Dodatek do instrukcji obsługi Electrolux Esi 66010

Dodatek do instrukcji obsługi Electrolux Esi 66010 to dokument, który zawiera informacje dotyczące dodatkowych funkcji, opcji i ustawień urządzenia. Tworzy on dodatkowe wyjaśnienia, wskazówki, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i inne informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z urządzenia. Dodatek do instrukcji obsługi może obejmować szczegółowe informacje dotyczące działania wybranych funkcji, które nie są uwzględnione w instrukcji obsługi. Dodatek do instrukcji obsługi Electrolux Esi 66010 jest dostępny w formie pliku PDF, który można pobrać z witryny internetowej producenta.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek do instrukcji obsługi Electrolux Esi 66010

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX ESI66010X. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX ESI66010X będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX ESI66010X

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX ESI66010X (2819 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX ESI66010X

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ESI 66010. fm Page 1 Wednesday, March 21, 2007 6:08 PMinstrukcja uytkownikazmywarka ESI 66010ESI 66010. fm Page 2 Wednesday, March 21, 2007 6:08 PMWe were thinking of you when we made this productESI 66010. fm Page 3 Wednesday, March 21, 2007 6:08 PMWitamy w wiecie Electrolux electrolux 3Witamy w wiecie ElectroluxDzikujemy za wybranie doskonalego produktu firmy Electrolux. Mamy nadziej, e korzystanie z niego bdzie dla Ciebie ródlem prawdziwej przyjemnoci. Ambicj Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego wyboru wysokiej jakoci produktów, które pomog uczyni Twoje ycie jeszcze bardziej wygodnym. Zachcamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby optymalnie wykorzysta wszystkie zalety Twojego nowego urzdzenia. [... ] Jednoczenie wcisn i przytrzyma dwa przyciski programów znajdujce si nad slowem Kasuj, a zapal si kontrolki przycisków programów.Przerwanie lub anulowanie trwajcego programu jest dozwolone JEDYNIE w razie absolutnej koniecznoci. Przerwanie trwajcego programu zmywania: Otworzy drzwiczki zmywarki; program si zatrzyma. Zamkn drzwiczki; program rozpocznie si od momentu, w którym zostal przerwany. Ponownie wcisn przycisk Zal/ Wyl; program rozpocznie si od momentu, w którym zostal przerwany. Anulowanie biecego programu zmywania Jednoczenie wcisn i przytrzyma dwa przyciski programów znajdujce si nad slowem Kasuj, a zapal si kontrolki przycisków programów, a na wywietlaczu pojawi si 3 poziome linie. Jeli wybrany zostanie nowy program zmywania, sprawdzi, czy w dozowniku jest detergent.Anulowanie opónionego uruchomienia oznacza równie anulowanie ustawienia programu zmywania. W takim przypadku naley ponownie ustawi program zmywania.ESI 66010. fm Page 27 Wednesday, March 21, 2007 6:08 PMCodzienna