Instrukcja obsługi i konfiguracji Frigidaire Fac052k7a8

Instrukcja obsługi i konfiguracji Frigidaire Fac052k7a8 jest przydatnym narzędziem do wykorzystania, aby uzyskać maksymalną wydajność z Twojego urządzenia. Instrukcja dostarcza szczegółowych instrukcji dotyczących ustawień, funkcji i innych ważnych informacji dotyczących urządzenia. Instrukcja pozwala na szybkie i łatwe konfigurowanie urządzenia, co pozwala uniknąć wielu problemów związanych z jego używaniem. Ponadto, instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas używania urządzenia. Instrukcja obsługi i konfiguracji Frigidaire Fac052k7a8 jest przydatnym narzędziem do wykorzystania, aby uzyskać maksymalną wydajność z Twojego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i konfiguracji Frigidaire Fac052k7a8

1 Instrukcja obsługi PL Moduł PAL /492051

2 Spis treści Spis treści Zawartość opakowania... 3 Moduł PAL... 3 Etykiety... 4 Instalacja modułu... 4 Wyjmowanie modułu... 4 CAM/karta smart... 5 Dioda statusu... 6 Konfiguracja systemu... 6 Logowanie... 7 Okno systemowe... 8 Ikona komunikacji... 9 Okno administracji... 9 Ustawienia języka Ustawienia kraju Ustawienia strefy czasowej Ustawienia hasła... 14 Obsługa licencji Ustawienia IP Utworzenie nowej konfiguracji systemu Zapis konfiguracji Zmiana konfiguracji systemu Okno konfiguracji modułów CA Informacja o statusie CA Okno wyjść Konfiguracja modułu wyjściowego Informacje o statusie Kasowanie ustawienia Okno ustawień sieci Lista kanałów Plik log Uaktualnienie oprogramowania wewnętrznego Przeładowanie systemu Pobieranie do TDX Pobieranie z TDX Informacje systemowe Notatki

3 Wstęp Utylizacja Zawartość opakowania W ramach Unii Europejskiej etykieta ta oznacza, że produkt nie może być wyrzucany wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Ani stacja czołowa, ani moduły wejściowe i wyjściowe nie mogą być wyrzucane razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Dla prawidłowej obróbki i recyklingu zużytych produktów, należy je odnieść do odpowiednich punktów zbiórki, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Nowy moduł wyjściowy owinięty jest antystatyczną folią pęcherzykową i zapakowany w opakowanie kartonowe. Znajdująca się w pudełku instrukcja użytkownika pokazuje, jak posłużyć się TDX Service Tool do konfiguracji modułu. Moduł PAL Moduł wyjściowy PAL jest jednym z modułów wyjściowych, które można zainstalować w sekcji wyjściowej stacji czołowej TDX. Moduł wyjściowy PAL dostępny jest w dwóch wersjach, jedna wersja z interfejsem wspólnym (CI) oraz druga, bez. Poniżej znajduje się zilustrowany opis modułu PAL z gniazdem CI. Złącze krawędziowe Gniazdo interfejsu wspólnego (CI) Wyjście RF do płytki montażowej Moduł dostępu warunkowego (CAM) Karta smart Etykieta Dioda LED statusu Płytka obwodów drukowanych (PCB) Przemiennik częstotliwości sygnału w górę 3

4 Podstawy Etykiety Etykieta umieszczona jest na module wyjściowym, gdzie można zapisać informacje dotyczące konfiguracji modułu. Poza tą informacją, którą zapiszesz na etykiecie, przedstawione są tam również typ modułu oraz numer części. Uwaga Kolorowa część na górze etykiety informuje również o typie modułu. Każdy typ modułu oznaczony jest etykietą innego koloru. Etykieta Na jednej stronie modułu znajdziemy etykietę z nadrukowanym kodem paskowym. Instalacja modułu Moduł wyjściowy instaluje się poprzez wsunięcie modułu w szczelinę w niższej sekcji stacji czołowej i wepchnięcie jej, aż moduł zostanie zablokowany w miejscu. Wsuń moduł w szczelinę i zablokuj w miejscu. Wyjmowanie modułu Usunięcie modułu wyjściowego ze szczeliny dokonuje się za pomocą mechanizmu blokującego, znajdującego się po prawej stronie modułu w sekcji wyjściowej. W celu zwolnienia modułu, przemieść lekko mechanizm blokujący moduł. 4

5 Podstawy W celu wyjęcia modułu z sekcji wyjściowej, chwyć za mechanizm blokujący i wysuń moduł. CAM/karta smart Do każdego modułu wyjściowego wyposażonego w gniazdo interfejsu wspólnego (CI) można wprowadzić 2 moduły dostępu warunkowego (CA). Każdy moduł CA ma możliwość dekodowania co najmniej jednej usługi. Każda usługa zależy od dostawcy usług modułu CA lub karty smart. Moduł CA Karta smart Moduły CA oraz karty smart wprowadzone do modułów wyjściowych 5

6 Podstawy Dioda statusu Na przodzie każdego modułu znajduje się wskaźnik statusu LED. Dioda LED wskazuje, czy moduł działa zgodnie z jego zadaniami, czy też nie. Zielona migająca: Zielona: Czerwona: Zgaszona: Moduł nie został jeszcze skonfigurowany. Pracuje brak błędów i wszystko jest właściwe Błąd. Zasilanie nie zostało włączone. Dioda LED statusu Po uaktualnieniu oprogramowania modułu, DIODA statusu przekaże informacje o procesie uaktualniania. Pomarańczowy Chwilowo wyłączony Chwilowo zielony Czerwony Stan przeładowana systemu. Inicjalizacja uaktualnienia oprogramowania. Za każdym razem, gdy moduł otrzymuje prawidłowy pakiet danych. Powtarzane do momentu zakończenia uaktualnienia bez wystąpienia błędów. Uaktualnienie oprogramowania nie powiodło się. Konfiguracja systemu W celu ustawienia i konfiguracji modułów wejściowych i wyjściowych w systemie stacji czołowej, podłącz laptop (z systemem Windows) do gniazda RJ45 znajdującego się w głównym zespole stacji czołowej, posługując się kablem CAT5. Za pomocą kabla Cat5 podłącz komputer do portu ustawień na zespole głównym. 6

7 Programy narzędziowetdx System cyfrowej stacji czołowej Triax TDX posługuje się poniżej podanymi programami oraz dodatkowo niezbędne jest oprogramowanie TDX Service Tool Microsoft Silverlight Runtime wersja 3. 0. Zalecenia: System operacyjny: Windows XP lub późniejsze. Przeglądarka: Windows Internet Explorer wersja 6. 0 lub późniejsza. Oprogramowanie dodatkowe: Microsoft Silverlight Runtime wersja 3. W celu uzyskania dostępu do programu narzędziowego TDX, otwórz przeglądarkę stron komputerowych i na pasku adresów web wprowadź następujący adres IP po czym naciśnij enter. Uwaga W celu uzyskania dostępu do narządzi serwisowych TDX z użyciem wyżej wspomnianych adresów IP, laptop powinien stosować powyżej wspomniany adres IP. Logowanie Po załadowaniu programu narzędziowego TDX z systemu stacji czołowej TDX do komputera/laptopa, wyświetlone zostanie okno logowania TDX Service Tool. 1. Wpisz swoje hasło 2. Naciśnij przycisk logowania Przy pierwszym logowaniu do systemu stacji czołowej TDX, wprowadź hasło standardowe. Standardowym hasłem jest: triax1234 Po zalogowaniu do systemu stacji czołowej, hasło standardowe można zmienić. Dokładniejsze informacje o zmianie hasła podano w Okno administracji na stronie 9. Po naciśnięciu przycisku Log In wyświetlone zostanie okno systemowe. Uwaga Za każdym razem przy ustawianiu nowego systemu stacji czołowej, należy rozpocząć od dostosowania TDX Service Tool, co oznacza, że należy zmienić standardowe hasło, wybrać język, który zamierzasz użyć przy obsłudze TDX Service Tool, ustawić lokalizację systemu stacji czołowej TDX i zmienić adres IP, jeżeli system stacji czołowej TDX stanowi część sieci dystrybucyjnej. 7

