöntä silmilie vaarallista lasersäteilyä. PRZESTROGA: OBSŁUGA, REGULACJA LUB UŻYTKOWANIE PRODUKTU W SPOSÓB NIEZGODNY Z PROCEDURAMI OPISANYMI W PODRĘCZNIKU MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ NARAŻENIA NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE. VORSICHT: DIE VERWENDUNG VON ANDEREN STEUERUNGEN ODER EINSTELLUNGEN ODER DAS DURCHFÜHREN VON ANDEREN VORGÄNGEN ALS IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN KÖNNEN GEFÄHRLICHE STRAHLENEXPOSITIONEN ZUR FOLGE HABEN. Podręcznik użytkownika xvii

18 Wstęp Gratulujemy zakupu komputera S300L. Ten nowoczesny notebook wyposażono w wiele opcji umożliwiających rozszerzanie systemu (również o urządzenia multimedialne). Został on zaprojektowany w sposób gwarantujący niezawodne funkcjonowanie przez wiele lat. W tym podręczniku wyjaśniono, w jaki sposób należy skonfigurować system i rozpocząć pracę z komputerem S300L. Zamieszczono w nim również szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, podstawowych operacji, prawidłowej eksploatacji sprzętu, korzystania z urządzeń opcjonalnych oraz rozwiązywania problemów. Początkujący użytkownicy komputerów powinni w pierwszej kolejności przeczytać rozdziały 1 (Wprowadzenie) i 3 (Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne), aby zapoznać się z funkcjami, elementami i akcesoriami komputera. Następnie należy przeczytać rozdział 1 (Wprowadzenie), w którym zamieszczono instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania komputera. Doświadczeni użytkownicy komputerów powinni przeczytać niniejszą przedmowę w celu zaznajomienia się z układem podręcznika oraz pokrótce zapoznać się z jego treścią. Należy przeczytać sekcję Dodatkowe funkcje w rozdziale 3 (Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne), w której omówiono mniej znane lub unikatowe funkcje komputera, i sekcję w rozdziale 7 (HW Setup), aby dowiedzieć się, jak należy instalować i konfigurować te funkcje. Należy przeczytać rozdział 3 (Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne) w przypadku podłączania opcjonalnych produktów lub urządzeń zewnętrznych. Stosowane konwencje Skróty Przy opisywaniu, określaniu oraz wskazywaniu terminów i procedur zastosowano w podręczniku następujące konwencje. Po terminie pojawiającym się w tekście po raz pierwszy i zawsze wówczas, gdy jest to konieczne dla zapewnienia czytelności tekstu, w nawiasie podawany jest skrót. Na przykład: Read Only Memory (ROM). Skróty uwzględniono również w glosariuszu. Ikony/symbole Ikony/symbole służą do oznaczania portów, elementów regulacyjnych oraz innych elementów komputera. Są również stosowane na panelu wskaźników w celu określenia elementów, których dotyczą przedstawiane informacje. xviii Podręcznik użytkownika

19 Klawisze Symbole klawiszy stosowane w tekście podręcznika służą do opisu wykonywanych operacji. Zostały one przedstawione w sposób, w jaki są widoczne na klawiaturze, oraz wyróżnione specjalną czcionką. Na przykład ENTER oznacza klawisz ENTER. Korzystanie z klawiszy Niektóre operacje wymagają jednoczesnego użycia dwóch lub więcej klawiszy. Operacje takie zostały oznaczone symbolami klawiszy oddzielonymi znakiem plus (+). Na przykład CTRL + C oznacza, że należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL i klawisz C. W przypadku trzech klawiszy należy przytrzymać dwa pierwsze i nacisnąć trzeci Wyświetlacz Komunikaty Celem komunikatów używanych w podręczniku jest zwrócenie uwagi użytkownika na ważne informacje. Każdy rodzaj komunikatu jest oznaczony w sposób przedstawiony poniżej. Terminologia ABC S ABC Jeżeli procedura wymaga operacji np. kliknięcia ikony lub wpisania tekstu, nazwa ikony lub wpisywany tekst są przedstawione czcionką widoczną po lewej stronie. Tytuły okienek, ikon, tekst wyświetlany przez komputer przedstawiono czcionką widoczną po lewej. Ostrzeżenie! Ostrzeżenie informuje użytkownika, że korzystanie ze sprzętu w niewłaściwy sposób lub postępowanie niezgodne z przedstawionymi instrukcjami może spowodować utratę danych lub uszkodzenie komputera. Uwaga. Uwaga zawiera wskazówkę lub poradę ułatwiającą optymalne korzystanie z wyposażenia. Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, mogącą doprowadzić do śmierci lub poważnego kalectwa, jeśli nie będą przestrzegane poniższe zalecenia. Ten termin jest definiowany w tym dokumencie w następujący sposób: Rozpocznij Określenie Start dotyczy przycisku systemu Microsoft Windows Vista. HDD (dysk twardy) Niektóre modele są wyposażone w półprzewodnikowy dysk twardy (SDD zamiast magnetycznego dysku twardego. W tym podręczniku określenie HDD lub dysk twardy dotyczy również dysku półprzewodnikowego (SSD), jeżeli nie zaznaczono inaczej. Podręcznik użytkownika xix

