Instrukcja wymiany sprzętu Electrolux Rapido Plus Lithium 18v

Wymiana sprzętu Electrolux Rapido Plus Lithium 18v wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem wymiany należy odłączyć urządzenie od zasilania. Następnie, trzeba usunąć obudowę z urządzenia i zdjąć osłonę silnika, aby uzyskać dostęp do elementów wymiennych. Następnie, należy odkręcić i wyjąć stare elementy, a następnie zamontować nowe. Po zamontowaniu nowych elementów, należy zamontować osłonę silnika i obudowę, a następnie podłączyć urządzenie do zasilania. Po wykonaniu powyższych czynności, urządzenie będzie gotowe do użytku.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja wymiany sprzętu Electrolux Rapido Plus Lithium 18v

regeneracja akumulatora li-ion 18V odkurzacza Electrolux Ergorapido, AEG Ergorapido - Electrolux - do odkurzaczy akumulatorowych - regeneracja baterii akumulatorowych

 • Strona główna
 • regeneracja baterii akumulatorowych
 • do odkurzaczy akumulatorowych
 • Electrolux
 • regeneracja akumulatora li-ion 18V odkurzacza Electrolux Ergorapido, AEG Ergorapido

Model: regElektroluxLiion18V

Gwarancja: 6 miesięcy

Realizacja zamówienia: około 7 dni

Koszt wysyłki od: 15. 00 PLN

 • Opis produktu
 • Regeneracja akumulatora, polega na jego otworzeniu, wymianie wszystkich starych ogniw na nowe i przeprogramowaniu elektroniki sterującej. Dzięki takiemu zabiegowi akumulator zachowuje się jak fabrycznie nowy oryginał, często posiadając większą pojemność z uwagi na zastosowanie nowszych, generacyjnie ogniw. Pozostawienie oryginalnej elektroniki i obudowy, zapewnia pełną kompatybilność, bezpieczeństwo pracy i spasowanie, co często jest problemem w przypadku tańszych zamienników. Do regeneracji używamy wyłącznie markowych ogniw, takich firm jak SANYO, SONY, Samsung, co przekłada się na identyczną żywotność jak w przypadku oryginalnych baterii, a lepszą niż w przypadku tanich zamienników. Marka i model ogniw jest dobierany tak, by charakterystyka pracy pakietu była zgodna z oryginałem, przy jednoczesnym uzyskaniu oczekiwanej pojemności. Dzięki regeneracji otrzymują Państwo akumulator o właściwościach oryginału w cenie zamiennika.

  Niniejsza oferta dotyczy regeneracji akumulatora Electrolux Ergorapido ( ZB13ER, ZB3013 i inne) , AEG Ergorapido 18V Li-ion NV180LIBRC, AEG AG18PLUS.

  W cenie usługi zawarte są:
  - czyszczenie wnętrza odkurzacza
  - ogniwa cylindryczne li-ion wraz z wymianą 
  - testowanie po wymianie ogniw

  Po zakupie usługi, należy przesłać do nas odkurzacz, którego akumulator chcą Państwo zregenerować.

  Jeśli chcą Państwo zregenerować inny akumulator:

  Jeśli masz pytania odnośnie usługi lub posiadasz nietypową baterię, zadzwoń tel. 71 3593787

  Zwykle możliwa jest regeneracja w kilku wariantach pojemnościowych. Zmiany pojemności finalnej można dokonać wybierając z listy, znajdującej się powyżej ceny, pożądaną pojemność. 

  Zobacz poniższy poradnik dla Electrolux Ergorapido ZB3212CK. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  MANUALSCAT | PL

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytanie dotyczące Electrolux Ergorapido ZB3212CK, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Electrolux Ergorapido ZB3212CK. Upewnij się, że opisujesz trudności z Electrolux Ergorapido ZB3212CK tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

  Zadaj pytanie o Electrolux Ergorapido ZB3212CK

  Strona: 1

  PL Odkurzacz Instrukcja obsługiLi-21 (10, 8V & 10, 8V+)Li-30 (14, 4V & 14, 4V+)Li-35 (18V)ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 1ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 1 17. 07. 15 17:4017. 15 17:40