eksploatacja electrolux 27Koniec programu zmywania Zmywarka zatrzyma si automatycznie i wylczy si kontrolka programu w toku. Otworzy drzwiczki zmywarki i pozostawi je otwarte na kilka minut przed wyjciem naczy; w ten sposób mog one nieco ostygn i lepiej wyschn. Najpierw wyjmowa naczynia z dolnego kosza, a potem z górnego; Dziki temu krople wody z górnego kosza nie bd kapa do dolnego kosza. Woda moe pojawi si na ciankach oraz drzwiczkach zmywarki, poniewa stal nierdzewna ochlodzi si do temperatury niszej ni naczynia.Po zakoczeniu programu zmywania zaleca si odlczy zmywark od zasilania i zakrci zawór wody.ESI 66010. fm Page 28 Wednesday, March 21, 2007 6:08 PM28 electrolux Programy zmywaniaProgramy zmywaniaProgram Stopie zabrudzenia Rodzaj wsadu Naczynia stolowe, sztuce, garnki i patelnie Naczynia stolowe, sztuce, garnki i patelnie Naczynia stolowe i sztuce Naczynia stolowe i sztuce Opis programu Zmywanie wstpne Zmywanie zasadnicze w temp. do 70 °C 2 plukania porednie Plukanie kocowe Suszenie Zmywanie wstpne Zmywanie zasadnicze w temp. do 50 °C lub 65 °C 1 lub 2 plukania porednie Plukanie kocowe Suszenie Zmywanie zasadnicze w temp. do 60 °C Plukanie kocowe Zmywanie wstpne Zmywanie zasadnicze w temp. do 50 °C 1 plukanie porednie Plukanie kocowe Suszenie Zmywanue zasadnicze w temp. do 45 °C 1 plukanie porednie Plukanie kocowe SuszenieBardzo zabrudzone IntensywneAUTO (1)rednio zabrudzoneSzybkie (2)Lekko zabrudzoneEco (3)rednio zabrudzone Szklo Programy zmywania - informacjeDelikatne naczynia i szklo1. W trakcie programu zmywania "Auto" od iloci zabrudzenia na naczyniach zaley zmtnienie wody. Czas trwania programu, pobór wody i energii mog róni si; w zalenoci od stopnia zaladowania urzdzenia i zabrudzenia naczy. Temperatura wody jest automatycznie regulowana w zakresie od 50°C do 65°C.2. Zostal stworzony w celu spelnienia wymaga 4-o osobowej rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztuce po niadaniu i obiedzie. Program testowy dla orodków przeprowadzajcych testy.ESI 66010. fm Page 29 Wednesday, March 21, 2007 6:08 PMKonserwacja i czyszczenie electrolux 29Konserwacja i czyszczenieCzyszczenie filtrów Filtry naley okresowo sprawdza i czyci. Chwyci filtr zgrubny (A) za rczk posiadajc otwór i odlczy go od mikrofiltra (B). Wyj filtr plaski z podstawy komory zmywania i przemy go dokladnie z obu stron.Przed rozpoczciem czyszczenia filtrów, naley upewni si, czy urzdzenie jest wylczone. ] Pojcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktau, konserwacji sprztu, poprawy polcze mechanicznych lub elektrycznych. Wymiany sprztu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeli jest to niemoliwe placówka sprzeday detalicznej, w której sprzt zostal zakupiony. Sprzt zwracany po wymianie musi byc kompletny, bez uszkodze mechanicznych. Niespelnienie tych warunków moe spowodowa nie uznanie gwarancji. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX ESI66010X