20 Informacje ogólne Komputery TOSHIBA zaprojektowano w sposób zapewniający maksimum bezpieczeństwa, minimum zmęczenia podczas pracy oraz całkowitą zgodność z wymaganiami określonymi dla komputerów przenośnych. Aby jednak ograniczyć do minimum ryzyko zranienia użytkownika lub uszkodzenia komputera, należy uwzględnić określone zalecenia. Należy zapoznać się przedstawionymi poniżej ogólnymi zaleceniami dotyczącymi pracy z komputerem, zwracając równocześnie uwagę na zawarte w tekście ostrzeżenia. Zapewnij właściwą wentylację Jeżeli zasilanie jest włączone i zasilacz jest podłączony do gniazda sieciowego (nawet po przełączeniu komputera do stanu wstrzymania) należy zawsze upewnić się, że komputer i zasilacz mają zapewnioną właściwą wentylację i są chronione przed przegrzaniem. W takiej sytuacji należy przestrzegać następujących zaleceń: Nie należy przykrywać komputera lub zasilacza żadnymi przedmiotami. Nie należy umieszczać komputera lub zasilacza sieciowego w pobliżu źródeł ciepła, takich jak koce elektryczne i grzejniki. Nie wolno przykrywać lub blokować szczelin wentylacyjnych, takich jak szczeliny znajdujące się na podstawie komputera. Komputer powinien zawsze być używany na twardym podłożu. Używanie komputera na dywanie lub innym miękkim podłożu może powodować blokowanie szczelin wentylacyjnych. Należy zawsze zachować odpowiednią ilość wolnego miejsca wokół komputera. Przegrzanie komputera lub zasilacza sieciowego może być przyczyną awarii systemu, uszkodzenia komputera lub zasilacza albo pożaru i poważnego zranienia. Tworzenie wygodnego środowiska pracy z komputerem Umieść komputer na płaskiej powierzchni, wystarczająco dużej, aby zmieścił się komputer i wszelkie inne urządzenia, których potrzebujesz, np. drukarka. Zostaw wystarczająco dużo miejsca wokół komputera i sprzętu, aby zapewnić odpowiednią wentylację. W przeciwnym wypadku może nastąpić przegrzanie tych elementów. Aby zapewnić odpowiednie warunki pracy komputera, zabezpiecz miejsce pracy przed następującymi czynnikami: Kurz, wilgoć i bezpośrednie światło słoneczne. Sprzęt, który generuje silne pole elektromagnetyczne, taki jak głośniki (inne niż głośniki podłączone do komputera) lub telefon głośnomówiący. Gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności oraz źródła zmian temperatury, takie jak wyloty urządzeń klimatyzacyjnych lub grzewczych. xx Podręcznik użytkownika