  Strona: 2

  22Dziękujemy za zakup odkurzacza ElectroluxERGORAPIDO™. ERGORAPIDO™ to bezprzewodowy, ręcznyodkurzacz przeznaczony do sprzątania lekkich i suchychzanieczyszczeń w pomieszczeniach domowych. Abyuzyskać najlepsze efekty, należy zawsze stosowaćużywaćoryginalnych oryginalne akcesoriów akcesoria i częścizamiennych zamienne firmy Electrolux. Zostały onezZaprojektowaneo je specjalnie do tego odkurzacza.PolskiPRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA• Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkieelementy opisane w instrukcji obsługi odkurzaczaERGORAPIDO™.• Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.• Zwrócić szczególną uwagę na rozdział dotyczącyśrodków bezpieczeństwa.SPIS TREŚCIŚrodki bezpieczeństwa................................... 3Rozpakowanie odkurzacza i ładowanie akumulatora.... 6Czyszczenie filtrów i pojemnika na kurz.................. 7Czyszczenie wałka szczotki, kółek i węża................. 8Informacje dla użytkownika............................. 10Życzymy udanego użytkowania odkurzacza ElectroluxERGORAPIDO™!ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 2ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 2 17. 15 17:40

  Strona: 3

  3Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniuósmego roku życia oraz osoby o ograniczonychzdolnościach fizycznych, sensorycznych lubumysłowych bądź nieposiadające odpowiedniejwiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowanelub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznegokorzystania z urządzenia i będą świadomezwiązanych z tym zagrożeń.• Odkurzaczem ERGORAPIDO™ można odkurzaćwyłącznie pomieszczenia gospodarstwadomowego.• Odkurzacz należy przechowywać w suchymmiejscu.• Serwis i naprawy należy zlecać mogą byćwykonywane wyłącznie w autoryzowanymserwisie firmy Electrolux.• Przed rozpoczęciem odkurzania lub konserwacjiodkurzacza ERGORAPIDO™ należy odłączyć go odładowarki.• Nie pozwalaćNależy pilnować, aby dzieci nie bawiłysię urządzeniem.• Materiały opakowaniowe, takie jak torbyplastikowe, należy trzymać w miejscuniedostępnym dla dzieci, aby uniknąć uduszenia.• Odkurzacz należy powinien być podłączanyyć doźródła zasilania o odpowiednim napięciu. Należysprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne znapięciem podanym na tabliczce znamionowejzasilacza.• Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilaczaprzeznaczonego do odkurzacza ERGORAPIDO™.Środki bezpieczeństwaNigdy nie należy używać odkurzacza:• Jeśli odkurzana powierzchnia jest mokra.• W pobliżu gazów łatwopalnych itp.• Gdy urządzenie nosi wyraźne ślady uszkodzenia.• Do odkurzania przedmiotów z ostrymikrawędziami lub płynów.• Do odkurzania żarzących się lub zimnych węgli,tlących się niedopałków itp.• Do odkurzania drobnego pyłu – np. gipsu,cementu, mąki, gorącego lub zimnego popiołu.• Nie wystawiać odkurzacza na bezpośredniedziałanie promieni słonecznych.• Nie wystawiać odkurzacza na działanie wysokiejtemperatury.• Akumulatora nie można rozbierać, zwierać ani kłaśćna metalowych powierzchniach.• Nigdy nie używać odkurzacza bez filtrów.• Nie wolno dotykać wałka szczotki, gdy odkurzaczjest włączony, a wałek się obraca.Niezastosowanie się do powyższych zaleceń możeskutkować poważnym zranieniem użytkownika lubuszkodzeniem urządzenia. Uszkodzenia tego typunie są objęte gwarancją firmy Electrolux.Niniejsza gwarancja nie obejmuje zmniejszeniapojemności akumulatora spowodowanegoprocesem starzenia się lub jego użytkowaniem,ponieważ żywotność akumulatora zależy odintensywności i sposobu użycia.ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 3ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 3 17. 15 17:40

  Strona: 4

  55OPIS ODKURZACZA ERGORAPIDO™1. Przycisk wł. /wył.2. Przycisk regulacji mocy3. /wył., jednostka ręczna4. Uchwyt5. Korpus6. Śruba blokująca7. Przycisk zwalniający, jednostka ręczna8. Stacja ładująca, jednostka ścienna9. Stacja ładująca, jednostka podłogowa10. AdapterPrzejściówka11. Filtr dokładny (filtr wewnętrzny)12. Filtr wstępny (filtr zewnętrzny)13. Przycisk zwalniający, pojemnik na kurz14. Wskaźnik naładowania akumulatora, wersja zakumulatorem litowym*15. Pojemnik na kurz16. Szczotka*17. Ssawka szczelinowa*18. Przycisk zwalniający wałek szczotki*19. Pokrywa wałka szczotki*20. Wałek szczotki21. Przycisk funkcji BRUSHROLLCLEAN™*22. Przednie oświetlenie ssawki*23. Wskaźnik ładowania, wersja z akumulatorem NiMH*24. Zaczep25. Dodatkowe miejsce na umieszczenie ssawkiszczelinowej i szczotki* Tylko niektóre modeleELU IFU-Ergorapido Polish. indd 5ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 5 17. 15 17:40