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX ESI66010X.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX ESL66010. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX ESL66010 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX ESL66010

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX ESL66010 (1510 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX ESL66010

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ESL66010_PL. fm Page 1 Wednesday, March 28, 2007 7:12 PMinstrukcja uytkownikaZmywarkaESL 66010ESL66010_PL. fm Page 2 Wednesday, March 28, 2007 7:12 PMWe were thinking of you when we made this productESL66010_PL. fm Page 3 Wednesday, March 28, 2007 7:12 PMWitamy w wiecie Electrolux electrolux 3Witamy w wiecie ElectroluxDzikujemy za wybranie doskonalego produktu firmy Electrolux. Mamy nadziej, e korzystanie z niego bdzie dla Ciebie ródlem prawdziwej przyjemnoci. Ambicj Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego wyboru wysokiej jakoci produktów, które pomog uczyni Twoje ycie jeszcze bardziej wygodnym. Zachcamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby optymalnie wykorzysta wszystkie zalety Twojego nowego urzdzenia. [... ] Przerwanie trwajcego programu zmywania: Otworzy drzwiczki zmywarki; program si zatrzyma. Zamkn drzwiczki; program rozpocznie si od momentu, w którym zostal przerwany.ESL66010_PL. fm Page 27 Wednesday, March 28, 2007 7:12 PMCodzienna eksploatacja electrolux 27Anulowanie biecego programu zmywania Równoczenie wcisn i przytrzyma dwa przyciski programu znajdujce si nad napisem "Cancel" ("Anuluj"), a zapali si kontrolka programu. Gdy program zmywania si skoczy, sygnal optyczny na podlodze pod drzwiami zmywarki zganie. Otworzy drzwiczki zmywarki i pozostawi je otwarte na kilka minut przed wyjciem naczy; w ten sposób mog one nieco ostygn i lepiej wyschn. Wyjmowanie naczy ze zmywarki Anulowanie funkcji opónienia uruchomienia" Aby anulowa opónione uruchomienie, naley resetowa zmywark. Równoczenie wcisn i przytrzyma dwa przyciski programu znajdujce si nad napisem "Cancel" ("Anuluj"), a zapali si kontrolka programu. Anulowanie opónionego uruchomienia oznacza równie anulowanie ustawienia programu zmywania. Koniec programu zmywania Zmywarka zatrzyma si automatycznie i sygnal dwikowy poinformuje o zakoczeniu programu zmywania. lNajpierw wyjmowa naczynia z dolnego kosza, a potem z górnego; Dziki temu krople wody z górnego kosza nie bd skapywa. lWoda moe pojawi si na ciankach oraz drzwiczkach zmywarki, poniewa stal nierdzewna ochlodzi si do temperatury niszej ni naczynia.Program zmywania zostal anulowany. Jeli wybrany zostanie nowy program zmywania, sprawdzi, czy w dozowniku jest detergent.Po zakoczeniu programu zmywania zaleca si odlczy zmywark od zasilania i zakrci zawór wody.ESL66010_PL. fm Page 28 Wednesday, March 28, 2007 7:12 PM28 electrolux Programy zmywaniaProgramy zmywaniaStopie zabrudzenia Rodzaj wsadu Naczynia stolowe, sztuce, garnki i patelnie Naczynia stolowe, sztuce, garnki i patelnie Naczynia stolowe i sztuceProgramOpis programu Zmywanie wstpne Zmywanie zasadnicze w temp. do 70 °C 2 plukania porednie Plukanie kocowe Suszenie Zmywanie wstpne Zmywanie zasadnicze w temp. do 50 °C lub 65 °C 1 lub 2 plukania porednie Plukanie kocowe Suszenie Zmywanie zasadnicze w temp. do 60 °C Plukanie kocowe Zmywanie wstpne Zmywanie zasadnicze w temp. do 50 °C 1 plukanie porednie Plukanie kocowe Suszenie Zmywanie zasadnicze w temp. do 45 °C 1 plukanie porednie Plukanie kocowe Suszenie 1 plukanie zimn wod (zapobiega przyklejaniu si resztek jedzenia). Program ten nie wymaga stosowania detergentu.IntensywneBardzo zabrudzoneAUTOrednio zabrudzoneSzybkieLekko zabrudzoneECONaczynia stolowe i sztucerednio zabrudzone SzkloDelikatne naczynia i szkloPlukanie i zatrzymanieDowolny Niepelny wsad (do uzupelnienia w cigu dnia)ESL66010_PL. fm Page 29 Wednesday, March 28, 2007 7:12 PMProgramy zmywania electrolux 29Programy zmywania - informacje "Program zmywania "Auto" W trakcie programu zmywania "Auto" od iloci zabrudzenia na naczyniach zaley zmtnienie wody. Jeli urzdzenie jest zaladowane w polowie, a naczynia s lekko zabrudzone, etapy zmywania wstpnego, zasadniczego i plukania w danym programie s krótsze, a pobór wody jest niszy. Jeli urzdzenie jest naladowane do pelna, a naczynia s bardzo zabrudzone, etapy zmywania wstpnego, zasadniczego i plukania w danym programie s dlusze, a pobór wody jest wyszy. W zwizku z tym, czas trwania programu, pobór energii i wody mog si róni od wartoci podanych dla programu "Auto". Podczas programu "Auto" temperatura wody podczas zmywania zasadniczego waha si w zakresie od 50 °C do 65 °C, w zalenoci od stopnia zabrudzenia naczy.ESL66010_PL. fm Page 30 Wednesday, March 28, 2007 7:12 PM30 electrolux Konserwacja i czyszczenieKonserwacja i czyszczenieCzyszczenie filtrów Filtry naley okresowo sprawdza i czyci. Chwyci filtr zgrubny (A) za uchwyt z otworem oraz wyj go z mikrofiltra (B). ] Przez napraw rozumie si wykonanie czynnoci o charakterze specjalistycznym wlaciwym dla usunicia wady. Pojcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktau, konserwacji sprztu, poprawy polcze mechanicznych lub elektrycznych. Wymiany sprztu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeli jest to niemoliwe placówka sprzeday detalicznej, w której sprzt zostal zakupiony. Sprzt zwracany po wymianie musi byc kompletny, bez uszkodze mechanicznych. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX ESL66010

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX ESL66010.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