21 Nadwerężenia Oparzenia Ekstremalne gorąco, zimno lub wilgotność. Ciecze i żrące chemikalia. Należy uważnie przeczytać Podręcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera. Zamieszczono w nim informacje dotyczące zapobiegania zmęczeniu i drętwieniu rąk na skutek długotrwałego korzystania z klawiatury. W Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera zamieszczono również informacje dotyczące organizacji środowiska pracy, pozycji ciała przy pracy i oświetlenia, które mogą ułatwić zapobieganie nadwerężeniu mięśni i stawów. Należy unikać długotrwałego kontaktu fizycznego z komputerem. Jeżeli komputer pozostaje włączony przez dłuższy czas, powierzchnia obudowy może ulec nagrzaniu. Chociaż temperatura sprawdzana dotykowo może nie wydawać się wysoka, to jednak długotrwały kontakt fizyczny z komputerem (np. trzymanym na kolanach) może spowodować powstanie na skórze lekkiego oparzenia. W przypadku długotrwałego korzystania z komputera zaleca się również unikanie kontaktu z metalową płytką portów interfejsu, która także może się silnie nagrzewać. Obudowa zasilacza sieciowego może nagrzewać się podczas pracy, jednak jest to zjawisko naturalne i nie świadczy o nieprawidłowym funkcjonowaniu. W razie konieczności transportu zasilacza należy go wyłączyć i poczekać aż ostygnie. Nie należy umieszczać zasilacza sieciowego na powierzchniach wrażliwych na wysoką temperaturę, ponieważ mogą ulec zniszczeniu. Uszkodzenia spowodowane naciskiem lub uderzeniem Należy chronić komputer przed nadmiernym naciskiem lub udarami mechanicznymi, które mogą być przyczyną uszkodzenia wyposażenia lub nieprawidłowego funkcjonowania komputera. Telefony komórkowe Korzystanie z telefonów komórkowych może powodować zakłócenia dźwięku w komputerze. Nie wpływa to na funkcjonowanie komputera, jednak zaleca się zachowanie odległości min. 30 cm między komputerem i używanym telefonem komórkowym. Podręcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera Wszystkie ważne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z komputera zamieszczono w Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera, dostarczonym razem z komputerem. Należy uważnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z komputera. Podręcznik użytkownika xxi

22 xxii Podręcznik użytkownika

23 Rozdział 1 Wprowadzenie W tym rozdziale zamieszczono listę kontrolną wyposażenia oraz podstawowe informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy z komputerem. Niektóre z funkcji opisanych w podręczniku mogą działać nieprawidłowo, jeżeli używany jest inny system operacyjny niż zainstalowany fabrycznie przez firmę TOSHIBA. Lista kontrolna wyposażenia Należy ostrożnie rozpakować komputer i zachować pudełko kartonowe i elementy opakowania w celu ponownego wykorzystania. Sprzęt Sprawdź, czy dostarczono wszystkie następujące elementy: Przenośny komputer osobisty S300L Zasilacz sieciowy i przewód zasilający (wtyczka 2-bolcowa lub 3-bolcowa) Akumulator Dokumentacja Podręcznik użytkownika komputera S300L Podręcznik szybkie wprowadzenie komputera S300L Podręcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera Informacje dotyczące gwarancji Jeżeli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Podręcznik użytkownika 1-1

24 Oprogramowanie Następujący system operacyjny Windows i programy narzędziowe są preinstalowane. Microsoft Windows Vista TOSHIBA Value Added Package Recovery Disc Creator DVD Video Player TOSHIBA SD Memory Utilities TOSHIBA SD Memory Boot Utility CD/DVD Drive Acoustic Silencer TOSHIBA Assist TOSHIBA ConfigFree TOSHIBA HDD Protection TOSHIBA Disc Creator TOSHIBA Face Recognition (preinstalowany w przypadku niektórych modeli) Program TOSHIBA Eco Utility Centrum mobilności w systemie Windows Podręcznik online 1-2 Podręcznik użytkownika