  Strona: 5

  66AB2. Zamocować uchwyt, dokręcając dołączoną śrubę blokującą. Użyć wtym celu śrubokręta lub monety.Stacja ładująca 1. Podłączyć zasilacz do gniazda elektrycznego i ustawić stację ładującą nastabilnym, poziomym podłożu, z dala od źródeł ciepła, bezpośrednich promieni słonecznych i wilgoci.Na spodzie stacji ładującej znajduje się miejsce, w którym gdzie można nawinąć nadmiar przewodu.Rozpakowanie i montaż1. Zamontować uchwyt, ostrożnie zakładając go nakorpus odkurzacza.WprzypadkumodeluERGORAPIDO™14, 4V, 18VliczbaświecącychsiękontrolekLEDinformujeostopniunaładowaniaakumulatora. 3kontrolkiLED=akumulatorwpełninaładowany. CzasładowaniacałkowicierozładowanegoodkurzaczaERGORAPIDO™wynosiokoło:4godz. WceluzapewnienialepszejwydajnościakumulatoranieużywanyodkurzaczERGORAPIDO™należyzawszeumieszczaćwstacjiładującej.Ładowanie odkurzacza ERGORAPIDO™ Po umieszczeniu odkurzacza ERGORAPIDO™w stacji ładującej zacznie świecićna pomarańczowa wskaźnik ładowania. Gdy odkurzacz ERGORAPIDO™ zostanie całkowicie naładowany, wskaźnikładowania zacznie powoli migać (co minutę).Odkurzanie odkurzaczem ERGORAPIDO™ Aby uniknąć zarysowaniadelikatnych podłóg i zapewnić maksymalną wydajność odkurzania, przedjego rozpoczęciem należy sprawdzić, czy do kółek ssawki i wałka szczotkinie przyczepiły się ostre przedmioty.Odkurzacz ERGORAPIDO™ włącza i wyłącza się za pomocą przyciskuWŁ. /WYŁ. (A). W odkurzaczu ERGORAPIDO™dostępne są dwa ustawienia mocy, które wybiera się za pomocą przycisku B. 1. Po włączeniu odkurzaczERGORAPIDO™ rozpoczyna pracę w trybie wyższej mocy. 2. Aby zmniejszyć głośność odkurzania i wydłużyć czaspracy urządzenia, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk B w celu włączeniu trybu„cichej pracy”.Na ścianie można zamontować jednostkęścienną. Należy odłączyć ją od jednostkipodłogowej. Należy upewnić się, że ścianautrzyma ciężar odkurzacza ERGORAPIDO™.ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 6ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 6 17. 15 17:40

  Strona: 6

  771 2 3c)a) b) * * c)Odkurzacz ERGORAPIDO™ w wersjach 10, 8V BRC, 14, 4V BRC i18V jest wyposażony w funkcję BRUSHROLLCLEAN™, któraułatwia oczyszczanie wałka szczotki z włosów i włókien. Zaleca się używanie tej funkcji raz w tygodniu. Aby uzyskaćnajlepsze efekty, należy używać funkcji BRUSHROLLCLEAN™, gdy odkurzacz ERGORAPIDO™ jest w pełni naładowany.Odkurzanie mebli, foteli samochodowych itp. Ssawkę szczelinową i małą szczotkę przechowuje się w stacjiładującej (można je również umieścić na uchwycie). Ssawka szczelinowa ułatwia odkurzanie trudno dostępnychmiejsc. Szczotki należy używać do usuwania kurzu. 3. Aby włączyć/wyłączyć jednostkę ręczną, należy nacisnąć przyciskuruchamiania.1. Umieścić odkurzać ERGORAPIDO™ na twardym i równym podłożu. Nie używać funkcji BRUSHROLLCLEAN™ na dywanie. Gdy odkurzacz jest włączony, nacisnąć stopą przycisk BRUSHROLLCLEAN™. Przytrzymać wciśnięty przycisk przez 5 sekund, abyusunąć zanieczyszczenia, a następnie zwolnić go. Procesowi temu towarzyszy zwiększony hałas – jest to normalne zjawisko. Jeśli na wałku szczotki pozostaną zanieczyszczenia, należy powtórzyć proces. Ze względów bezpieczeństwa funkcja czyszczeniawałka szczotki wyłącza się automatycznie po upływie 30 sekund. W takim przypadku aby przywrócić działanie funkcji BRUSHROLLCLEAN™, należy umieścić odkurzacz ERGORAPIDO™ w stacji ładującej.PRZESTROGA Łopatka czyszcząca wałek szczotki może być ostra.Należypamiętać, żefunkcjaBRUSHROLLCLEAN™możenieskutecznieniebyćwstanieusuwaćnąćgrubszychgrubszenici, przewodówprzewodylubwłókienwłóknazaplątanychzaplątanewwałekszczotki..Opróżnianie pojemnika na kurza) Otworzyć pojemnik na kurz, naciskającprzycisk (A).b)Wyjąć filtry, naciskając przyciski zwalniające*. Wyjąćfiltry, ciągając za uchwyty*.*Tylkoniektóremodelec) Opróżnić pojemnik do kosza na śmieci. Nie wolno myćpojemnika na kurz ani filtrów w zmywarce.ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 7ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 7 17. 15 17:40