8 Okno systemowe Okno systemowe zawiera pewną liczbę zakładek i przycisków, informacje o podłączonych urządzeniach oraz miejsce na listę parametrów konfiguracyjnych. Zakładki Ikona komunikacji Przyciski Lista informacji systemowych Obszar listy parametrów konfiguracyjnych Przyciski Ikona komunikacji Zakładki Przyciski Lista informacji systemowych Obszar listy parametrów konfiguracyjnych Informuje kiedy komunikacja pomiędzy systemem TDX oraz programami narzędziowymi TDX nie powiedzie się. Dokładniejsze informacje podano w Ikona komunikacji na stronie 9. Za pomocą zakładek wprowadź różne stopnie ustawień dla modułów wejściowych i wyjściowych. Przyciski w górnym, prawym narożniku współpracują z programami narzędziowymi TDX, podczas gdy przyciski poniżej obszaru listy parametrów konfiguracyjnych współpracują z samym procesem ustawiania. Lista ta wyświetla, czy podzespoły podłączone są do głównej stacji czołowej oraz czy one działają. W tym obszarze wyświetlana jest aktualna konfiguracja systemu stacji czołowej, jak również poprzednie wersje konfiguracji. Uwaga W połączeniu z każdym nowym systemem stacji czołowej, okno systemowe w programach narzędziowych TDX wyświetla pusty obszar listy parametrów konfiguracyjnych. 8

9 Ikona komunikacji Kolor ikony komunikacji pokazuje kiedy program narzędziowy TDX nie komunikuje się prawidłowo z systemem stacji czołowej TDX. Zielony: Programy narzędziowe TDX oraz system wymiany informacji w stacji czołowej działają bez problemów. Czerwony: Programy narzędziowe oraz system stacji czołowej TDX nie komunikują się prawidłowo. Naciśnij przycisk F5 dla odświeżenia przeglądarki oraz odnowienia komunikacji pomiędzy programami narzędziowymi TDX oraz systemem stacji czołowej. Ikona komunikacji czerwona brak komunikacji Ikona komunikacji zielona komunikacja aktywna Okno administracji W celu zmiany hasła oraz języka itp., należy otworzyć okno administracji, klikając przycisk Admin. w górnym, prawym narożniku okna systemowego. Kliknij przycisk Admin. dla otworzenia okna administracji. w celu otworzenia okna administracji. 9

10 Ustawienia języka Gdy otworzy się okno administracji, obszar ustawień języka zostanie wyświetlony. W celu wybrania innego języka, kliknij strzałkę z prawej dla danego pola języka otwierając rozwijaną listę z językami, które możesz wybrać. Kliknij w strzałkę otwierając rozwijaną listę Wybierz język, którym zamierzasz się posługiwać przy pracy z użyciem programów narzędziowych TDX. Wybrany język zostanie wyświetlony w polu języków aktualnych. 10

11 Ustawienia kraju Aby otworzyć pole ustawień kraju, kliknij w strzałkę po lewej stronie ustawienia Country settings. Kliknij w strzałkę otwierając pole ustawień kraju Pojawią się teraz opcje ustawiania pola kraju. W celu ustawienia lokalizacji systemu stacji czołowej TDX, kliknij w strzałkę po prawej stronie pola z wyświetlaną nazwą kraju, otwierając rozwijaną listę z nazwami krajów, spośród których możesz wybrać. 11

12 Kliknij w strzałkę otwierając rozwijaną listę Ustawienia strefy czasowej Wybierz kraj, w którym zainstalowany jest system stacji czołowej TDX. Wybrany kraj będzie wyświetlany w polu kraju. Aby otworzyć pole strefy czasowej, kliknij w strzałkę po lewej stronie ustawienia Time zone settings. 12

13 W celu ustawienia strefy czasowej systemu stacji czołowej TDX, kliknij strzałkę po prawej stronie pola Time zone, otwierając listę zawierającą strefy czasowe do wyboru. Kliknij w strzałkę otwierając rozwijaną listę Wybierz strefę czasową, w której ma pracować system stacji czołowej TDX. Wybrana strefa czasowa zostanie wyświetlona w polu Time zone. W celu ustawienia czasu zgodnie ze strefą czasową, kliknij strzałkę po prawej stronie pola Input module, otwierając rozwijaną listę ze wszystkimi modułami wejściowymi zainstalowanymi w zespole głównym. 13

14 Kliknij w strzałkę otwierając rozwijaną listę Wybierz moduł wejściowy, w którym zamierzasz ustawić czas. Nazwa wybranego modułu będzie wyświetlona w polu Input module. Ustawienia hasła Aby uzyskać możliwość ustawienia hasła, kliknij strzałkę przy Password settings. Dla zmiany hasła w polu Old password, wprowadź stare hasło. W pole New password wprowadź nowe hasło. Wprowadź stare hasło. 2. Wprowadź nowe hasło. 3. Wprowadź nowe hasło ponownie. W celu weryfikacji nowego hasła, wprowadź je ponownie w polu Confirm password. 14

15 Obsługa licencji W przypadku nabycia licencji do udostępniania usług z użyciem np. IPTV, licencje te muszą być uaktywnione w systemie stacji czołowej TDX z użyciem obsługi licencji w oknie administracji. Chcąc wejść w obszar obsługi licencji, kliknij strzałkę po lewej stronie obsługi licencji ( Licence handling). Przed uaktywnieniem licencji, należy skontaktować się z Triax przedstawiając informację o numerze seryjnym wyświetlanym w polu Serial number oraz unikalnym identyfikatorze TDX wyświetlanym w polu TDX unique ID. Po otrzymaniu przez Triax identyfikatora TDX, dostarczą oni klucz aktywacyjny. Wprowadź klucz aktywacyjny 2. Kliknij przycisk Activate Klucz aktywacyjny wprowadź w polu Activation key, a następnie kliknij przycisk aktywacji uzyskując dostęp do zakupionych licencji. 15

16 Informacje o numerze zakupionej licencji Uwaga Po kliknięciu przycisku aktywacyjnego zapewniającego dostęp do licencji, unikalny identyfikator TDX zostanie zmieniony, zaś klucz aktywacyjny zostanie skasowany. Chcąc zakupić dodatkowe licencje, musisz skontaktować się z Triax podając nowy unikalny identyfikator TDX i uzyskując nowy klucz aktywacyjny, zapewniający dostęp do dodatkowych licencji. Po wejściu w posiadane licencje np. za pomocą zakładki IPTV, wybierz usługi, które chcesz wyprowadzać w powiązaniu z licencją. Ustawienia IP Jeżeli system stacji czołowej TDX stanowi część sieci, niezbędna jest zmiana adresu IP tak, aby włączyć zespół główny w sieć. Aby uzyskać możliwość ustawienia hasła, kliknij strzałkę przy IP settings. Wprowadź nowy adres IP. Wprowadź nową maskę podsieci. Wprowadź nową standardową bramę 16

