Korzystanie z instrukcji 3dhistech Si2fghm0001009sol1

Korzystanie z instrukcji 3DHistech Si2Fghm0001009sol1 może być przydatne dla użytkowników, którzy chcą lepiej zrozumieć i korzystać z systemu 3DHistech Si2Fghm0001009sol1. Instrukcja 3DHistech Si2Fghm0001009sol1 jest przeznaczona do użytkowania w celu wdrożenia, konfiguracji i obsługi systemu 3DHistech Si2Fghm0001009sol1. Zawiera informacje dotyczące funkcji i działania systemu 3DHistech Si2Fghm0001009sol1, a także instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji, używania i naprawy systemu 3DHistech Si2Fghm0001009sol1. Instrukcja 3DHistech Si2Fghm0001009sol1 może pomóc użytkownikom w uzyskaniu lepszej wydajności i wydajności systemu 3DHistech Si2Fghm0001009sol1.

Ostatnia aktualizacja: Korzystanie z instrukcji 3dhistech Si2fghm0001009sol1

Rozdział 7. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

Autor: Dariusz Kalwasiński

Spis treści
7. 1. Informacje ogólne
7. 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
7. Pomieszczenia pracy
7. Instalacje i urządzenia elektryczne
7. 3. Przejścia i dojścia do stanowiska pracy
7. 4. Organizacja stanowiska pracy
7. 5. Instrukcja BHP
7. 6. Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo
7. 7. Sygnały świetlne i dźwiękowe wpływające na bezpieczeństwo
7. 8. Osłony i urządzenia ochronne
7. 9. Oznakowanie maszyn i innych urządzeń technicznych
7. 10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
7. Wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych i innych urządzeń technicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
7. Niepełnosprawność układu ruchu
7. Niepełnosprawność wzroku
7. Niepełnosprawność słuchu
7. Niepełnosprawność psychiczna
7. Niepełnosprawność intelektualna
7. Inne rodzaje niepełnosprawności
7. Bibliografia

7. Informacje ogólne

Zagrożenia mechaniczne występujące w procesie użytkowania maszyn stanowią specyficzną grupę zagrożeń ze względu na sposób oddziaływania na pracownika, różnorodność i natychmiastowość następstw oraz rozmiar i konsekwencje tych następstw. Zagrożenia te mogą być powodowane przez elementy wyposażenia stanowiska pracy, z którymi pracownik bezpośrednio lub pośrednio styka się w procesie pracy, a ich skutkiem może być uraz (przecięcie, przekłucie, stłuczenie, odcięcie, uderzenie, zmiażdżenie, złamanie i in. ) lub nawet śmierć pracownika. Do potencjalnych źródeł zagrożeń mechanicznych na stanowisku pracy należy zaliczyć urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie procesu pracy, np. : maszyny, narzędzia, instalacje technologiczne, oprzyrządowanie i ich wyposażenie dodatkowe, urządzenia pomocnicze przeznaczone do składowania materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów, a także inne wyposażenie stanowisk pracy (szafy, stoły, warsztaty, regały, krzesła itp. ). Ponadto źródłami zagrożeń mogą być materiały stosowane w procesie pracy (surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe itp. Do źródeł wystąpienia tych zagrożeń [3] należą w szczególności:

  • ruchome elementy użytkowanych maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych (ruchome elementy napędu, głowice, uchwyty oraz miejsca zbiegania się obracających się elementów – koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe – narzędzia poruszające się ruchem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym itp. )
  • przemieszczające się elementy maszyn i innych urządzeń technicznych (stoły, suporty, głowice narzędziowe, uchwyty itp. )
  • ostre, wystające i chropowate elementy materiałów, maszyn i innych urządzeń technicznych oraz wyposażenia miejsca pracy (elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, chropowate przedmioty, ostre obrabiane przedmioty, ostre elementy urządzeń pomocniczych itp. )
  • spadające elementy (obrabiane przedmioty, głowice, narzędzia, uchwyty, imadła itp. )
  • śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu pracy powstałe wskutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące) czy ubytków w posadzkach będących wynikiem wadliwego wykonawstwa lub zużycia technicznego itp.
  • powierzchnie gorące (odpryski wiórów powstałe podczas skrawania czy też powierzchnie maszyn, innych urządzeń technicznych, obrabianych przedmiotów lub instalacji technologicznych itp. )
  • wyrzuty obrabianych elementów, narzędzi lub przedmiotów podczas procesu skrawania (wióry lub odpryski z obrabianych przedmiotów, uszkodzone lub pęknięte narzędzia lub przedmioty itp. )
  • prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i naprawczych na wysokości lub w zagłębieniach
  • ograniczone przestrzenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, zwłaszcza podczas dojścia do nich lub przejścia obok nich
  • wytrysk płynów pod ciśnieniem (układy hydrauliczne).

Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy [4] niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w ma-szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn [7] oraz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8]. Wymaganie to przywołane zostało również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w tych przepisach, przez cały okres ich użytkowania [5: § 51. 1]. Maszyny i inne urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji przed dniem 1 maja 2004 r. powinny były ulec modernizacji (do dnia 1 stycznia 2006 r. ) i spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań [7]. Natomiast maszyny i urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji po 1 maja 2004 r. muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8].
Wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych są obligatoryjne do spełnienia przez pracodawcę, niezależnie od tego, czy maszyny te użytkowane są wyłącznie przez osoby pełnosprawne, czy też przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Sterowniki:

Pokojowe regulatory temperatury

Regulatory dwustanowe podtynkowe

ST-283 C WiFiST-293 v3ST-293 v2ST-297 v3ST-297 v2ST-297z v3ST-297z v2ST-293z v3ST-293z v2EU-293 v3
Brak instrukcji
Pobierz plik
Regulatory dwustanowe ST-283 CST-294 v2WiFi PKST-294 v1ST-282ST-283ST-292 v2ST-292 v3ST-290 v2ST-290 v3ST-295 v3ST-295 v2WIFI 8s miniWIFI 8ST-3. 1T-3. 2T-2. 2T-4. 1T-4. 1Regulatory doramkowe F-2z v1F-2z v2F-4z v1F-4z v2Regulatory z komunikacją RS ST-280ST-281ST-281 CST-296ST-260RI-1Regulatory dedykowane do kotłów gazowych ST-2801ST-2801 WiFiWiFi OTSterowniki do ogrzewania podłogowego Seria 4 Seria 5s STT-230/2 M30x1. 5L-5sSTT-230/2 M28x1. 5Seria 7 L-7eC-7 pWiFi RSM-7nPobierz plikST-431nSTT-230/2 S M30x1. 5STT-230/2 T M30x1. 5STT-230/2 T M28x1. 5Seria 8 L-8eR-8 zR-8 bC-8 zrC-8rR-8 kM-8nMW-1-230VC-2nC-miniC-8 fR-8 bwR-8 b PLUSR-8s PLUSR-8pb PLUSF-8zR-8pz PLUSSeria 9 R L-9 rM-9rR-9bR-9zR-9sRP-4CL-miniST-291P NTCR-9s PLUSM-9tSTT-230/2 M M30x1. 5Seria 10 L-10R-10bR-10zR-10sR-10s PLUSSeria X L-X WiFiR-12bR-XR-12sF-12bSterowniki do ogrzewania grzejnikowego WiFi 8S WiFi 8SWiFi 8S p WiFi 8s pST-16S WiFI ST-16S WiFiSystem Apartamenty – Hotele System hotelowy
STT-868ST-2807ST-2906MW-1RP-3STT-869MWN-1MWN-1 230Sterowniki do instalacji Sterowniki do Instalacji ST-407nST-408nST-409ni-3i-2ST-517ST-513i-3 PLUSEU-i-3 PLUS
Pobierz plikSTZ-120 TRozdzielacz RSi-2 PLUSRozdzielacz RS-8Sterowniki do pompy CO ST-19ST-20ST-21ST-21 CWUST-27iST-427iST-11 Eco CirculationST-21 BUFORKOPIA ST-21Sterowniki do zaworów mieszających ST-430ST-61 v4STZ-120i-1mi-1 CWUi-1Ozonator OTS-15OTS-30Sterylizator powietrza SPT-31 INOXKOPIA SPT-30Sterowniki do energii odnawialnej Sterowniki do kolektorów słonecznych ST-21 SOLARST-400ST-401n PWMST-402n PWMST-460Sterowniki do pomp ciepła ST-51ST-520ST-535ST-540Sterowniki do kominków ST-392 zPIDST-391 zPIDEU-390 zPIDST-3910 zPIDSterowniki do kotłów Sterowniki do kotła zasypowego ST-22nST-24ST-24 SigmaST-28ST-28 zPIDST-28 SigmaST-81ST-81 zPIDST-88 zPIDST-880 zPIDST-322ST-32 zPIDSterowniki do kotła z podajnikiem ST-37n RSST-48ST-80ST-480 NST-480 zPIDST-580 zPIDST-707 zPIDST-40Sterowniki do kotła na pellet ST-970 zPIDST-717 zPIDSterowniki do kotła na zgazowanie drewna ST-58 zPIDSterowniki specjalistyczne Peryferia / moduły dodatkowe ST-505ST-65 GSMST-67ECO 31 - DN25ECO 34 - DN25Sterowniki do sauny ST-380ST-3800Pozostałe urządzenia ST-360ST-301ST-350ST-104ST-262

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies m. in. w celach poprawy świadczenia usług, reklamy i analizy statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. OK

Korzystanie z instrukcji 3dhistech Si2fghm0001009sol1

Bezpośredni link do pobrania Korzystanie z instrukcji 3dhistech Si2fghm0001009sol1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Korzystanie z instrukcji 3dhistech Si2fghm0001009sol1