25 Wprowadzenie Wszyscy użytkownicy powinni przeczytać sekcję Uruchamianie komputera po raz pierwszy. Należy uważnie przeczytać informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z tego komputera, zamieszczone w Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera, dostarczonym razem z komputerem. Te informacje ułatwią wygodne i produktywne korzystanie z komputera przenośnego. Postępując zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w tym podręczniku, można ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia dolegliwości związanych z bólem dłoni, ramion, barków lub karku. W tej sekcji zamieszczono podstawowe informacje potrzebne do rozpoczęcia korzystania z komputerem. Omówiono następujące zagadnienia: Podłączanie zasilacza sieciowego Otwieranie panelu wyświetlacza Włączanie zasilania Uruchamianie komputera po raz pierwszy Wyłączanie zasilania Ponowne uruchamianie komputera Opcje odzyskiwania systemu Przywracanie preinstalowanego oprogramowania Należy używać programu antywirusowego i dbać o jego regularne aktualizacje. Nośnika danych nie należy nigdy formatować bez sprawdzenia jego zawartości (formatowanie usuwa wszystkie dane zapisane na nośniku). Zalecane jest okresowe tworzenie kopii zapasowych wewnętrznego dysku twardego lub innego głównego urządzenia pamięciowego na zewnętrznym nośniku danych. Przeciętne nośniki danych nie są trwałe lub stabilne przez dłuższy okres czasu i w pewnych okolicznościach może dojść do utraty danych. Przed instalacją urządzeń lub aplikacji, dane w pamięci należy zapisać na twardym dysku lub innym nośniku danych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do utraty danych. Podłączanie zasilacza sieciowego Zasilacz sieciowy należy podłączyć, aby naładować akumulator lub pracować zasilając komputer prądem zmiennym z sieci. Jest to również najszybszy sposób pierwszego uruchomienia komputera, ponieważ akumulator należy wcześniej naładować. Podręcznik użytkownika 1-3

26 Zasilacz sieciowy można podłączyć do dowolnego źródła napięcia od 100 do 240V 50 lub 60Hz. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania zasilacza sieciowego do ładowania akumulatora, zobacz rozdział 6 (Zasilanie komputera). Aby uniknąć pożaru i uszkodzenia komputera, należy zawsze korzystać z zasilacza sieciowego dostarczonego razem z komputerem lub zasilaczy sieciowych zalecanych przez firmę Toshiba. Korzystanie z nieodpowiedniego zasilacza sieciowego może być przyczyną pożaru lub uszkodzenia komputera i poważnego zranienia. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek korzystania z niewłaściwego zasilacza. Nigdy nie należy podłączać zasilacza do źródła zasilania, którego napięcie lub częstotliwość nie są zgodne z wartościami podanymi na etykiecie znamionowej urządzenia. Ignorowanie tego zalecenia może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym i poważnego zranienia. Używane i nabywane kable zasilające powinny być zawsze zgodne z prawnymi wymogami i specyfikacjami napięcia oraz częstotliwości w kraju użytkowania. Dostarczany przewód zasilający spełnia wymagania zasad i przepisów bezpieczeństwa w regionie, w którym kupowany jest produkt, i nie powinien być używany poza regionem. Na użytek w innych regionach należy zaopatrywać się w przewody zasilające, spełniające wymagania zasad i przepisów bezpieczeństwa w danym regionie. Nie należy używać przejściówki z wtyczki 3-bolcowej na 2-bolcową. Podczas podłączania zasilacza prądu zmiennego do komputera odpowiednie czynności należy wykonywać w kolejności podanej w Podręczniku użytkownika. Podłączenie kabla zasilającego do gniazda sieciowego powinno być ostatnią wykonywaną czynnością, w przeciwnym przypadku wtyk wyjściowy prądu stałego zasilacza może zgromadzić ładunek elektryczny powodujący porażenie lub uszkodzenie ciała w razie dotknięcia. Ogólną zasadą bezpieczeństwa jest unikanie dotykania jakichkolwiek części metalowych. Nie umieszczaj komputera lub zasilacza sieciowego na powierzchniach drewnianych, meblach lub innych powierzchniach, które mogą zostać uszkodzone w wyniku ciepła wydzielanego przez podstawę komputera i zasilacz podczas użytkowania. Zawsze umieszczaj komputer lub zasilacz sieciowy na płaskiej, solidnej powierzchni odpornej na wysoką temperaturę. Szczegółowe zalecenia dotyczące korzystania z akumulatora zamieszczono w dostarczonym Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera. 1-4 Podręcznik użytkownika

