Podręcznik okablowania 3m Brew

Podręcznik okablowania 3m Brew to seria kompaktowych i wygodnych instrukcji instalacji, które pomogą Ci stworzyć i zarządzać siecią kablową. Podręcznik został stworzony przez firmę 3M i zawiera informacje dotyczące najnowszych technologii okablowania oraz wytyczne dotyczące wyboru, instalacji, działania i konserwacji okablowania. Podręcznik zawiera także szczegółowe informacje na temat projektowania i wdrażania sieci oraz bardziej złożonych aplikacji okablowania. Podręcznik oferuje także kompleksową pomoc dotyczącą konfiguracji i monitorowania sieci, a także porady i przegląd najnowszych technologii.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik okablowania 3m Brew

Przekrój kuli

RzMvYVLG51DAJ1
Animacja 3D pokazuje kulę ziemską, która zmienia się w kuli. Kula częściowo zanika, widoczna jest półkula i koło wielkie kuli.

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3. 0.

Film dostępny na portalu epodreczniki. pl

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.

Animacja 3D pokazuje kulę ziemską, która zmienia się w kuli.

Siatka sześcianu

RnIeWyzaiEWiZ1
Animacja 3D pokazuje sześcian, który rozkłada się na siatkę sześcianu o krawędzi długości a. Zapis P = 6 razy a do kwadratu. pl/portal/f/res-minimized/RnIeWyzaiEWiZ/11/TDaXg4DCXTc8XcytFr062e8cjIwfcmc8.

Animacja 3D pokazuje sześcian, który rozkłada się na siatkę sześcianu o krawędzi długości a.

Siatka sześcianu

R17lAXXZmKmlK1
Animacja 3D pokazuje leżące na stole kostki do gry. Kreślone są krawędzie jednej kostki – powstaje sześcian. Dwa jednakowe sześciany rozkładają się na dwie różne siatki sześcianu.

Animacja 3D pokazuje leżące na stole kostki do gry.

Siatka sześcianu

R1EgN3tj6cmXF1
Animacja 3D pokazuje dwie różne siatki sześcianu, które składają się w jednakowe sześciany. Sześcian zamienia się w kostkę do gry, która leży z innymi kostkami na stole. pl/portal/f/res-minimized/R1EgN3tj6cmXF/12/2Jy6W4qrYqIrP346GhzjR2aBxSwmfvq9. pl

Animacja 3D pokazuje dwie różne siatki sześcianu, które składają się w jednakowe sześciany.

idZqwWwj6Q_d5e129

Sześcian

RPaDpoamdYJ1w1
Animacja 3D pokazuje obracający się sześcian, który pozostawia na płaszczyźnie różne odbicia. pl/portal/f/res-minimized/RPaDpoamdYJ1w/5/Hu5DdNQHOmVNWPSQIIWqCzrBdASPsaqm.

Animacja 3D pokazuje obracający się sześcian, który pozostawia na płaszczyźnie różne odbicia.

Siatka prostopadłościanu

RZgOqHY6k5J2P1
Animacja 3D pokazuje kolumny. Kreślone są krawędzie jednej kolumny – powstaje prostopadłościan. Dwa jednakowe prostopadłościany rozkładają się na dwie różne siatki prostopadłościanu. pl/portal/f/res-minimized/RZgOqHY6k5J2P/15/9zzDV4phUSP6eT0D6ps5imwv47OeLbOd. pl

Animacja 3D pokazuje kolumny.

Siatka prostopadłościanu

R8diH9BEOdtba1
Animacja 3D pokazuje dwie różne siatki prostopadłościanu, które składają się w jednakowe prostopadłościany. Prostopadłościan zmienia się w kolumnę, która stoi obok innych kolumn. pl/portal/f/res-minimized/R8diH9BEOdtba/12/1ls04tKGja1YuoWraASZK7z6IewGksHx. pl

Animacja 3D pokazuje dwie różne siatki prostopadłościanu, które składają się w jednakowe prostopadłościany.