17 W odpowiednie pola wprowadź nowy adres IP, maskę podsieci oraz bramę standardową. W przypadku potrzeby resetu adresu IP stacji czołowej np. przywrócenie standardowego adresu fabrycznego, posłuż się przełącznikiem ID. W celu powrotu do ustawień fabrycznych, wykonaj następujące czynności: Wyłącz zasilanie zespołu głównego. Ustaw przełącznik ID zespołu głównego w pozycji 7, a następnie włącz zasilanie. Cztery diody LED będą migać kolorem czerwonym i żółtym do momentu ukończenia procesu resetu adresu IP. Jeżeli proces dobiegnie prawidłowo, diody LED zaświecą się kolorem zielonym. Jeżeli proces nie przebiegnie prawidłowo, diody LED będą świecić się kolorem czerwonym. Wyłącz zasilanie zespołu głównego. Ustaw przełącznik ID zespołu głównego w pozycji ustawienia wstępnego. Włącz zasilanie zespołu głównego. Teraz adresowi IP przywrócony został standardowy adres fabryczny. Ważne Aby zmiana adresu IP stała się efektywna, niezbędne jest ponowne przeładowanie systemu stacji czołowej TDX poprzez naciśnięcie przycisku Reboot w obszarze konserwacji systemu lub wyłączenie zasilania. Dla wyprowadzenia usług za pomocą systemu IPTV lub dołączenia dodatkowego urządzenia w sieci musisz wprowadzić adres IP, maskę podsieci oraz bramę standardową dla każdego gniazda podłączenia zespołu, którym się posługujesz. Ze względu na IPTV, dla każdego stosowanego gniazda połączeniowego, niezbędne jest również wprowadzenie adresu multicast IP oraz portu multicast. Chcąc wejść do opcji ustawiania IP, kliknij strzałkę po lewej stronie ustawień IP. Teraz kliknij zakładkę Unit link 1 wyświetlając odpowiednie pola. Kliknij zakładkę Unit link 1, aby wyświetlić poniższe pola 17

18 W odpowiednie pola wprowadź nowy adres IP, maskę podsieci oraz bramę standardową. Wprowadź nową standardową bramę W powiązaniu z IPTV, pola u dołu tego obszaru są również niezbędne. Chcąc użyć protokołu transportu w czasie rzeczywistym [Real-time Transport Protocol], kliknij pole uaktywnienia protokołu RTP Enable RTP. W przypadku, gdy nie możesz użyć wartości standardowych wyświetlanych w dwóch polach, wprowadź w odpowiednie pola nowy adres multicast IP oraz port multicast. Kliknij, aby wybrać protokół RTP Wprowadź adres IP multicast Wprowadź port multicast 18

19 W przypadku podłączenia systemu IPTV lub drugiego podzespołu do gniazda Unit link 2, kliknij zakładkę Unik link 2 i wprowadź adres IP, maskę podsieci oraz standardową bramę, a w połączeniu z IPTV wprowadź również adres IP oraz port multicast. Po dokonaniu zmian, które miały być wykonane w oknie administracji, kliknij przycisk OK u dołu okna administracji, zapisując zmiany i powracając do okna System. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany Uwaga Tylko przy pierwszym wejściu do systemu stacji czołowej TDX w celu ustawień, potrzebna jest zmiana hasła, języka, strefy czasowej, kraju i adresu IP. OSTRZEŻENIE Wszystkie niezapisane zmiany, w momencie odcięcia zasilania, zostaną utracone 19

20 Utworzenie nowej konfiguracji systemu W celu utworzenia nowej konfiguracji, kliknij przycisk New configuration w oknie systemowym. Teraz utworzony jest plik konfiguracji i znajduje się on na liście Configuration. Plik konfiguracyjny pojawi się na liście po naciśnięciu przycisku New. Chcąc zmienić istniejącą konfigurację systemu stacji czołowej, można posłużyć się przyciskami poniżej obszaru listy konfiguracji. Set active New Delete Load to TDX Po wybraniu pliku konfiguracyjnego, którego zamierzasz użyć, kliknij ten przycisk. Kliknij ten przycisk dla rozpoczęcia tworzenia nowego pliku konfiguracyjnego. Kliknij ten przycisk dla skasowania wybranego pliku konfiguracyjnego. Kliknij ten przycisk dla pobrania pliku konfiguracyjnego z komputera/laptopa do systemu TDX. Dokładniejsze informacje o pobieraniu podano w rozdziale Pobieranie do TDX na stronie 45. Load from TDX Kliknij ten przycisk dla pobrania pliku konfiguracyjnego z systemu TDX do komputera/laptopa. Dokładniejsze informacje o pobieraniu podano w rozdziale Pobieranie z TDX na stronie 46. Dla aktywacji nowego pliku konfiguracji, wybierz plik i kliknij przycisk uaktywnienia Set active oraz przycisk Apply zapisując plik konfiguracyjny. 20

21 Zapis konfiguracji Apply - Przycisk ważny przy zmianie konfiguracji systemu stacji czołowej, znajduje się w górnym, prawym rogu okna programu narzędziowego TDX. Kliknij przycisk Apply, aby zapisać zmiany Apply Po każdym dokonaniu zmian w konfiguracji, napis Apply na przycisku Apply zaświeci się na czerwono, informując, że posiadasz niezapisane zmiany, które trzeba zapisać. Dla zapisania zmian kliknij przycisk Apply. Po zapisaniu zmian napis Apply traci czerwony kolor. Zmiana konfiguracji systemu OSTRZEŻENIE Wszystkie niezapisane zmiany, w momencie odcięcia zasilania, zostaną utracone Po zmianie istniejącej konfiguracji systemu stacji czołowej, narzędzia serwisowe TDX TDX Service Tool w momencie zapisania zmian za pomocą przycisku Apply uaktualniają datę i czas pliku konfiguracyjnego. Data i czas pliku konfiguracyjnego zostały uaktualnione 21

22 Okno modułów CA Dla wyświetlenia okna modułów CA na ekranie programów narzędziowych TDX, kliknij zakładkę moduły CA. Przy pierwszym wyświetleniu okna modułów CA w nowej konfiguracji na liście modułów, wyświetlany jest tylko numer oraz typ modułów CA, które zostały umieszczone w zespole głównym i podzespołach. Moduły CA należy konfigurować jeden po drugim. Dla wyświetlenia okna konfiguracji, kliknij przycisk Setup modułu CA, który ma być skonfigurowany. Kliknij przycisk Setup 22

23 Okno konfiguracji modułów CA Przy pierwszym wyświetleniu przez programy narzędziowe TDX okna konfiguracji modułu CA w nowej konfiguracji, w polu listy usług nic nie jest wyświetlane. Zakładki Przycisk Back Zespół i ID szczeliny Przycisk interfejsu wspólnego Przyciski Pole listy usług Przycisk Submit Pole informacji statusu W polu listy usług można wybrać, jaka usługa lub usługi mają być dekodowane. Usługi wymagające dekodowania przed ich wyprowadzeniem oznaczone są symbolem dolara $. W celu wybrania usługi, kliknij kwadrat po prawej stronie usługi, która ma wystąpić w polu listy usług. Kliknij kwadrat, aby wybrać usługę Po wybraniu usług, które mają być dekodowane, kliknij przycisk Submit zapisując te informacje w systemie stacji czołowej i powracając do okna modułów CA. Przycisk Common interface stosuje się jedynie, gdy wystąpią problemy z dekodowanymi usługami. 23

