Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Hitachi C 6dc

Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Hitachi C 6dc jest przeznaczona do użytku profesjonalnego. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, instalacji, eksploatacji i konserwacji tego profesjonalnego narzędzia do cięcia. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa, efektywnego używania narzędzia i jego serwisowania, aby zapewnić użytkownikowi optymalną wydajność. Instrukcja jest ważną częścią właściwego korzystania z tego narzędzia i należy ją przestrzegać, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu lub obrażeniom osób.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Hitachi C 6dc

Odczyt Licznika: Jak Odczytać Licznik Prądu - E. ON

Dane techniczne

Model

SR-G100

Odbiornik

Czujnik

Matryca CMOS

Liczba pikseli

900 × 900 pikseli (kod 2D), 1280 × 900 pikseli (kod kreskowy)

Emiter światła

Źródło światła do oświetlania

Czerwona dioda LED o wysokim natężeniu światła, niebieska dioda LED o wysokim natężeniu światła

Specyfikacje odczytu

Obsługiwany symbol

Kod 2D

QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)

Kod kreskowy

CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode

Minimalna rozdzielczość

Kod 2D

0, 127 mm

Kod kreskowy

0, 1 mm

Ogniskowa

30 mm

Specyfikacje komunikacji

Komunikacja bezprzewodowa

Bluetooth wer. 2, 1 + EDR klasa 2

Zasięg komunikacji bezprzewodowej

Ok. 10 m (linia wzroku)

Konfiguracja komunikacji

USB 2. 0 Full Speed

Parametry znamionowe

Pobór mocy

Ok. 8, 5 W

Odporność na warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP54

Światło otoczenia

Światło słoneczne: 10 000 luksów, żarówka: 6000 luksów, lampa fluorescencyjna: 2000 luksów

Temperatura otoczenia

Od 0 do +45°C, Podczas ładowania: Od 0 do +40°C

Temperatura przechowywania

Od -10 do +50°C

Wilgotność względna

Od 35% do 95% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

Wilgotność względna przechowywania

Środowisko pracy

Brak obecności pyłu i gazów korozyjnych

Odporność na upadek

Na beton z wysokości 2, 0 m, 50 razy*1

Czas ciągłego użytkowania (wartość centralna)

Ok. 10 godzin (licznik odczytów: 10 000)

Czas ładowania

Ok. 4, 5 godziny

Wymiary

214 × 78, 5 × 97, 4 mm

Masa

Ok. 375 g (łącznie z akumulatorem)

*1 Jest to wartość testowa i nie jest gwarantowana.

Inne modele

Decyzja o przyłączeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci (On-Grid) i staniu się prosumentem pociąga za sobą konieczność okresowego rozliczania się z zakładem energetycznym, z którym podpisujemy umowę. Żeby takiego rozliczania dokonywać zakład energetyczny nieodpłatnie wymieni na naszej posesji licznik jednokierunkowy na licznik dwukierunkowy, czyli taki, który umożliwia wskazanie poziomu zużytej przez nas energii oraz energii którą oddajemy do sieci.

Zgodnie z prawem instalacja fotowoltaiczna nie może rozpocząć pracy, zanim licznik dwukierunkowy nie zostanie zamontowany. Każdy prosument rozlicza się z zakładem energetyczny na zasadzie net meteringu. To sposób rozliczania się dostawcy energii (prosumenta) z różnicy energii, którą pobrał z sieci energetycznej i którą dostarczył do sieci energetycznej. Wszelkie zasady reguluje ustawa http://isap. pdf.

Licznik dwukierunkowy zasada działania

Jak wspomniano, licznik dwukierunkowy umożliwia wskazanie poziomu zużytej przez nas energii oraz energii którą oddajemy do sieci. Użytkując instalację fotowoltaiczną w systemie prosumenckim możemy spotkać się następującymi sytuacjami:

 • jeśli twoja instalacja fotowoltaiczna nie wytworzy wystarczającej ilości energii elektrycznej aby zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne posesji, „brakująca” energia zostanie pobrana z publicznej sieci energetycznej, a Twój licznik to zarejestruje – będziesz musiał zapłacić dostawcy za pobrany z sieci prąd
 • jeśli po zakończeniu okresu rozliczeniowego bilans energii wyprodukowanej i zużytej jest równy 0, nie dopłacasz za energię, a ponosisz jedynie koszty obsługi sieci, czyli płacisz tzw. „opłatę za licznik”
 • jeśli twoja instalacja produkuje więcej prądu niż wynosi zużycie gospodarstwa w danym okresie rozliczeniowym, nadmiar energii zostaje oddany do sieci a licznik dwukierunkowy rejestruje, jaka ilość kWh została przekazana; podobnie jak w poprzednim przypadku nie ponosimy opłat za energię, ale nadal musimy uiścić stałą opłatę za obsługę sieci

Kody licznika dwukierunkowego – jak odczytać licznik prądu dwukierunkowego?