27 1. Podłącz przewód zasilający do zasilacza sieciowego. Rysunek 1-1 Podłączanie przewodu zasilającego do zasilacza sieciowego (wtyczka 2-bolcowa) Rysunek 1-2 Podłączanie przewodu zasilającego do zasilacza sieciowego (wtyczka 3-bolcowa) Zależnie od modelu komputer może być dostarczony z wtyczką/ przewodem 2-bolcowym lub 3-bolcowym. 2. Podłącz wtyczkę prądu stałego (DC) przewodu zasilacza sieciowego do złącza DC IN 15V na tylnym panelu obudowy komputera. Złącze wejściowe DC IN 15V Wtyczka wyjściowa prądu stałego (DC) Rysunek 1-3 Podłączanie wtyczki wyjściowej prądu stałego (DC) 3. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego (wskaźniki Akumulator i DC IN na przednim panelu obudowy komputera powinny być włączone). Podręcznik użytkownika 1-5

28 Otwieranie panelu wyświetlacza Panel wyświetlacza można ustawiać pod różnym kątem, aby uzyskać optymalną jakość obrazu. Przytrzymując ręką powierzchnię do oparcia dłoni, aby zapobiec podniesieniu komputera, powoli podnieś panel wyświetlacza i ustaw pod kątem nachylenia zapewniającym optymalną jakość obrazu. Panel wyświetlacza Rysunek 1-4 Otwieranie panelu wyświetlacza LCD Otwierając i zamykając panel wyświetlacza należy zachować ostrożność. Energiczne otwieranie lub zamykanie panelu może być przyczyną uszkodzenia komputera. Nie wolno ustawiać panelu wyświetlacza pod zbyt dużym kątem, ponieważ może to być przyczyną nadmiernego nacisku na zawiasy panelu i uszkodzenia komputera. Nie wolno wywierać nacisku na panel wyświetlacza. Nie wolno podnosić komputera, trzymając za panel wyświetlacza. Nie wolno zamykać panelu wyświetlacza, jeżeli pióra lub inne obiekty znajdują się między panelem i klawiaturą. Podczas otwierania lub zamykania panelu wyświetlacza należy ułożyć dłoń na powierzchni przeznaczonej do oparcia dłoni, aby przytrzymać komputer, a drugą dłonią powoli otworzyć lub zamknąć panel (nie wolno wywierać nadmiernej siły podczas otwierania lub zamykania panelu). 1-6 Podręcznik użytkownika

29 Włączanie zasilania W tej sekcji opisano sposób włączania zasilania (wskaźnik Zasilanie sygnalizuje stan włączenia zasilania). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Monitorowanie stanu zasilania w rozdziale 6 (Zasilanie komputera). Po włączeniu zasilania po raz pierwszy nie należy go wyłączać do czasu zainstalowania systemu operacyjnego. Zobacz sekcję Uruchamianie komputera po raz pierwszy, aby uzyskać więcej informacji. Nie można regulować głośności podczas konfiguracji systemu Windows. 1. Otwórz panel wyświetlacza. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie do trzech sekund. Przycisk zasilania Rysunek 1-5 Włączanie zasilania Uruchamianie komputera po raz pierwszy Ekran powitalny systemu Microsoft Windows Vista jest pierwszym ekranem wyświetlanym po włączeniu zasilania. Aby prawidłowo zainstalować system operacyjny, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na poszczególnych ekranach. Jeżeli zostaną wyświetlone, należy uważnie przeczytać Warunki Umowy Licencyjnej Oprogramowania (Software License Terms). Podręcznik użytkownika 1-7