  Strona: 7

  881239* *Wyciągnąć do oporu dźwignię (B), a następnie zwolnić ją, aby usunąć kurz zfiltra wewnętrznego. Powtórzyć te czynności pięciokrotnie.TylkoniektóremodeleCzyszczenie filtrów (zalecanie przy co piątym opróżnianiu pojemnika).Wyjąć oba filtry, naciskając przyciski zwalniające*. Wyjąć filtry, ciągającza uchwyty*.Rozdzielić filtry.Dokładnie umyć części filtra ciepłą wodą bez dodatku detergentów(filtrów nie wolno myć w zmywarce ani prać w pralce).Wytrząsnąć nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 12godzin. Przed ponownym umieszczeniem części filtra w odkurzaczu należyupewnić się, że są one zupełnie suche.WAŻNE – CZYSZCZENIE FILTRÓW!Aby zapewnić wysoką skuteczność odkurzania, należy regularnie czyścić filtry.Czyszczenie węża i kanału przepływu powietrzaOdłączyć wąż znajdujący się z tyłu ssawki od górnego połączenia. Usunąć wszystkie zanieczyszczenia, które mogłybyblokować przepływ powietrza w wężu i kanale przepływu powietrza, a następnie ponownie podłączyć wąż.Czyszczenie kółekJeśli kółka wymagają czyszczenia lub doszło do ich zablokowania, należy je wymontować, podważając ostrożnie płaskimśrubokrętem.ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 8ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 8 17. 15 17:40

  Strona: 8

  9Kontrolki – prawidłowe działanie Co oznacza to wskazanie Co zrobić?Wersja 14, 4 V - 18 V (akumulator Li-Ion): 3 kontrolki = akumulator jest naładowany, pozostało >75%. OK1-3 pomarańczowe kontrolki podczas pracy 2 kontrolki = akumulator jest naładowany, pozostało >25%. OK1 kontrolka = odkurzacz ERGORAPIDO™ wyłączy się za kilka minut.Zakończyć odkurzanie i naładować odkurzaczERGORAPIDO™Pomarańczowa kontrolka po umieszczeniuodkurzacza w stacji ładującejUrządzenie działa prawidłowo – trwa ładowanie odkurzaczaOKPomarańczowa kontrolka miga co minutę poumieszczeniu odkurzacza w stacji ładującej.Urządzenie działa prawidłowo – odkurzacz ERGORAPIDO™ jest wpełni naładowany.Zaleca się, aby po użyciu odkurzaczaERGORAPIDO™ umieszczać go w stacjiładującej.Ta wersja modelu Li-21 zapewnia napięcie 14, 4 V z jednym sygnałem diody LED.Kontrolki ostrzegawcze (14, 4 V - 18 Vtylko wersja zakumulatorem Li-Ion)Jaki wystąpił problem? Co zrobić?Pomarańczowa kontrolka miga i urządzeniezatrzymuje sięAkumulator jest rozładowany Naładować odkurzacz ERGORAPIDO™.Miga czerwona kontrolka Wałek szczotki jest zablokowany.Wymontować wałek szczotki i wyczyścić goręcznieMiga czerwona i pomarańczowa kontrolka, niedziała funkcja BRUSHROLLCLEAN™ i wyłączone jestprzednie oświetlenie ssawkiFunkcja BRUSHROLLCLEAN™ była używana przez zbyt długi czas.Umieścić odkurzacz ERGORAPIDO™ na 10 minutw stacji ładującej, aby przywrócić działaniefunkcji.Stale świeci się czerwona kontrolka i nastąpiłowyłączenie odkurzacza ERGORAPIDO™Odkurzacz ERGORAPIDO™ jest przegrzanyOczyścić filtry. Sprawdzić, czy nie jest zatkanywąż lub ssawka. Jeśli to nie rozwiąże problemu,należy skontaktować się z serwisem.ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 9ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 9 17. 15 17:40