Bez względu na to, czy korzystamy z taryf jednostrefowych, czy wielostrefowych, na liczniku dwukierunkowym, oprócz aktualnego wskazania licznika, znajdziemy także dodatkowe informacje: datę, godzinę oraz aktualną taryfę prądu o której informują kody OBIS widoczne jest w lewym górnym rogu ekranu licznika. 

W przypadku taryf jednostrefowych (G11, C11, C21) będą to kody:

 • 1. 8. 0 – całkowite zużycie, czyli ilość energii elektrycznej pobranej z sieci w kWh
 • 2. 0 – ilość energii przesłanej do sieci publicznej w kWh
 • W przypadku taryf wielostrefowych (G12, G12w, C12a, C12b, C22 a, C22b, C23)będą to kody:

 • kod 1. 0 – całkowite zużycie energii (suma stref) w kWh
 • kod 1. 1 – zużycie prądu w strefie I w kWh
 • kod 1. 2 – zużycie prądu w strefie II w kWh
 • kod 1. 2. 3. – zużycie prądu w strefie III w kWh
 • 2. 0. – całkowita ilość energii oddanej do sieci (suma stref) w kWh
 • 2. 1 – ilość energii oddanej do sieci w strefie I w kWh
 • 2. 2 – ilość energii oddanej do sieci w strefie II w kWh
 • 2. 3 – ilość energii oddanej do sieci w strefie III w kWh
 • Rozliczenie rzeczywiste i prognozowane za prąd

  Istnieją dwie metody rozliczeń z zakładem energetycznym – rzeczywiste i prognozowane. W pierwszym przypadku płacimy za ilość energii zużytej w przyjętym okresie rozliczeniowym. W drugim przypadku faktury wystawiane są w oparciu o prognozę zużycia, która jest tworzona na podstawie rachunków z poprzednich miesięcy. Taka analiza może skutkować nadpłatą albo niedopłatą. 

  Jeśli rozliczamy się metodą rzeczywistego zużycia prądu i nie mamy inteligentnego licznika dwukierunkowego (dzięki niemu informacje o zużyciu są automatycznie przekazywane do sprzedawcy), musimy sami przekazać informację do zakładu energetycznego. Podać musimy następujące dane (taki system jest obecnie bardzo rzadko stosowany):

 • stan licznika w pełnych kWh (w zaokrągleniu wartości do pełnej liczby – bez zer z przodu i miejsc po przecinku)
 • jeśli korzystamy z taryf wielostrefowych należy podać stany licznika dla każdej ze stref
 • Kiedy możemy podejrzewać awarię licznika dwukierunkowego?

  Jeśli

 • zanotujemy wyższe niż dotychczas faktury za prąd i nie będziemy w stanie ustalić przyczyny
 • licznik za szybko nalicza kWh
 • możemy podejrzewać awarię. Ewidentną jej oznaką jest oczywiście świecąca się dioda awarii. Należy wtedy skontaktować się z zakładem energetycznym, który powinien zareagować na wniosek w ciągu 14 dni. W przypadku nieprawidłowości w działaniu licznika koszt kontroli jest ponoszony przez zakład energetyczny. 

  Inteligentny licznik dwukierunkowy

  Wspomniane wyżej inteligentne liczniki dwukierunkowe to liczniki wraz z systemem informatyczno-komunikacyjnym, który z nimi współpracuje. Umożliwiają one elektroniczny pomiar energii w połączeniu ze zdalnym ich odczytem w czasie rzeczywistym oraz dwukierunkową komunikację pomiędzy odbiorcą energii i jej sprzedawcą. Dzięki nim zasada net meteringu przeradza się w zasadę smart meteringu.

  Mając zainstalowany taki licznik w domu możemy na bieżąco śledzić, jak poszczególne urządzenia domowe wpływają na zużycie energii.

  Czytaj dalej:

  Ile prądu zużywają urządzenia domowe?

  Jak działa system prosumencki?

  Jak samodzielnie zamontować panele fotowoltaiczne?

  Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Hitachi C 6dc

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Hitachi C 6dc

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, obsługi i serwisu Hitachi C 6dc