24 Kliknięcie przycisku Common interface zapewnia dostęp do informacji z karty smart wprowadzonej do modułu CA. Typ informacji zapisanej na karcie smart zależy od samej karty i jej wykonania. Poniżej znajduje się interfejs karty Conax. Zapoznaj się z instrukcją obsługi modułów CA oraz kart smart, które zostały wprowadzone do modułów wyjściowych, gdzie zamieszczono dodatkowe informacje. Po powrocie do okna modułów CA, dekodowane usługi będą wyświetlane przy skonfigurowanym module CA. Pamiętaj, aby od czasu do czasu kliknąć przycisk Apply w górnym, prawym narożniku, zapisując nowe ustawienia konfiguracyjne. Informacja o statusie CA Będzie zaimplementowane później. 24

25 Okno wyjść Dla wyświetlenia okna wyjść na ekranie programów narzędziowych TDX, kliknij zakładkę Output. Przy pierwszym wyświetleniu okna wyjść przy nowej konfiguracji na liście modułów, wyświetlany jest tylko numer oraz typ modułów wyjściowych, które zostały umieszczone w zespole głównym i podzespołach. Zakładki Przyciski Lista modułów Przyciski ustawień (Setup) Moduły wyjściowe należy konfigurować jeden po drugim. Uwaga Cztery kanały w module wyjściowym blokowane są ze sobą, dlatego też można jedynie zmienić jedynie pierwszy kanał. Dla wyświetlenia okna konfiguracji, kliknij przycisk Setup modułu wyjściowego PAL, który ma być skonfigurowany. Naciśnij przycisk ustawień (Setup) 25

26 Konfiguracja modułu wyjściowego Zakładki Przycisk Back Zespół i ID szczeliny Przyciski Pola konfiguracji Pola konfiguracji Przycisk Submit Pole informacji statusu Przy pierwszym wyświetleniu okna konfiguracyjnego przez programy narzędziowe TDX dla modułu wyjściowego w nowej konfiguracji, w polu konfiguracji pojawi się albo wartość standardowa albo pozostanie ono puste. Disabled output (Wyjścia zablokowane) Colour system (Plan kanałów) Chcąc zablokować to wyjście, kliknij wprowadzając oznaczenie w polu Disabled output. W celu wybrania innego systemu kolorów, kliknij strzałkę po prawej od pola Colour system otwierając rozwijaną listę systemów, z której można wybrać właściwy. Wybierz system, który zamierzasz zastosować. Kliknij strzałkę otwierając rozwijaną listę 26

27 Broadcast system (System nadawania) Channel, Frequency and Channel spacing (Kanały, częstotliwość oraz odstęp między kanałami) W celu wybrania innego systemu TV, kliknij strzałkę po prawej od pola Broadcast system otwierając rozwijaną listę systemów, z której można wybrać właściwy. Konfigurując moduł PAL masz dwie możliwości: Można posłużyć się specyfikacjami planu kanału lub Można ręcznie wprowadzić częstotliwość, co pozwala na wyszukanie odpowiednich usług. Użycie planu kanałów: W celu wybrania odpowiedniego kanału, kliknij strzałkę po prawej od pola kanału otwierając rozwijaną listę, z której można wybrać właściwy kanał. Wybierz kanał, który zamierzasz zastosować. Po wybraniu kanału automatycznie zostanie podana częstotliwość oraz odstęp między kanałami. Ręczne wprowadzanie częstotliwości: W celu ręcznego wprowadzenia częstotliwości, kliknij strzałkę po prawej od pola Channel otwierając rozwijaną listę kanałów, z której można wybrać właściwy. Z rozwijanej listy wybierz Frequency. W polu Frequency wprowadź odpowiednią częstotliwość, wyrażając ją w khz. W celu wybrania odpowiedniego odstępu między kanałami, kliknij strzałkę po prawej od pola Channel spacing otwierając rozwijaną listę odstępów między kanałami, z której można wybrać właściwy. Wybierz odstęp między kanałami, który zamierzasz zastosować. Uwaga Po wybraniu kanału dla pierwszego wyjścia modułu wyjściowego z użyciem planu kanału lub poprzez ręczne wprowadzenie częstotliwości, należy również ustawić pozostałe trzy kanały RF rozpatrywanego modułu. Potrzeba jedynie wybrać usługi dla każdego z trzech innych kanałów RF, lub wyłączyć jeden albo więcej z tych trzech kanałów. W celu wybrania usług, kliknij przycisk Services przy zakładce Select input otwierając okno Select services Select input (Wybór wejścia) Uwaga W przypadku użycia modułu PAL, dla każdego kanału RF można jedynie wyprowadzać jeden serwis. 27

28 Naciśnij przycisk usługi ( Service) W oknie Select services można wybrać usługę lub usługi, które zamierzasz wyprowadzać. Uwaga Klikając nagłówek jednej z tych podkreślonych kolumn w oknie Select services, można wykonać sortowanie listy w kolejności alfabetycznej lub numerycznej, zależnie od tego, której kolumny nagłówek został kliknięty. 28

29 Kliknij w kwadrat, aby wybrać usługę. Kliknij OK, aby zapisać i opuścić okno. RF level correction (Korekcja poziomu RF) W celu wybrania usługi, kliknij kwadrat po prawej stronie usługi, którą chcesz uzyskać. Kliknij OK powracając do okna konfiguracji. Następnie wybierz lub wprowadź wartości w inne pola okna Configuration. Dla wybrania innej korekcji poziomu RF, kliknij strzałkę po prawej stronie pola RF level correction otwierając rozwijaną listę z dostępnymi poziomami. Wybierz poziom, który zamierzasz zastosować. 29

30 Aspect ratio (Współczynnik kształtu) First audio language (Główny język audio) Second audio language (Dodatkowy język audio) Audio system (System audio) Audio level correction (Korekcja poziomu audio) First subtitle language (Główny język list dialogowych) Second subtitle language (Dodatkowy język list dialogowych) Preferred subtitling type (Preferowany typ list dialogowych) Subtitles offset (Przemieszczenie list dialogowych) Disabel teletext (Wyłączenie teletekstu) Dla wybrania odpowiedniego formatu obrazu, kliknij strzałkę po prawej stronie pola Aspect ratio, otwierając rozwijaną listę z formatami, spośród których można wybrać właściwy. Wybierz format, który zamierzasz zastosować. Dla wybrania preferowanego języka audio, kliknij strzałkę po prawej od pola First audio language, otwierając rozwijaną listę zawierającą dostępne języki. Wybierz język, który zamierzasz zastosować. Dla wybrania dodatkowego języka audio, kliknij strzałkę po prawej od pola Second audio language otwierając rozwijaną listę zawierającą dostępne języki. Dla wybrania systemu audio, kliknij strzałkę po prawej od pola Audio System otwierając rozwijaną listę zawierającą dostępne systemy audio. Wybierz system audio, który zamierzasz zastosować. Dla wykonania korekcji poziomu audio, kliknij strzałkę po prawej stronie pola Audio level correction, otwierając rozwijaną listę z wartościami korekcji wyrażonymi w decybelach (db), z której można wybrać odpowiadającą. Wybierz korekcję poziomu audio, którą zamierzasz zastosować. Dla wybrania preferowanego języka list dialogowych, kliknij strzałkę po prawej od pola First subtitle language, otwierając rozwijaną listę zawierającą dostępne języki. Dla wybrania dodatkowego języka list dialogowych, kliknij strzałkę po prawej od pola Second subtitle language, otwierając rozwijaną listę zawierającą dostępne języki. W celu wybrania odpowiedniego typu list dialogowych lub wyłączenia list dialogowych, kliknij strzałkę po prawej stronie pola Preferred subtitling type, otwierając rozwijaną listę z opcjami do wyboru. Wybierz typ list dialogowych, który zamierzasz zastosować. W celu przemieszczenia pozycji wyświetlania listy dialogowej na ekranie TV nieznacznie w górę lub w dół, w polu Subtitles offset można wprowadzić liczbę pikseli (od -40 do +40), o które chcesz przemieścić pozycję wyświetlania listy w górę lub w dół. Chcąc wyłączyć dostępność teletekstu, kliknij pole oznaczenia przy opcji Disabled teletext. 30