  Strona: 9

  1010Obsługa serwisowa i naprawyAkcesoria i części zamiennie są dostępne w punktach sprzedaży, nastronie www. electrolux. com/shop oraz w punktach serwisowych.W przypadku razie uszkodzenia lub usterki odkurzacza ERGORAPIDO™,należy oddać go do naprawy w autoryzowanym serwisie firmy Electrolux.Jeśli przewód zasilający lub ładowarka są uszkodzone, należy zewzględów bezpieczeństwa zlecić ich wymianę producentowi urządzenialub przedstawicielowi serwisu bądź też innej osobie o podobnychkwalifikacjach.Informacje dla użytkownikaFirma Electrolux nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiekuszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowaniaurządzenia lub nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem.Gwarancja nie obejmuje spadku wydajności akumulatora z upływemczasu. 1Ten produkt zaprojektowano z myślą o poszanowaniu środowiskanaturalnego. Jego wszystkie plastikowe nadają się do ponownegoprzetworzenia.Szczegółowe informacje są dostępne na witrynie internetowej www.electrolux. comInformujemy, że ten odkurzacz z zasilaniem akumulatorowymprzeznaczony do użytku domowego spełnia wymogi dyrektywyzgodności elektromagnetycznej (2004/108/EC), dyrektywy niskiegonapięcia (2006/95/EC) oraz dyrektywy oznakowania CE (93/68/EEC).Wszystkie testy potwierdzające zgodność z dyrektywami zostaływykonane przez niezależną instytucję badawczą.Zalecany sposób obsługi i przechowywania urządzeń Electroluxzasilanych akumulatorowo w zależności od wilgotnościi temperatury.1. Warunki pracy i ładowania:Wilgotność: od 20% do 80% (bez skraplania)Aby chronić silnik i akumulator, nie należy przechowywać ani używaćproduktu w temperaturze otoczenia poniżej 5 °C ani powyżej 35 °C.W takim przypadku urządzenie musi ostygnąć przed następnymużyciem.2. Sposób przechowywaniaPrzez dłuższy czas (bez wykorzystywania i ładowania) urządzeniezaleca się przechowywać w temperaturze pokojowej z akumulatoraminaładowanymi w 50%. Pozwoli to zachować wydajność i długi czas pracyurządzenia.Gdy urządzenie przechowywano w temperaturze niższej niż pokojowa,należy przed użyciem urządzenia odczekać kilka godzin, aż elementywewnętrzne ogrzeją się i wyschną.3. Ostrzeżenie o skraplaniu się pary wodnejW następujących sytuacjach może dochodzić do skroplenia się parywodnej:– po przeniesieniu urządzenia z zimnego miejsca w ciepłe,– przy bardzo wysokiej wilgotności,– po ogrzaniu zimnego pomieszczenia.Przed użyciem urządzenia należy odczekać kilka godzin, aż jegoelementy wewnętrzne ogrzeją się i wyschną.ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 10ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 10 17. 15 17:40

  Strona: 10

  1111Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza,że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innychodpadów domowych. Należy oddać go do właściwegopunktu skupu surowców wtórnych zajmującego sięzłomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacjiniekorzystnego wpływu złomowanych produktówna środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskaćszczegółowe dane dotyczące możliwości recyklinguniniejszego urządzenia, należy skontaktować się zlokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miastalub sklepem, w którym produkt został zakupiony.ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 11ELU IFU-Ergorapido Polish. indd 11 17. 15 17:40

  Marka:
  Electrolux
  Produkt:
  Odkurzacze
  Model/nazwa:
  Ergorapido ZB3212CK
  Typ pliku:
  PDF
  Dostępny w językach:
  Polski

  Powiązane produkty Electrolux Ergorapido ZB3212CK

  Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

  1. Model, np. EWF1204W
  2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
  3. Kod ML, np. 05
  4. Numer seryjny

Instrukcja wymiany sprzętu Electrolux Rapido Plus Lithium 18v

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja wymiany sprzętu Electrolux Rapido Plus Lithium 18v

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja wymiany sprzętu Electrolux Rapido Plus Lithium 18v