Siatka prostopadłościanu. Wzór na pole prostopadłościanu.

R1d2d02r8u9jg1
Animacja 3D pokazuje prostopadłościan, który rozkłada się na siatkę prostopadłościanu. Zaznaczone są pola poszczególnych ścian: P = a razy b, P = b razy c, P = a razy c. Zapis: P = 2a razy b +2b razy c +2a razy c. pl/portal/f/res-minimized/R1d2d02r8u9jg/9/HtrD5nXRsTmZMMskGwx2XmpgfRLuhe5P. pl

Animacja 3D pokazuje prostopadłościan, który rozkłada się na siatkę prostopadłościanu.

idZqwWwj6Q_d5e183

Siatka stożka

RGBRUnEyn5G4R1
Animacja 3D pokazuje stojące na drodze pachołki drogowe w kształcie stożka. Kreślone są krawędzie jednego pachołka - powstaje stożek, który następnie rozkłada się na siatkę stożka. pl/portal/f/res-minimized/RGBRUnEyn5G4R/9/1QtbCSrRThGe1I7cIeu7qEwIOe9iFngQ. pl

Animacja 3D pokazuje stojące na drodze pachołki drogowe w kształcie stożka.

Siatka stożka

Rh5oj13tw4Ks91
Animacja 3D pokazuje siatkę stożka, która następnie składa się w stożek. Stożek zamienia się w pachołek drogowy. Na drodze stoją cztery pachołki.

Siatka graniastosłupa

RhumdbydjX6361
Animacja 3D pokazuje siatkę graniastosłupa o podstawie trójkąta, która składa się w graniastosłup. Graniastosłup zmienia się w drewniany klocek leżący wśród innych klocków. pl/portal/f/res-minimized/RhumdbydjX636/5/2hXvEllTdLUHVi7CYUCLu9sDh8WqFYvi.

Animacja 3D pokazuje siatkę graniastosłupa o podstawie trójkąta, która składa się w graniastosłup.

Siatka graniastosłupa

RFruJwfmu3IsN1
Animacja 3D pokazuje drewniane klocki. Kreślone są krawędzie jednego klocka – powstaje graniastosłup o podstawie trójkąta, który rozkłada się na siatkę graniastosłupa. pl/portal/f/res-minimized/RFruJwfmu3IsN/5/sLtLZ3JWfe2aJczusHIFTi1rdUbKZrG9.

Animacja 3D pokazuje drewniane klocki.

idZqwWwj6Q_d5e232

Siatka graniastosłupa

R1EEc1EKYYbz61
Animacja 3D pokazuje siatkę graniastosłupa o podstawie pięciokąta, która składa się w graniastosłup. pl/portal/f/res-minimized/R1EEc1EKYYbz6/5/EzKhfUdw8A6lmyLtWe1miA7exEiyUK9R.

Animacja 3D pokazuje siatkę graniastosłupa o podstawie pięciokąta, która składa się w graniastosłup.

Siatka graniastosłupa

R1CsOwOxMDh361
Animacja 3D pokazuje graniastosłup o podstawie pięciokąta foremnego, który rozkłada się w siatkę graniastosłupa. pl/portal/f/res-minimized/R1CsOwOxMDh36/5/LYfho9ydfFwyMyAWYRhdhtgDuHfBkkwt.

Animacja 3D pokazuje graniastosłup o podstawie pięciokąta foremnego, który rozkłada się w siatkę graniastosłupa.

Siatka graniastosłupa

RhPLwA7u36CpA1
Animacja 3D pokazuje graniastosłup o podstawie sześciokąta, który rozkłada się na siatkę graniastosłupa. pl/portal/f/res-minimized/RhPLwA7u36CpA/5/1m6UFNuxavmRjTEFAPPhlwn6hZHdV6WX.

Animacja 3D pokazuje graniastosłup o podstawie sześciokąta, który rozkłada się na siatkę graniastosłupa.