31 Uwaga Po wyświetleniu okna konfiguracji dla modułu wyjściowego, który został skonfigurowany, wszystkie pola są wypełnione a usługi wybrane. Chcąc zmienić ustawione wartości lub usługi, wykonaj tę samą procedurę jak przy konfigurowaniu modułu wyjściowego po raz pierwszy. Po wybraniu lub wprowadzeniu odpowiednich wartości, kliknij przycisk Submit zapisując tę informację w systemie stacji czołowej i powracając do okna wyjść. Kliknij przycisk Submit zapisując wybór Pamiętaj, aby od czasu do czasu kliknąć przycisk Apply w górnym, prawym narożniku, zapisując nowe ustawienia konfiguracyjne. 31

32 Informacje o statusie Informacja o statusie umieszczona jest u dołu okna konfiguracyjnego. Informacja wyświetlana w oknie konfiguracji modułu PAL uwzględnia wersję oprogramowania. Status Informuje, o statusie modułu wyjściowego. SW revision Wyświetla wersję oprogramowania modułu wyjściowego. Informacja Po powrocie do okna wyjść, na liście modułu wyświetlona zostanie konfiguracja modułu wyjściowego. Skonfigurowany moduł wyjściowy 32

33 Teraz można przejść do konfiguracji innych modułów wyjściowych jeden po drugim, posługując się procedurą opisaną na poprzednich stronach. Kasowanie ustawienia Chcąc usunąć moduł wyjściowy i związaną z nim konfigurację, można posłużyć się przyciskiem Delete odpowiedniego modułu, znajdującym się w oknie Output. Kliknij przycisk Delete modułu wyjściowego PAL, który ma być usunięty. Wyświetlone zostanie okno z prośbą o potwierdzenie, czy moduł wyjściowy naprawdę ma być usunięty. Zanim moduł wyjściowy nie zostanie fizycznie usunięty ze stacji czołowej, na liście modułu będą wyświetlone cztery linie z napisami w czerwonym kolorze. Konfiguracja zostanie skasowana 33

34 Okno ustawień sieci W celu wyświetlenia okna ustawień sieci na ekranie programów narzędziowych TDX, kliknij zakładkę Network. Przy pierwszym wyświetleniu okna ustawień sieci w polach tego okna pojawią się wartości standardowe. W obszarze listy usług wyświetlone zostaną wszystkie usługi cyfrowe, jakie zostały skonfigurowane dla wyprowadzania z użyciem zakładki Output. Zakładki Przyciski Pola konfiguracji Obszar listy usług Przycisk Submit Dla wykonania wyszukiwania w tabeli NIT (tabela informacji sieciowych) przy wyszukiwaniu usług dla ich odbiorników TV lub set-top box, użytkownicy końcowi mogą potrzebować identyfikatora sieciowego. Zarówno dla DVB-T, jak i DVB-C mamy krajowe identyfikatory i nazwy sieciowe. Identyfikator sieci Nazwa sieci W polu Network ID wprowadź odpowiedni identyfikator sieci. Jeżeli jest to sieć otwarta, identyfikator sieci spełnia wytyczne ETSI TR Jeżeli jest to sieć zamknięta, identyfikator określ samodzielnie. W polu Network name wprowadź nazwę sieci. Maksymalna liczba znaków, które można wprowadzić w pole wynosi 255. W obszarze listy usług możesz określić numeryczną kolejność wyjść dla usług cyfrowych na odbiorniku TV lub set-top box użytkownika końcowego. Numer LCN W polu LCN numer po prawej każdej usługi na liście usług, wprowadź odpowiedni numer. Uwaga Nie można tego samego numeru LCN przypisać większej liczbie usług. Po wprowadzeniu potrzebnych wartości, kliknij przycisk Submit zapisując te informacje w systemie stacji czołowej. 34

35 Kliknij przycisk Submit zapisując informacje Pamiętaj, aby od czasu do czasu kliknąć przycisk Apply w górnym, prawym narożniku, zapisując nowe ustawienia konfiguracyjne. Lista kanałów Aby wyświetlić okno listy kanałów, kliknij zakładkę Channel list na ekranie TDX Service Tool. Po zakończeniu konfigurowania wszystkich modułów wyjściowych wprowadzonych do stacji czołowej, wyświetlona zostanie zakładka listy kanałów wymieniająca wszystkie wybrane kanały i usługi. 35

36 Plik log Możesz zapisać plik log zawierający listę akcji jakie wystąpiły w systemie stacji czołowej TDX. Może to okazać się pomocne w czasie poszukiwania problemów ze stacją czołową TDX. Plik logów ma rozmiar wystarczający do zapisania wszystkich akcji jakie miały miejsce w systemie w ciągu kilku ostatnich tygodni. Dla zapisania pliku logów na komputerze/laptopie, niezbędne jest otworzenie okna administracji. Dla otworzenia okna administracji, kliknij przycisk Amin, w prawym, górnym rogu okna programów narzędziowych TDX. Kliknij przycisk Administracji Aby wejść do obszaru konserwacji systemu, kliknij strzałkę po lewej stronie System maintenance. 36

37 W obszarze konserwacji systemu System maintenance, kliknij przycisk Save log otwierając okno pobierania pliku File Download. Kliknij, aby otworzyć plik log Kliknij, aby zapisać plik log W oknie pobierania plików można, albo otworzyć plik z logami, albo zapisać plik na laptopie/komputerze. Chcąc otworzyć plik logów w oknie pobierania plików, kliknij przycisk Open. W przypadku potrzeby zapisania logu po przejrzeniu pliku w oknie Notatnika, można posłużyć się opcją Zapisz jako komendy w menu Plik okna Notatnika. Chcąc zapisać plik logów po otworzeniu okna pobierania plików, kliknij przycisk Zapisz otwierając okno Zapisz jako. 37

38 Przejdź do folderu, w którym plik ma zostać zapisany. Kliknij przycisk Save zapisując plik. Przejdź do odpowiedniego folderu. Kliknij, aby zachować plik. Kliknięcie przycisku Save wyświetli okno pobierania. Po pobraniu i zapisaniu pliku logów, możesz otworzyć plik logów, otwierając folder, w którym plik został zapisany lub po prostu zamknąć okno. Po zamknięciu okna pobierania nastąpi automatyczny powrót do okna administracji. Zamknij okno, klikając przycisk OK lub Cancel. 38