30 Wyłączanie zasilania Zasilanie można wyłączyć w jednym z trzech stanów: zamknięcia systemu, hibernacji lub wstrzymania. Stan zamknięcia systemu Podczas wyłączania zasilania w stanie zamknięcia systemu nie są zapisywane żadne dane, a komputer wyświetla główny ekran systemowy po ponownym uruchomieniu. Jeżeli zostały wprowadzone dane, należy zapisać je na dysku twardym lub innym nośniku. Należy upewnić się, że stacja przestała pracować, a następnie wyjąć ze stacji dysk CD/DVD lub dyskietkę. Upewnij się, że wskaźniki dysku twardego/napędu dysków optycznych są wyłączone. Wyłączenie zasilania podczas uzyskiwania dostępu do dysku może być przyczyną utraty danych lub uszkodzenia dysku. Nie wolno wyłączać zasilania wówczas, gdy jest uruchomiona jakaś aplikacja. Może to spowodować utratę danych. W czasie odczytu/zapisywania danych nie należy wyłączać zasilania, odłączać zewnętrznego urządzenia do przechowywania danych lub wyjmować nośnika danych. 3. Kliknij przycisk Start. 4. Kliknij przycisk ze strzałką () znajdujący się na panelu zarządzania energią () i wybierz pozycję Wyłącz komputer z menu. 5. Wyłącz zasilanie wszystkich urządzeń zewnętrznych podłączonych do komputera. Nie należy włączać ponownie komputera lub urządzeń zewnętrznych bezpośrednio po ich wyłączeniu, ale chwilę poczekać, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia. Stan wstrzymania Jeżeli konieczne jest przerwanie pracy, można wyłączyć zasilanie bez konieczności zamykania programów, przełączając komputer do stanu wstrzymania. W tym stanie dane są przechowywane w głównej pamięci komputera, dlatego po ponownym włączeniu zasilania można kontynuować pracę od punktu, w którym została przerwana. 1-8 Podręcznik użytkownika

31 Jeżeli konieczne jest wyłączenie komputera w samolocie pasażerskim lub lokalizacjach, w których są regulowane lub kontrolowane urządzenia elektroniczne, należy zawsze całkowicie wyłączyć komputer. Dotyczy to również wyłączania przełączników lub urządzeń komunikacji bezprzewodowej oraz anulowania ustawień powodujących automatyczne ponowne uaktywnienie komputera, takich jak funkcja nagrywania z wykorzystaniem czasomierza. Jeżeli komputer nie zostanie całkowicie wyłączony w ten sposób, automatyczne ponowne uaktywnienie systemu operacyjnego w celu wykonania wstępnie zaprogramowanych zadań lub zapisania danych może spodować zakłócenia funkcjonowania wyposażenia lotniczego lub innych systemów i poważne zranienie. Przed przełączeniem komputera do stanu wstrzymania należy upewnić się, że dane zostały zapisane. Po przełączeniu komputera do stanu wstrzymania nie należy instalować lub wyjmować modułów pamięci. Może to być przyczyną uszkodzenia komputera lub modułu pamięci. W stanie wstrzymania nie należy również wyjmować akumulatora z komputera (jeżeli nie jest on podłączony do zasilacza sieciowego). Znajdujące się w pamięci komputera dane mogą zostać utracone. Jeżeli podłączony jest zasilacz sieciowy, komputer jest przełączany do stanu wstrzymania zgodnie z ustawieniami w oknie Opcje zasilania (aby uzyskać dostęp do tego okna, kliknij Start -> Panel sterowania -> System i konserwacja -> Opcje zasilania). Aby zakończyć stan wstrzymania komputera, należy nacisnąć i przytrzymać przez chwilę przycisk zasilania lub dowolny klawisz. Klawiszy na klawiaturze można jednak używać pod warunkiem, że funkcja uruchamiania przy użyciu klawiatury (Wake-up on Keyboard) jest włączona w programie HW Setup. Jeżeli komputer zostanie przełączony do stanu wstrzymania wówczas, gdy jest aktywna aplikacja sieciowa, aplikacja ta może nie zostać przywrócona po zakończeniu stanu wstrzymania. Aby zapobiec automatycznemu przełączaniu komputera do stanu wstrzymania, należy wyłączyć obsługę stanu wstrzymania przy użyciu okna Opcje zasilania (aby uzyskać dostęp do tego okna, kliknij Start -> Panel sterowania -> System i konserwacja -> Opcje zarządzania). Aby korzystać z funkcji Hybrid Sleep, należy skonfigurować odpowiednie ustawienia w oknie Opcje zasilania. Podręcznik użytkownika 1-9

