Podręcznik opisu sprzętu Epson Et 1810 Series

Podręcznik opisu sprzętu Epson ET 1810 Series zawiera szczegółowe informacje na temat drukarki, zasilacza, monitora, skanera, oprogramowania i wszystkich innych elementów składowych wymaganych do korzystania z drukarki. Zawiera także informacje na temat instalacji i konfiguracji drukarki, a także przeglądu i konserwacji. Podręcznik uwzględnia także różne konfiguracje systemu, w tym Windows, Mac OS i Linux, i pozwala użytkownikom zrozumieć, jak skonfigurować drukarkę w każdym z tych środowisk. Podręcznik także zawiera instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia, a także informacje na temat wymiany części i wsparcia technicznego.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik opisu sprzętu Epson Et 1810 Series

Uwaga:

Niektóre ustawienia programu Epson Scan mogą być niedostępne lub szare, w zależności od możliwości skanera lub wybranych ustawień.

Nie można uruchomić programu Epson Scan

Sprawdź, czy lampka On pali się.

Wyłącz komputer i skaner, a następnie sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do obu urządzeń.

Skaner może nie działać prawidłowo, jeśli komputer znajduje się w trybie gotowości (Windows), lub trybie uśpienia (Mac OS X). Uruchom ponownie program Epson Scan i spróbuj zeskanować dokument.

Skaner może nie działać prawidłowo, jeśli uaktualniono system operacyjny, lecz nie zainstalowano ponownie programu Epson Scan. Odinstaluj program Epson Scan według opisu w Odinstalowywanie oprogramowania do skanowania. Następnie należy go ponownie zainstalować, postępując zgodnie z instrukcjami na arkuszu Start Here (Rozpocznij tutaj).

W programie Windows Device Manager (Menedżer urządzeń), sprawdź czy nazwa zainstalowanego skanera pojawia się na liście Imaging devices (Urządzenia przetwarzania obrazu) bez znaku zapytania(? ) czy wykrzyknika (! ). Jeśli przy nazwie skanera widoczny jest jeden z tych znaków lub skaner występuje jako Unknown device (Nieznane urządzenie), odinstaluj program Epson Scan według instrukcji z rozdziału Odinstalowywanie programu Epson Scan.

Oprogramowanie skanera nie działa poprawnie

Upewnij się, że komputer wyposażony jest w wystarczającą ilość pamięci oraz że spełnia inne wymagania systemowe oprogramowania. Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja komputera i oprogramowania.

W systemie Windows, sprawdź, czy skaner występuje więcej niż jeden raz w narzędziu Scanners and Cameras (Skanery i aparaty fotograficzne). Wykonaj następujące czynności:
Windows Vista:
W oknie Control Panel (Panel sterowania) kliknij dwukrotnie ikonę Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk) w Control Panel (Panel sterowania), a następnie kliknij dwukrotnie na ikonę Scanners and Cameras (Skanery i aparaty fotograficzne). Usuń ikonę skanera i ponownie zainstaluj program Epson Scan postępując zgodnie z instrukcjami na arkuszu Start Here (Rozpocznij tutaj).
Windows XP:
Klknij dwukrotnie na ikonę Scanners and Cameras (Skanery i aparaty fotograficzne) w Control Panel (Panel sterowania).
Windows 2000:
Kliknij dwukrotnie na ikonę Scanners and Cameras (Skanery i aparaty fotograficzne) w Control Panel (Panel sterowania). Usuń ikonę skanera z listy zainstalowanych urządzeń i ponownie zainstaluj program Epson Scan postępując zgodnie z instrukcjami na arkuszu Start Here (Rozpocznij tutaj).

Skaner może nie działać prawidłowo, jeśli komputer znajduje się w trybie gotowości (Windows), lub tryb uśpienia (Mac OS X). Instrukcje dezinstalacji i ponownej instalacji zawiera rozdział Nie można skanować w trybie Tryb automatyczny

Program Epson Scan może nie być w stanie wykryć obrazów z filmu, a klatki mogą być odcinane lub grupowane w nieoczekiwany sposób. Może to się zdarzyć w następujących przypadkach:

Obrazy mają ciemne tło.

Obrazy mają bardzo jasne tło.

Obrazy panoramiczne i obrazy o normalnym rozmiarze skanowane są jednocześnie.

Należy zastosować jedno lub kilka z następujących rozwiązań:

Upewnij się, że dokument leży prawidłowo na tacy dokumentów skanera. Szczegółowe informacje zawiera broszura.

Spróbuj przeprowadzić skanowanie w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny). Instrukcje dotyczące zmiany trybów skanowania zawiera rozdział Zmienianie trybu skanowania.