AGD zabudowa

 • » Zmywarki
  • » Zmywarki z panelem widocznym
   • Zmywarki z panelem widocznym AEG (4)
   • Zmywarki z panelem widocznym Amica (2)
   • Zmywarki z panelem widocznym Beko (1)
   • Zmywarki z panelem widocznym Bosch (23)
   • Zmywarki z panelem widocznym Electrolux (6)
   • Zmywarki z panelem widocznym Siemens (9)
   • Zmywarki z panelem widocznym Whirlpool (5)
  • » Zmywarki z panelem zintegrowanym
 • » Ekspresy do kawy
 • » Kuchenki mikrofalowe
 • » Kuchnie elektryczne
 • » Kuchnie gazowe
 • » Lod�wki
 • » Okapy kuchenne
 • » Piekarniki
 • » P�yty grzewcze
 • » Pralki
 • » Zamra�arki

AGD

Drobne AGD

Naczynia i sztu�ce

Piel�gnacja

Ogrzewanie

Armatura i baterie

Zlewozmywaki

Elektronarz�dzia

RTV

Audio

Foto-Video

Komputery

Dla dziecka

Dla gastronomii

Sprz�t budowlany

Cena Merkury
zawiera op�at� KGO
1 799 z�

Produkt archiwalny

Dostawa na terenie Polski
Kurier, przedp�ata: 59 z�
Kurier, pobranie: 69 z�
Odbi�r osobisty: 0 z�

 • Opis
  produktu
 • Opinie
  u�ytkownik�w (0)
 • Polecane
  akcesoria (0)
 • Raty
 • Zadaj
  pytanie
Informacje podstawowe
opis produktu
 • Pojemno�� 12 komplet�w
 • 5 program�w zmywania: Auto, Bio z p�ukaniem wst�pnym, Eat-Load-Run, Szk�o, Intensywny
 • 4 zakresy temperatur: 45, 50, 60, 70 st. C
 • Elektroniczne sterowanie Fuzzy Logic
 • Wy�wietlacz 3 cyfrowy - op�nienie startu, czas pozosta�y do zako�czenia programu, kod serwisowy
 • Zabezpieczenie na w�u - Aqua Control
 • Zabezpieczenia przed przelaniem
 • Water Sensor - czujnik zabrudzenia wody
 • System aktywnego suszenia
 • Wska�nik braku soli i nab�yszczacza
 • Przep�ywowy ogrzewacz wody
 • Kosze FlexiForm pozwol� na dowolne i wygodne uk�adanie naczy� w zmywarce
 • Poziom ha�asu 45 dB
 • Zu�ycie wody 15l
 • Zu�ycie energii 1. 05 kWh
 • Klasa energetyczna A
 • Klasa efektywno�ci zmywania A
 • Klasa efektywno�ci suszenia A
 • Wymiary urz�dzenia WxSxG: 81, 8x59, 6x57, 5 cm
 • Panel inox

Brak opinii o tym produkcie. Mo�e Ty zechcesz j� doda�?

Nie znaleziono odpowiadaj�cych akcesori�w dla tego produktu.

Ten produkt mo�esz kupi� na raty nie wychodz�c z domu.

Poka� kwoty rat dla tego produktu w Santander Consumer Finanse
Opis procedury ratalnej w Santander Consumer Finanse (FAQ)Poka� kwoty rat dla tego produktu w e-Ratach

Wniosek ratalny online wype�nia si� po dodaniu towaru do koszyka.

Zobacz: Jak kupi� na raty w Merkurym

Zapytaj o Zmywarka z panelem widocznym Electrolux ESI 66010X

Dzia� AGD

Dzia� Drobne AGD

Dzia� Naczynia i sztu�ce

Dzia� Piel�gnacja

Dzia� Ogrzewanie

Dzia� Armatura i baterie

Dzia� Zlewozmywaki

Dzia� Elektronarz�dzia

Dzia� RTV

Dzia� Audio, Komputery

Dzia� Foto-Video

Dzia� Dla gastronomii

Dzia� Dla dziecka

Dzia� Sprz�t budowlany

Pozosta�e informacje

Dodatek do instrukcji obsługi Electrolux Esi 66010

Bezpośredni link do pobrania Dodatek do instrukcji obsługi Electrolux Esi 66010

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dodatek do instrukcji obsługi Electrolux Esi 66010