39 Uaktualnienie oprogramowania wewnętrznego Jeżeli uaktualnienie oprogramowania dla systemu TDX zostanie udostępnione poprzez stronę internetową oprogramowanie to można pobrać na komputer, a następnie uaktualnić system TDX posługując się oknem administracji. znajdujący się w prawym, górnym oknie programów narzędziowych TDX, otwierając okno administracji. Kliknij przycisk Change umieszczony po prawej stronie numeru wersji aktualnego oprogramowania, otwierając okno oprogramowania. Kliknij przycisk Change otwierając okno oprogramowania 39

40 W oknie oprogramowania pojawi się numer aktualnie zainstalowanej wersji oprogramowania wewnętrznego TDX, jak również poprzednie wersje oprogramowania. Poprzednie wersje oprogramowania Aktualna i aktywna wersja oprogramowania Kliknij przycisk Upload file. Aby wyświetlić okno Open, kliknij przycisk Upload file. W oknie Open przejdź do folderu, w którym zapisane zostało nowsze oprogramowanie pobrane ze strony Triax. Wybierz plik. Kliknij przycisk Open, dołączając plik do listy w oknie oprogramowania. 40

41 1. Kliknij, aby otworzyć plik. Po kliknięciu przycisku Open następuje powrót do okna oprogramowania wewnętrznego. W oknie oprogramowania plik zawierający nową wersję zostanie umieszczony u góry listy uaktualnień. Kliknij nazwę pliku wybierając plik, a następnie kliknij przycisk Set active przenosząc oprogramowanie do systemu TDX. Kliknij przycisk Set active Kliknięcie przycisku Set active wyświetli okno uaktualnienia oprogramowania wewnętrznego. W tym oknie można wybrać, czy zamierzamy uaktualniać całość oprogramowania np. moduły, kontroler systemu oraz interfejs użytkownika, czy tylko oprogramowanie wewnętrzne wybrane przez użytkownika. Przy uaktualnianiu oprogramowania wewnętrznego, Triax zaleca uaktualnienie całości oprogramowania. Uaktualnienia starych pakietów należy stosować, gdy system stacji czołowej TDX składa się głównie z nowych modułów lub też kilku starszych modułów, które mogą skorzystać na uaktualnieniu. 41

42 1. Kliknij dla uaktualnienia całości oprogramowania lub kliknij dla uaktualnienia jedynie oprogramowania wybranego przez użytkownika. Kliknij przycisk Start update rozpoczynając uaktualnianie. Po uaktualnieniu oprogramowania wewnętrznego, okno statusu oprogramowania wyświetli informację o statusie, błędach, jak również postępie samego uaktualniania. Uaktualnienie trwa około 5 minut. Po zakończeniu uaktualniania oprogramowania wewnętrznego, należy przeładować system klikając przycisk Restart, pozwoli to uaktywnić całość oprogramowania. Ważne W czasie przeładowywania systemu stacji czołowej TDX, dostęp do usług dla użytkowników końcowych przez pewien czas będzie przerwany. 42

43 Kliknij przycisk Restart, aby przeładować system stacji czołowej Po przeładowaniu systemu stacji czołowej TDX, pojawi się okno z pytaniem, czy ponownie uaktywnić przeglądarkę stron internetowych. Po ponownym uruchomieniu przeglądarki, należy zalogować się w programach narzędziowych TDX, jeżeli zachodzi potrzeba wprowadzenia jakiś zmian. Jeżeli lista uaktualnień oprogramowania wymaga oczyszczenia, można usunąć jedną lub więcej z poprzednich uaktualnień oprogramowania posługując się oknem zmiany oprogramowania Change firmware. Wybierz uaktualnienie oprogramowania i kliknij przycisk kasowania pakietu Delete package. Wybierz plik Kliknij przycisk Delete package Uaktualnienie oprogramowania zostało usunięte z listy. 43

44 Przeładowanie systemu Jeżeli zachodzi potrzeba chwilowego wyłączenia i ponownego uruchomienia stacji czołowej TDX, można użyć przycisku Reboot w obszarze konserwacji systemu w oknie administracji. Kliknij przycisk Reboot, przeładowując system stacji czołowej TDX. Kliknij przycisk Reboot, aby przeładować system stacji czołowej TDX Uwaga Ważne Przeładowanie systemu stacji czołowej TDX może zostać wykonane również poprzez ręczne wyłączenie zasilania. W czasie przeładowywania systemu stacji czołowej TDX lub wyłączenia zasilania, dostęp do usług dla użytkowników końcowych przez pewien czas będzie przerwany. Po przeładowaniu systemu TDX, zamknij okno administracji i ponownie uruchom przeglądarkę internetową. Po ponownym uruchomieniu przeglądarki, jeżeli zachodzi potrzeba wprowadzenia jakiś zmian, należy zalogować się w programach narzędziowych TDX. 44

45 Pobieranie do TDX W przypadku pobierania pliku konfiguracji za pomocą konfiguratora TDX z komputera/laptopa do systemu TDX, należy użyć przycisku Load to TDX w zakładce System. Kliknij przycisk Load to TDX Kliknij przycisk Load to TDX u dołu zakładki System, wyświetlając okno Open. W oknie Open przejdź do folderu, w którym zapisany został plik konfiguracyjny z konfiguratora TDX. Wybierz plik, a następnie kliknij przycisk Open, uwzględniając plik na liście konfiguracji zakładki System. 45

46 1. Plik konfiguracji będzie wyświetlony w obszarze listy konfiguracji. Jeżeli nazwa pliku kunfiguracyjnego jest identyczna z istniejącym plikiem konfiguracji, to do nazwy nowego pliku dodany zostanie numer w nawiasach. Pobieranie z TDX Istnieje możliwość zapisania pliku konfiguracji z systemu TDX na komputerze/laptopie, co jest użyteczne, gdy innemu systemowi stacji czołowej TDX zamieszasz przypisać plik konfiguracji. Jeżeli jednak plik konfiguracji zostanie wpisany do nieidentycznego systemu TDX, niezbędne będzie przekonfigurowanie tych modułów, które odbiegają od układu określonego w pliku konfiguracji. Wszystkie niezgodne moduły będą oznaczone kolorem czerwonym. W celu zapisania pliku konfiguracji w komputerze/laptopie,, należy użyć przycisku Load from TDX w zakładce System. Kliknij przycisk Load from TDX Kliknij przycisk Load from TDX u dołu zakładki System, wyświetlając okno Save As. 46

47 Przejdź do folderu, w którym plik konfiguracyjny ma zostać zapisany. W polu File name wprowadź nazwę pliku konfiguracyjnego. W polu File type ustaw typ pliku. Wprowadź nazwę pliku. Ustaw typ pliku. 4. Po zapisaniu pliku konfiguracyjnego nastąpi automatyczny powrót do zakładki System. 47

48 Informacje systemowe Aby uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych zespołach, kliknij dany zespół na liście informacji systemowej System information i otwórz okno informacji systemowych. Kliknij nazwę zespołu, aby otworzyć okno informacji o systemie W oknie informacji systemowych otrzymasz informacje o błędach systemu, z jakiej wersji oprogramowania korzysta każdy z modułów wejścia i wyjścia oraz adresy MAC. Błędy w systemie Wersje oprogramowania Adresy MAC W zakresie błędów w systemie stacji czołowej TDX, jako punktem początkowym dla lokalizacji błędów, można posłużyć się oknem informacji systemowych. 48