Siatka graniastosłupa

RqrqQjr6UXBY91
Animacja 3D pokazuje siatkę graniastosłupa o podstawie sześciokąta, która składa się w graniastosłup. pl/portal/f/res-minimized/RqrqQjr6UXBY9/5/CSDmey3wQu7sZpvXBqtYYIgvpUZPjKKk.

Animacja 3D pokazuje siatkę graniastosłupa o podstawie sześciokąta, która składa się w graniastosłup.

idZqwWwj6Q_d5e287

Siatka graniastosłupa

R1QcG5beNhrt11
Animacja 3D pokazuje nakrętki na śruby. Kreślone są krawędzie jednej nakrętki – powstaje graniastosłup o podstawie sześciokąta foremnego. Dwa jednakowe graniastosłupy rozkładają się na dwie różne siatki graniastosłupa. pl/portal/f/res-minimized/R1QcG5beNhrt1/13/PL75iWybWIId4p377He2q8PWYI2fJXMf. pl

Animacja 3D pokazuje nakrętki na śruby.

Siatka graniastosłupa

Rl9jl0NJTx8J11
Animacja 3D pokazuje dwie różne siatki graniastosłupa, które składają się w jednakowe graniastosłupy. Graniastosłup zamienia się w nakrętkę leżącą między nakrętkami. pl/portal/f/res-minimized/Rl9jl0NJTx8J1/12/oQu2qUt5fOKemlCJDUgpnvLIwPRzdZYQ. pl

Animacja 3D pokazuje dwie różne siatki graniastosłupa, które składają się w jednakowe graniastosłupy.

Siatka ostrosłupa

RChenylJSV70m1
Animacja 3D pokazuje drewniane klocki w kształcie brył. Kreślone są krawędzie jednego klocka – powstaje ostrosłup. Następnie dwa jednakowe ostrosłupy rozkładają się na dwie różne siatki ostrosłupa. pl/portal/f/res-minimized/RChenylJSV70m/13/Dv1i4Nwm8ppZRTvqmanxv20Kh28EMnBu. pl

Animacja 3D pokazuje drewniane klocki w kształcie brył.

Siatka ostrosłupa

R1ackjraRwZqe1
Animacja 3D pokazuje dwie siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, które składają się w jednakowe ostrosłupy. Ostrosłup zamienia się w drewniany klocek leżący między innymi klockami. pl/portal/f/res-minimized/R1ackjraRwZqe/13/xuilLtweEnBtgYMPSUIODBP9cm8qssCI. pl

Animacja 3D pokazuje dwie siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, które składają się w jednakowe ostrosłupy.

idZqwWwj6Q_d5e339

Siatka walca

RBArzW7o4VWUf1
Animacja 3D pokazuje stojące na stole kubki w kształcie walca. Kreślone są krawędzie jednego kubka – powstaje walec, który następnie rozkłada się na siatkę walca. pl/portal/f/res-minimized/RBArzW7o4VWUf/9/2KOPtlbcGAAY6cgc7bTR0Ka0uDT8yFd8. pl

Animacja 3D pokazuje stojące na stole kubki w kształcie walca.

Siatka walca

RFZ8Sqwf8pfjJ1
Animacja 3D pokazuje siatkę walca, która składa się w walec. Następnie walec zamienia się w kubek. Na stole stoją kubki w kształcie walca.
R10RfEWoJ95iM1
Animacja 3D pokazuje budynek. Kreślone są krawędzie budynku – powstaje prostopadłościan. Następnie przekroje skośne dzielą prostopadłościan na dwie bryły. pl/portal/f/res-minimized/R10RfEWoJ95iM/3/D2XfnHPXrsh1k8KHJqQm8iAnQjMobjJr. jpg"/>

Animacja 3D pokazuje budynek.