32 Zalety stanu wstrzymania Stan wstrzymania oferuje następujące korzyści: Środowisko pracy zapamiętane przed ostatnim wyłączeniem komputera jest odtwarzane szybciej niż w przypadku stanu hibernacji. Oszczędzana jest energia, ponieważ system jest zamykany, jeżeli w czasie określonym dla funkcji wstrzymania systemu do komputera nie dochodzą żadne sygnały ani nie pracują żadne jego podzespoły. Dostępna jest funkcja wyłączania zasilania przy użyciu pokrywy komputera. Włączanie stanu wstrzymania Stan wstrzymania można również uaktywnić, naciskając klawisze FN + F3. Zobacz rozdział 5 (Klawiatura), aby uzyskać więcej informacji. Dostępne są cztery metody przełączania komputera do stanu wstrzymania: Kliknij przycisk Start, a następnie przycisk zasilania () znajdujący się na panelu zarządzania energią (). Należy zauważyć, że ta funkcja musi być włączona w oknie Opcje zasilania (aby uzyskać dostęp do tego okna, kliknij Start -> Panel sterowania -> System i konserwacja -> Opcje zasilania). Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk ze strzałką () i wybierz polecenie Stan wstrzymania z menu. Zamknij panel wyświetlacza Należy zauważyć, że ta funkcja musi być włączona w oknie Opcje zasilania (aby uzyskać dostęp do tego okna, kliknij Start -> Panel sterowania -> System i konserwacja -> Opcje zasilania). Naciśnięcie przycisku zasilania. Po ponownym włączeniu zasilania komputera można będzie kontynuować pracę od miejsca, w którym została przerwana. Po przełączeniu komputera do stanu wstrzymania miga pomarańczowy wskaźnik zasilania. Jeżeli komputer jest zasilany przy użyciu akumulatora, można przedłużyć czas jego działania, przełączając komputer do stanu hibernacji, ponieważ w stanie wstrzymania zużycie energii jest większe Podręcznik użytkownika

33 Ograniczenia stanu wstrzymania Stan wstrzymania nie funkcjonuje prawidłowo w następujących okolicznościach: Zasilanie włączono bezpośrednio po zamknięciu systemu. Obwody pamięci są narażone na napięcie elektrostatyczne lub na zakłócenia i szumy wywołane przez urządzenia elektryczne. Stan hibernacji Po przełączeniu komputera do stanu hibernacji zawartość pamięci jest zapisywana na dysku twardym, dlatego po włączeniu zasilania przywracany jest poprzedni stan komputera. W stanie hibernacji nie są zapisywane dane dotyczące stanu urządzeń zewnętrznych podłączonych do komputera. Zapisz dane. Podczas przełączania do stanu hibernacji komputer zapisuje zawartość pamięci na dysku twardym. Jednak ze względów bezpieczeństwa najlepiej jest zapisać dane ręcznie. Dane te zostaną utracone, jeżeli przed zakończeniem operacji zapisywania użytkownik wyjmie akumulator lub odłączy zasilacz sieciowy. Poczekaj na wyłączenie wskaźnika Dysk twardy. Po przełączeniu komputera do stanu hibernacji nie należy instalować lub wyjmować modułu pamięci. Spowoduje to utratę danych. Zalety stanu hibernacji Zalety stanu hibernacji są następujące: Po automatycznym wyłączeniu komputera z powodu wyczerpania się akumulatora dane zapisywane są na dysku twardym. Bezpośrednio po uruchomieniu komputera przywracane jest środowisko robocze zapisane przed ostatnim wyłączeniem. Oszczędzana jest energia, ponieważ system jest zamykany, jeżeli w czasie określonym przy użyciu funkcji hibernacji systemu (System Hibernacja) do komputera nie dochodzą żadne sygnały ani nie pracują żadne jego podzespoły. Przełączanie do stanu hibernacji Stan hibernacji można również uaktywnić naciskając klawisze FN + F4. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 5 (Klawiatura). Aby przełączyć komputer do stanu hibernacji, wykonaj następujące kroki: 1. Kliknij przycisk ze strzałką () znajdujący się na panelu zarządzania energią () i wybierz polecenie Hibernacja z menu. Podręcznik użytkownika 1-11