Skanowanie z użyciem funkcji Miniatura

Upewnij się, że dokument leży prawidłowo na tacy dokumentów skanera.

Skanowanie trwa zbyt długo

Komputery wyposażone w port USB 2. 0 (o wyższej szybkości) skanują szybciej, niż komputery wyposażone tylko w porty USB 1. 1. Jeśli wykorzystywany jest port USB 2. 0, sprawdź, czy spełnia on wymagania systemowe. Aby wyświetlić szczegóły kliknij Dodatek w prawym górnym rogu okna Przewodnik użytkownika, następnie kliknij Informacje o urządzeniu, Wymagania systemowe.

Obrazy są obrócone nieprawidłowo

Upewnij się, że dokumenty lub zdjęcia są prawidłowo położone na tacy dokumentów skanera.

Spróbuj wyłączyć lub włączyć ustawienie Auto Photo Orientation (Automatyczna orientacja zdjęcia). Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, kliknij przycisk Customize (Dostosuj) w przypadku skanowania w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) lub przycisk Configuration (Konfiguracja) w przypadku skanowania w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny).

Funkcja Auto Photo Orientation (Automatyczna orientacja zdjęcia) nie będzie działać w przypadku skanowania stron gazet lub czasopism, dokumentów, ilustracji lub grafiki liniowej. Ta funkcja nie będzie również działać podczas skanowania obrazów, których dowolny z boków jest równy 5, 1 cm lub krótszy.

Funkcja Auto Photo Orientation (Automatyczna orientacja zdjęcia) może działać nieprawidłowo, jeśli twarze widoczne na obrazie są bardzo małe, nie są zwrócone na wprost lub są to twarze niemowląt. Działanie tej funkcji może być także nieprawidłowe w przypadku skanowania obrazu wnętrza, na którym nie są widoczne twarze, obrazu przedstawiającego krajobraz, na którym niebo nie znajduje się w górnej części obrazu lub obrazów zawierających jasne miejsca lub obiekty poza górnym obszarem obrazu.

W przypadku skanowania w trybie podglądów Thumbnail (Miniatura) (tylko w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny)) wybierz obraz i kliknij ikonę obrotu , aby obrócić obraz. Instrukcje zawiera rozdział Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania.

Wprowadź poniżej numer seryjny urządzenia, aby znaleźć najnowsze odpowiedzi na często zadawane pytania, sterowniki, podręczniki, oprogramowanie i informacje o gwarancji dla Twojego produktu.

Opcje kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Epson można znaleźć na karcie Kontakt po wybraniu produktu.

Szukaj według nazwy produktu

Przykład: L5290, XP-245, WF-4740, DS-560

Szukaj według numeru seryjnego

Rekomendowane dla Ciebie

Epson Product Setup (v1. 0)

wer. 1. 0

14-Sep-2021

8. 14 MB

. exe

Dodatkowe informacje:

Epson Product Setup contains everything you need to use your Epson product. This programme downloads and installs the latest drivers and software for your Epson product and where applicable may download network utilities and additional software. Please Note: To use this software your computer must have Internet access. Depending on the speed of your internet connection, this process may take a while. Once the software is downloaded, it will automatically begin to install. You will be guided (on-screen) through the process.

Pobierz

Product SetupEpson Software updater (v4. 6. 5. 0)wer. 4. 0

02-Aug-2022

5. 55 MB

Epson Software Updater allows you to update Epson software as well as download 3rd party applications. Please Note: To use this updater, your Epson product must be turned on and connected to a computer with Internet access.

SterownikiDriver (v3. 01. 00)wer. 3. 00

02-Sep-2021

33. 65 MB

Oprogramowanie dla twórcówEpson Photo + (v3. 7. 1)wer. 1

21-Nov-2022

47. 63 MB

Dodatkowe informacje:

Epson Photo + is an application that allows you to easily arrange and print photos. By clicking the function buttons on the screen, you can view a preview of the finished print image, and print easily without having to make any complicated settings.

This latest version includes
- Bug Fix

Narzędzia siecioweEpson Device Admin (v4. 19. 1

17-Oct-2022

156. 30 MB

. zip

Easily manage an entire fleet of printers and scanners remotely, with full control including the ability to install, configure, monitor, maintain and troubleshoot your devices for increased productivity and cost savings

This version includes
- Feature improvements
- Compatibility with new models

Podręcznik opisu sprzętu Epson Et 1810 Series

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik opisu sprzętu Epson Et 1810 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik opisu sprzętu Epson Et 1810 Series