R1DqMw1K81BYG1
Animacja 3D pokazuje prostopadłościan i ostrosłup trójkątny, które obracają się.
idZqwWwj6Q_d5e385
R12hrM4RkXFBm1
Animacja 3D pokazuje budynek. Kreślone są krawędzie budynku – powstaje sześcian. Następnie przekroje skośne i poprzeczne dzielą sześcian na dwie bryły. pl/portal/f/res-minimized/R12hrM4RkXFBm/5/1Gfy3gs2IaUkhFdHlVM0fiW6wRYffu1g.

Walec

RRxZPpCqBmsjI1
Animacja 3D pokazuje baterię elektryczną. Kreślone są krawędzie – powstaje walec. Następnie przekroje skośne i poprzeczne dzielą walce na dwie bryły.

Walec

RhI2yc6pq6eB01
Animacja 3D pokazuje klocek, który zamienia się w walec. Widoczne są różne przekroje walca.

Stożek

RyOodbkp6t3LL1
Animacja 3D pokazuje czajnik, który zamienia się w stożek. Następnie przekroje poprzeczne i skośne dzielą stożek na dwie bryły. pl/portal/f/res-minimized/RyOodbkp6t3LL/5/FN2NKEWNaSnoOmU7oAKWabN3KyXU9F8y.

Animacja 3D pokazuje czajnik, który zamienia się w stożek.

idZqwWwj6Q_d5e436

Siatka sześcianu

R17lAXXZmKmlK1
Animacja 3D pokazuje leżące na stole kostki do gry.

R1Pqr23RkTJpc1
Animacja 3D pokazuje krążące jednakowe sześciany, które łączą się w prostopadłościan złożony z dwudziestu czterech sześcianów. pl/portal/f/res-minimized/R1Pqr23RkTJpc/9/STjkejupDNVN6glLe9Dd1rFnGF8IUuT4.

Animacja 3D pokazuje krążące jednakowe sześciany, które łączą się w prostopadłościan złożony z dwudziestu czterech sześcianów.

R9TTPInumFZRb1
Animacja 3D pokazuje krążące jednakowe sześciany, które łączą się w duże sześciany - jeden złożony z ośmiu sześcianów oraz drugi złożony z dwudziestu siedmiu sześcianów. pl/portal/f/res-minimized/R9TTPInumFZRb/9/1WnfWciX9vFnbIFJwDuJhwxfVc4xS8aQ.

Animacja 3D pokazuje krążące jednakowe sześciany, które łączą się w duże sześciany - jeden złożony z ośmiu sześcianów oraz drugi złożony z dwudziestu siedmiu sześcianów.

Wypełniając formularz zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez EKOTEL Jankowiak sp. k. z siedzibą w Kostrzynie w celu kontaktu z Państwem na zasadach określonych w „POLITYCE PRYWATNOŚCI”.

Obowiązek informacyjny
Administratorem Państwa danych osobowych jest EKOTEL Jankowiak sp. z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Miłosza 7. Podane w korespondencji dane są dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na zapytanie. „Informacja o Państwa danych osobowych”

Administrator przetwarza Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony tj. art. 6 ust 1 lit f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Decyzje wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Sectors

Our comprehensive and innovative telecommunications and building systems are widely used in numerous investments. The solutions offered by our company are also perfect for modernization projects. Moreover, our engineers from the Research and Development Department successfully adapt existing systems to the client's design requirements.

Our potencial

We are the leading manufacturer of advanced telecommunications, building and infrastructure systems as well as structured cabling. We have been building the company's position on the market since 1992. Our solutions are used by the largest telecommunications companies.

More

Academy of C&C Technology

At C&C Partners, we attach great importance to transferring knowledge about modern technologies that are available or will be implemented on the Polish market. Each year, we conduct several dozen training courses in such areas as, for example, CCTV, alarm and security systems, fire protection installations or FTTH networks.

Sign up now for remote technical consultations!

Telecommunications and building systems from C&C Partners are used in the implementation of many projects

Advanced security systems at the Wroclaw University of Technology

Podręcznik okablowania 3m Brew

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik okablowania 3m Brew

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik okablowania 3m Brew