49 Notatki Notatki 49

50 Notatki Notatki 50

51 Notatki Notatki 51

52

PYXIS2 – baza danych dla ISP - Instrukcja <strong>obsługi</strong> i <strong>konfiguracji</strong> <strong>oprogramowania</strong> (dla wersji 2. 04) www. pyxisisp. pl © 2011 Piotr Szkut użytkownikiem. W większości przypadków zostawiamy puste aby algorytmowi umożliwić automatyczne operacje, np. automatyczne rozliczanie faktur. „Jako datę aktywacji przyjmij” – Zaznaczenie tego pola i wstawienie daty informuje algorytm od kiedy należy użytkownikowi liczyć zaległości w programie oraz od kiedy należy uwzględniać go w operacjach automatycznego generowania faktur. „Użytkownik zaznaczony” – wyświetla nam w tabeli głównej użytkownika czerwoną czcionką. Jest to stosowane w celach informacyjnych, aby zwrócić z jakichś względów uwagę na tego użytkownika. Przycisk „Aktywuj użytkownika” jest aktywny, jeżeli dany użytkownik został deaktywowany i chcemy przywrócić go do grona użytkowników aktywnych (opis i znaczenie procedury w dalszej części instrukcji). Pole „Notatka” umożliwia nam wpisanie informacji odnośnie danego użytkownika. Informacja ta jest też automatycznie wysyłana do iBOKa i jest widoczna w panelu danego użytkownika po jego zalogowaniu się. Każdego użytkownika można też przypisać do pięciu różnych grup jednocześnie. Przypisanie do grupy umożliwia przefiltrowanie i sortowanie bazy po grupach. Ma to o tyle istotne znaczenie, że wszystkie operacje masowe wykonywane są na aktualnie widocznej w tabeli głównej grupie użytkowników i w kolejności aktualnego jej sortowania. Daje to szerokie możliwości np. przy kolejności generowania faktur czy wysyłaniu informacji do danej grupy użytkowników. Pole „Nazwa rabatu” umożliwia nam zadeklarowanie dodatkowej pozycji która będzie umieszczana na automatycznie generowanej fakturze (jeśli pominiemy nazwę, zostanie wpisana domyślna – „Rabat”). Aby pozycja taka ostała dodana do faktury musi być wypełnione pole „Kwota rabatu” wartością różną od zera. Wpisana kwota nie może też być większa niż suma kwot szablonu faktury abonamentowej. Kwota dodatnia oznacza uwzględnienie na fakturze pozycji jako rabat (a wiec z kwotą ujemną). Można też wpisać w to pole kwotę ze znakiem minus i wtedy pozycja taka zostanie dodana do faktury jako kolejna pozycja ze znakiem plus. Pozycja ta będzie dodana jednorazowo lub do daty określonej w polu „do”. Pola te można wiec wykorzystać zarówno do rabatowania użytkownika jednorazowo (np. jako rabat za wystąpienie awarii) jak też przez zadany okres (np. przy promocji). Można też wykorzystać je do naliczania dodatkowych zobowiązań jednorazowo (np. za płatną usługę serwisową) lub cyklicznie (np. ratalne rozliczenie się za zakupiony sprzęt, itp. ). W przypadku - 24 -

PYXIS2 – baza danych dla ISP - Instrukcja <strong>obsługi</strong> i <strong>konfiguracji</strong> <strong>oprogramowania</strong> (dla wersji 2. pl © 2011 Piotr Szkut pominięcia pola z datą po uwzględnieniu na fakturze kwota rabatu zostanie wyzerowana i nie będzie więcej do faktury doliczana. Zakładka „Dane rozszerzone zawiera dodatkowe pola dotyczące użytkownika. „Numer rachunku bankowego dla klienta” – Miejsce na indywidualny rachunek bankowy klienta. Wypełniamy, gdy posiadamy wykupioną opcję subkont w naszym banku. Jeśli pole to zawiera numer rachunku, to jest on drukowany na formularzach i fakturach zamiast numeru konta firmowego z okna „Dane właściciela”. Rachunki dla klientów można wygenerować automatycznie w operacjach masowych. Pola „Login” i „Hasło”, to pola dostępu do iBOKa (można generować te dane automatycznie dla wszystkich klientów). Sekcja „Pasmo” umożliwia wpisanie wykupionego przez danego użytkownika pasma. Dane te są istotne też w przypadku połączenia <strong>Pyxis</strong>a z urządzeniami Intruxa, Etherwerxa czy MikroTika oraz jako dane informacyjne. Jeśli dane adresowe na fakturze są z jakichś przyczyn inne niż fizyczne miejsce instalacji sprzętu, powinniśmy wypełnić pola w sekcji „Adres instalacji”. Informacja ta będzie drukowana np. na formularzu zlecenia serwisowego. To samo dotyczy adresu do korespondencji. Jeśli faktura ma być wysyłana na inny adres, należy wypełnić sekcję „Adres do korespondencji”. Adres ten będzie wydrukowany na fakturze i po jej złożeniu „na 3” będzie widoczny w okienku koperty DL. Podanie daty i wypełnienie pola terminarza powoduje po zadanej dacie podświetlenie użytkownika kolorem i ewentualne wyświetlenie informacji przy starcie programu o konieczności podjęcia wcześniej ustalonych działań odnośnie jego osoby (może do być przewidziana rezygnacja z usług czy podwyższenie abonamentu lub inne działania które powinniśmy wykonać o zadanym czasie a nie wykonują się one automatycznie). - 25 -

 • Page 1 and 2: INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONFIGURACJI
 • Page 3 and 4: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 5 and 6: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 7 and 8: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 9 and 10: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 11 and 12: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 13 and 14: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 15 and 16: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 17 and 18: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 19 and 20: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 21 and 22: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 23: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 27 and 28: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 29 and 30: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 31 and 32: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 33 and 34: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 35 and 36: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 37 and 38: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 39 and 40: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 41 and 42: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 43 and 44: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 45 and 46: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 47 and 48: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 49 and 50: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 51 and 52: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 53 and 54: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 55 and 56: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 57 and 58: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 59 and 60: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 61 and 62: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 63 and 64: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 65 and 66: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 67 and 68: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 69 and 70: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 71 and 72: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 73 and 74: PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst
 • Page 75 and 76:

  PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst

 • Page 77 and 78:

  PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst

 • Page 79 and 80:

  PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst

 • Page 81:

  PYXIS2 - baza danych dla ISP - Inst

Instrukcje: tworzenie i edytowanie konfiguracji - Visual Studio (Windows) | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 4 min

Dotyczy:Visual Studio Visual Studio Code Visual Studio dla komputerów Mac

Oprócz wbudowanych konfiguracji debugowania i wydawania można utworzyć kilka konfiguracji kompilacji dla rozwiązania. Możesz na przykład utworzyć konfigurację testu na potrzeby kompilacji testów wewnętrznych i skonfigurować różne rodzaje kompilacji, które można dystrybuować do różnych klientów.

Tworzenie konfiguracji kompilacji

Możesz użyć okna dialogowego Configuration Manager, aby wybrać lub zmodyfikować istniejące konfiguracje kompilacji lub utworzyć nowe.