34 Automatyczne przełączanie do stanu hibernacji Komputer można skonfigurować do automatycznego przełączania do stanu hibernacji po naciśnięciu przycisku zasilania lub zamknięciu pokrywy komputera. Aby zdefiniować te ustawienia, można wykonać następujące kroki: 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij polecenie System i konserwacja i kliknij polecenie Opcje zasilania. Kliknij opcję Kiedy zostanie naciśnięty przycisk zasilania lub Kiedy pokrywa zostanie zamknięta. Wybierz żądane ustawienia stanu hibernacji dla opcji Kiedy zostanie naciśnięty przycisk zasilania i Kiedy pokrywa zostanie zamknięta. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. Zapisywanie danych w stanie hibernacji Po wyłączeniu zasilania i przełączeniu komputera do stanu hibernacji dane aktualnie przechowywane w pamięci są zapisywane na dysku twardym. W tym czasie wskaźnik Dysk twardy jest włączony. Po wyłączeniu komputera i zapisaniu zawartości pamięci na dysku twardym należy wyłączyć zasilanie wszystkich urządzeń zewnętrznych. Nie należy włączać ponownie komputera ani urządzeń zewnętrznych bezpośrednio po ich wyłączeniu. Należy poczekać chwilę na całkowite rozładowanie kondensatorów. Ponowne uruchamianie komputera Konieczne może być ponowne uruchomienie systemu komputera, na przykład w następujących okolicznościach: Zmiana niektórych ustawień komputera. Wystąpienie błędu i brak reakcji komputera na polecenia wydawane przy użyciu klawiatury. Jeżeli konieczne jest ponowne uruchomienie komputera, należy skorzystać z jednej z następujących trzech metod: Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk ze strzałką () na panelu przycisków zarządzania energią () i wybierz polecenie Uruchom ponownie z menu. Naciśnij równocześnie klawisze CTRL, ALT i DEL (jeden raz), aby wyświetlić okno menu, a następnie wybierz przycisk Uruchom ponownie w oknie Wyłączanie komputera. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez pięć sekund. Po wyłączeniu komputera należy poczekać od dziesięciu do piętnastu sekund, a następnie ponownie włączyć zasilanie przyciskiem zasilania Podręcznik użytkownika

Aby strona wyświetlała się prawidłowo, należy ją odświeżyć. Naciśnij przycisk poniżej, aby odświeżyć stronę.

Odśwież teraz

Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Bosch Vac090s

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Bosch Vac090s

 1. Karta informacyjna produktu Call4tel Nxgw Xet1

 2. Instrukcja montażu i bezpieczeństwa Beko Csa24023

 3. Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Fujitsu Fpcm11641 Intel Core 2 Duo Processor P8600 Centrino

 4. Instrukcja montażu i instrukcja obsługi Bosch Relyy Y Bgs3u1800

 5. Instalacja, konfiguracja i obsługa Craftsman 247 20400 Series

 6. Podręcznik części zamiennych Craftsman 536 886220

 7. Podręcznik instalacji Electrolux Esi 67070

 8. Dokumentacja techniczna i instrukcja programowania Asus Eb1007 B0200

 9. Podręcznik zasobów Ge Beaumark 23

 10. Biuletyn części zamiennych 3m 5811 Series

 11. Ogólna instrukcja instalacji Beko Dhs 7413 Ga0

 12. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Fujitsu Mce3064ap

 13. Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji 3xlogic Visix Vx 2md Od Riwh

 14. Arkusz szybkiej instalacji 01 The One Ktl510b1

 15. Podręcznik ogólnej opieki i bezpieczeństwa Frigidaire Cglef379dsj

 16. Instrukcje i porady dotyczące instalacji, użytkowania i serwisowania Ge Aes18

 17. Podręcznik uruchomienia i instalacji sprzętu Canon Cdi M157

 18. Jak programować Haier Hf50cm23nw

 19. Podręcznik użytkownika oprogramowania Black And Decker Ka320eka

 20. Podręcznik administrowania systemem Dell Dimension Xps 66

 21. Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Bosch Wte86300us 03

 22. Instrukcja obsługi z książką kucharską Craftsman 917 296351

 23. Ważne informacje Aeg 47056vs W8

 24. Instrukcja użytkowania i pielęgnacji oraz instrukcja montażu Hitachi P5xmla

 25. Instrukcja konfiguracji Canon Powershot S2 Is

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Bosch Vac090s