Aby otworzyć okno dialogowe Configuration Manager, w Eksplorator rozwiązań kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł rozwiązania, aby otworzyć menu skrótów dla rozwiązania, a następnie wybierz pozycję Configuration Manager.

Możesz również otworzyć Configuration Manager, klikając listę rozwijaną na pasku narzędzi Visual Studio, który umożliwia wybranie bieżącej konfiguracji (na przykład debugowanie lub wydanie).

Istnieją dwa poziomy konfiguracji, konfiguracja rozwiązania i konfiguracja projektu. Konfiguracja rozwiązania jest wybrana podczas przełączania aktywnych konfiguracji przy użyciu paska narzędzi w Visual Studio. Konfiguracja projektu jest konkretną konfiguracją każdego projektu.

W oknie dialogowym Configuration Manager możesz użyć listy rozwijanej Konfiguracja aktywnego rozwiązania, aby wybrać konfigurację kompilacji całej rozwiązania, zmodyfikować istniejącą lub utworzyć nową konfigurację. Możesz użyć listy rozwijanej Aktywne rozwiązanie, aby wybrać platformę docelową konfiguracji, zmodyfikować istniejącą lub dodać platformę. Jeśli dodasz platformę rozwiązania, musi być obsługiwana przez co najmniej jeden z projektów.

Okienko kontekstów Project zawiera listę projektów w rozwiązaniu. Dla każdego projektu można wybrać konfigurację i platformę specyficzną dla projektu, zmodyfikować istniejące lub utworzyć nową konfigurację lub dodać nową platformę z listy platform obsługiwanych przez Visual Studio. Można również zaznaczyć pola wyboru, które wskazują, czy każdy projekt jest uwzględniony podczas korzystania z konfiguracji całej rozwiązania do kompilowania lub wdrażania rozwiązania.

Ostrzeżenie

Visual Studio nie wymusza żadnych wymagań, które platformy projektu wybrane w tym oknie dialogowym są zgodne z platformą rozwiązania. Na przykład nie ma możliwości ustawienia wszystkich platform projektu na x86 wartość, gdy aktywna platforma rozwiązania to x64, dlatego należy unikać pomyłek i wybierać platformy projektów, które są zgodne z platformą rozwiązania, gdy jest to możliwe.

Ustawianie właściwości na podstawie konfiguracji

Aby ustawić właściwości na podstawie konfiguracji, w Eksplorator rozwiązań otwórz menu skrótów dla projektu, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Większość właściwości projektu nie zależy od konfiguracji ani platformy, ale niektóre z nich są. W przypadku konfiguracji wydania można określić, że kod jest zoptymalizowany podczas kompilowania rozwiązania, a w przypadku konfiguracji debugowania można określić, że DEBUG jest zdefiniowany symbol kompilacji warunkowej. Możesz również wybrać ostrzeżenia, które chcesz pominąć lub podnieść poziom błędów, inaczej na podstawie konfiguracji lub platformy, a także kontrolować niektóre ustawienia wpływające na niektóre opcje kompilatora, przepełnienie arytmetyczne, wyrównanie pliku i opcję kompilatora /deterministic.

Na stronach właściwości projektu strony, które mają ustawienia zależne od konfiguracji, a platforma ma pola rozwijane, które umożliwiają wybranie konfiguracji i platformy, do której mają zastosowanie bieżące wartości ustawień. com/pl-pl/visualstudio/ide/media/vs-2019/project-properties-configuration-and-platform. png? view=vs-2022" alt="Screenshot showing project properties that are dependent on the configuration and platform. " data-linktype="relative-path"/>

Właściwości, które można ustawić inaczej na podstawie konfiguracji, a platforma ma ikonę koła zębatego obok nich na stronie ustawień projektu. Po kliknięciu ikony koła zębatego zostanie wyświetlone menu, które daje opcje posiadania tych samych lub różnych wartości na podstawie konfiguracji, platformy lub obu tych opcji. com/pl-pl/visualstudio/ide/media/vs-2022/project-properties-build. " data-linktype="relative-path"/>

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień strony właściwości, zobacz Zarządzanie właściwościami projektu i rozwiązania.

Tworzenie konfiguracji projektu

Podczas dodawania nowego typu kompilacji należy utworzyć nową konfigurację projektu. Na przykład zamiast debugowania i wydania można tworzyć konfiguracje programistyczne, testowe i produkcyjne.

 1. Otwórz okno dialogowe Configuration Manager.

 2. Wybierz projekt w kolumnie Project.

 3. Na liście rozwijanej Konfiguracja dla tego projektu wybierz pozycję Nowy.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Nowa konfiguracja Project.

 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę nowej konfiguracji.

 5. Aby użyć ustawień właściwości z istniejącej konfiguracji projektu, na liście rozwijanej Kopiuj ustawienia z listy rozwijanej wybierz konfigurację. Ustawienia można dostosować później na stronach właściwości projektu.

 6. Aby jednocześnie utworzyć konfigurację całego rozwiązania, zaznacz pole wyboru Utwórz nową konfigurację rozwiązania.

Zmienianie nazwy konfiguracji projektu

 • W kolumnie Project wybierz projekt z konfiguracją projektu, którego nazwę chcesz zmienić.

 • Na liście rozwijanej Konfiguracja dla tego projektu wybierz pozycję Edytuj.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie konfiguracji Project.

 • Wybierz nazwę konfiguracji projektu, którą chcesz zmienić.

 • Wybierz pozycję Zmień nazwę, a następnie wprowadź nową nazwę.

  Tworzenie i modyfikowanie konfiguracji kompilacji dla całego rozwiązania

  Aby utworzyć konfigurację kompilacji dla całego rozwiązania

 • Z listy rozwijanej Konfiguracja aktywnego rozwiązania wybierz pozycję Nowy.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Nowa konfiguracja rozwiązania.

 • W polu tekstowym Nazwa wprowadź nazwę nowej konfiguracji.

 • Aby użyć ustawień z istniejącej konfiguracji rozwiązania, z listy rozwijanej Kopiuj ustawienia wybierz konfigurację.

 • Jeśli chcesz jednocześnie utworzyć konfiguracje projektu, zaznacz pole wyboru Utwórz nowe konfiguracje projektu.

  Aby zmienić nazwę konfiguracji kompilacji dla całego rozwiązania

 • Z listy rozwijanej Konfiguracja aktywnego rozwiązania wybierz pozycję Edytuj.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie konfiguracji rozwiązania.

 • Wybierz nazwę konfiguracji rozwiązania, którą chcesz zmienić.

  Aby zmodyfikować konfigurację kompilacji dla całego rozwiązania

 • Z listy rozwijanej Konfiguracja aktywnego rozwiązania wybierz odpowiednią konfigurację.

 • W okienku kontekstów Project dla każdego projektu wybierz odpowiednią konfigurację i platformę, a następnie wybierz opcję Skompiluj ją i czy chcesz wdrożyć.

  Zobacz też

  • Opis konfiguracji kompilacji
  • Opis platform kompilacji
  • Kompilowanie i czyszczenie projektów i rozwiązań w Visual Studio
  • Zarządzanie właściwościami projektów i rozwiązań
  • Tworzenie i edytowanie konfiguracji (Visual Studio dla komputerów Mac)
 • Dodatkowe zasoby

  Instrukcja obsługi i konfiguracji Frigidaire Fac052k7a8

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i konfiguracji Frigidaire Fac052k7a8

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i konfiguracji Frigidaire Fac052k7a8